15.-19.8.2016- Letní festival V4 Neighbors without borderrs – Sousedé bez hranic – Vihorlat na Slovensku

Napsal: kancelar | Dne: 29 srpna, 2016 | Proběhne: 15.08.2016

Kategorie: Kronika akcí 2016 Novinky

15.-19.8.2016- Letní festival V4 Neighbors without borderrs - Sousedé bez hranic - Vihorlat na Slovensku

Ve dnech 15.8. – 19.8.2016 jsme se jako členové spolků RADAMBUK – Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. vydali na letní festival do slovenské Sniny pořádaný dětskou organizací Fénix o.z. http://www.do-fenix.sk/, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Cílem tohoto mezinárodního setkání podpořeného z Visegrad found byla prezentace a poznávání tradic jednotlivých států v oblasti kultury, řemesel, zvyků a navázání přátelství při společném programu všech účastníků projektu.

České dvacetičlenné výpravy se zúčastnili členové spolků Děti Řepice, kteří nám zajistili dopravu tam a zpátky do 820 km vzdálené Sniny na východě Slovenska a dále členové spolků 1. středisko Zálesák České Budějovice p.o., T.O. Ježci z.s. a Informačního centra pro mládež Č. Budějovice. Do cíle, rekreačního střediska Vihorlat resort http://vihorlatresort.sk/ jsme přijeli v pondělí kolem osmé hodiny ráno. Postupně přijížděli další výpravy ze Slovenska, Polska a Maďarska. Po ubytování a přivítání se se všemi jsme začali pracovat na naší prezentaci. Každý stát dostal k dispozici jednu rekreační chatku, kterou si přizpůsobil tak, aby reprezentovala danou krajinu a zároveň sloužila jako místo pro vystoupení. Témata na prezentaci byly představit národní zvyky, kuchyni, hudbu a tanec, řemesla, vánoční a velikonoční zvyky a dále vše, co jednotlivé výpravy považovali za tradiční a specifické pro svůj národ.

První večer byl ve znamení ochutnávek tradičních jídel a pochutin. Ve svém stánku jsme ostatním výpravám nabídli například Chodské koláče, tradiční českou uzeninu a sýry, Znojemské okurky, Karlovarské oplatky nebo bonbony Bon Pari. Druhý den dopoledne nám organizátoři setkání připravili výlet do dřevěného kostelíka v Kalné roztoce, který je jeden z několika dochovaných v této oblasti a považovaný za národní kulturní dědictví. Následovala cesta do nedalekého lomu, kde jsme mohli vidět, jakým způsobem se dříve těžil kámen včetně dopravy vytěženého materiálu po úzkokolejné železnici a ukázku výroby dřevěného uhlí. Odpolední program byl ve znamení oslav vánočních a velikonočních svátků v jednotlivých zemích. Zazpívali jsme jednu z českých koled a seznámili účastníky s českým štědrovečerním menu a s tradicemi jako odlévání olova nebo rozkrojení jablka.

Další den dopoledne pro nás byla připravena rukodělná tkalcovská dílna. Každý si mohl vyzkoušet techniku a zkusit si utkat svůj vlastní výrobek, který si také jako upomínku na pobyt převážná část z nás přivezla domů. Odpoledne si každá výprava připravila program na téma nejslavnější osobnosti a večer se nesl v duchu hudby, tance a divadelních představení. Děti Řepice nacvičili a zahráli pohádku O popelce, s kterou sklidili velký úspěch. Čtvrtek byl tak trochu i symbolicky s právě probíhající Olympiádou v Riu ve znamení sportovních klání mezi zúčastněnými zeměmi. V disciplínách jako fotbal, stolní tenis, skok do dálky, pétangue, plavání a dalších jsme hrdě reprezentovali naši zemi a získali nejedno umístění na stupních vítězů. Organizátoři nám připravili opravdu krásný ceremoniál včetně nástupu jednotlivých států, složení přísahy všech soutěžících a zapálení olympijského ohně. V podvečer proběhlo vyhlášení a ocenění vítězů ve všech disciplínách. Večer byl zakončený diskotékou.

Součástí pobytu bylo i několik doprovodných akcí jako vydávání festivalových novin, jejichž redaktory byly zástupci všech výprav, položení kamenů na symbolický chodník přátelství nebo možnost zanechání vzkazů na nástěnkách každé ze zúčastněných zemí.

V pátek ráno po snídani jsme se s poděkováním rozloučili s organizátory festivalu a ostatními účastníky setkání a vyrazili jsme na zpáteční cestu, kterou jsme spojili s návštěvou Vysokých Tater. Ještě jednou děkujeme všem, kteří se na přípravě akce podíleli a kteří se jí zúčastnili. Bylo navázáno nejedno nové přátelství a to bylo také smyslem celé akce. Zvláštní poděkování patří předsedovi spolku Děti Řepice panu Martinovi Tíkalovi za organizační činnost po celou dobu našeho pobytu.

Více foto na https://www.facebook.com/profile.php?id=100011476008881&sk=photos&collection_token=100011476008881%3A2305272732%3A69&set=a.279117815814083.100011476008881&type=3.

13938509_1022705481181315_3989375340113871597_n 13962718_1022700364515160_2911312747786703909_n13975516_275177189541479_1764352715417186709_o 13995465_275176376208227_823252704415516362_o 13996101_275179042874627_5441084551739812703_o 13996261_275176412874890_363583171633895783_o 14047092_275178102874721_906126097381870040_o 14053934_275179066207958_8560764315168702969_o 14066402_275178866207978_8841724155837792382_o13920547_276289626096902_3171992189238545332_o 13932880_276289512763580_9082594330827573726_n 13958248_276289409430257_2214559542938498710_o 13962993_276289969430201_1305693766162771107_o 13987446_276289916096873_7562242701674062457_o 14066275_276289589430239_682504009693793738_o 14067456_276285652763966_464246982671909293_n 14067866_276289872763544_6386159725055620609_o 14086256_276289822763549_1186353144228907766_o

—————————————————————————————————————————————————

visegrad_fund_logo_blue

Termín : 15. – 19. 8. 2016                

Místo: Vihorlat rezort Sninské rybníky  Snina  http://vihorlatresort.sk/

Ubytování: pevná budova, 2 – 4 lůžkové pokoje se sociální zařízením

Účastnický poplatek : 1350 Kč

Účastnický poplatek  zahrnuje stravu, ubytování, cetovné, přepravné, program, lektory, animátory, zdravotní pojištění.

Zájemci z členských spolků RADAMBUK, kteří by se chtěli zúčastnit festivalu na Slovensku, přihlaste se v kanceláři RADAMBUK. Bližší informace o projektu, platbě, dopravě…. Vám zašleme.

fénixProjekt dětské organizace Fénix byl podpořen Mezinárodním visegrádským fondem.

Informace:

O projekte:

Projekt Neighbors without borderrs   je letný  festival generácii  štyroch krajín, ktorý  vychádza s potreby aktívne zapojiť  viac generácii  do medzinárodných aktivít, spoznávať  jednotlivé krajiny, ich kultúru, tradície, remeslá  dnes a v minulosti. Projektom chceme docieliť, to aby deti,  mladí ľudia poznali minulosť krajín, históriu, zvyky, tradície a zároveň dnešnú kultúru a umenie priblížiť ostatným generáciám a vytvorili tak  priestor pre vzájomnú  spoluprácu,  toleranciu,  priateľstvá a vzájomné učenie sa prostredníctvom spoločných zážitkov.

Účastníci( jednotlivé tímy – krajiny) dostanú po príchode na letný festival svoje územie(priestor), ktoré si musia označiť, vlajkou, kde   budú prezentovať život u nich- ich kultúru, remeslá, zvyky, umenie, významné osobnosti, jedlo, šport, ako sme žili a žijeme… Každý deň festivalu bude  tematický zameraný a bude spojený zo zážitkovými aktivitami, súťažami zameranými na spoznávanie krajín a vzájomnú spoluprácu.

Stan V4 -Hlavný stan festivalu  bude spoločný priestor všetkých krajín, kde budú prebiehať kultúrno- umelecké  vystúpenia, workshopy, besedy, príbehy Európy a kultúrne večery zamerané na spoznávanie krajín V4-   Program budú zabezpečovať účastníci festivalu a pozvaní hostia.

Zúčastnené krajiny-

Slovensko- Detská organizácia FÉNIX

Maďarsko- SZLOVÁK GIMNÁZIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM

Česká republika- RADAMBUK- Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje

Poľsko – Fundacja Bieszczadzka

 

Přiložené soubory


Naši partneři