10.10.2017 – 17. Valné shromáždění RADAMBUK

Napsal: kancelar | Dne: Říjen 11, 2017 | Proběhne: 10.10.2017

Kategorie: Kronika akcí 2017 Novinky

10.10.2017 - 17. Valné shromáždění RADAMBUK

Valné shromáždění RADAMBUK na jednání v úterý 10.10.2017 schválilo účetní uzávěrku a výroční zprávu RADAMBUK za rok 2016 a přijalo zprávu Kontrolní komise RADAMBUK za rok 2016. Na programu jednání byla diskuze o zvýšení členských příspěvků, které VS stanovilo od 1.1.2018 na 500 Kč za spolek na kalendářní rok. 

—————————————————

Rád bych pozval delegáty VS na 17. valné shromáždění RADAMBUK-Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.které se bude konat v úterý 10. října 2017 od 17,00 hodin v prostorách RADAMBUK, Husova tř. 45, 370 05 České Budějovice.

 

Do pátku 6.10.2017 prosíme o potvrzení účasti delegátů na e-mail kancelar@radambuk.cz.

Těším se na setkání.

  Ing. Peter Padúch  předseda RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.


Naši partneři