Zprávy o hospodaření

No img

Zpráva o hospodaření RADAMBUK za rok 2013

Zprávu o hospodaření RADAMBUK za rok 2013 schválila Výkonná rada RADAMBUK 18.2.2014.

21.02.2014 | kancelar


No img

Výkaz zisků a ztráty, Rozvaha RADAMBUK 2012

        Oprava 26.6.2013

17.04.2013 | kancelar


No img

Daňové přiznání RADAMBUK 2011 k dani z příjmu

Daňové přiznání RADAMBUK 2011 k dani z příjmu právnických osob

15.06.2012 | kancelar


No img

Inventarizace majetkových účtu RADAMBUK 2011

Inventarizace majetkových účtů RADAMBUK 2011

14.06.2012 | kancelar


No img

Zpráva o hospodaření RADAMBUK za rok 2010

Zpráva o hospodaření RADAMBUK 2010

18.04.2011 | kancelar


No img

Zpráva o hospodaření za rok 2009

27.11.2010 | kancelar


No img

Zpráva o hospodaření RADAMBUK za rok 2008

Zpráva o hospodaření RADAMBUK za rok 2008

01.01.2009 | kancelar


No img

Zpráva o hospodaření RADAMBUK za rok 2007

Zpráva o hospodaření RADAMBUK za rok 2007

27.11.2008 | kancelar


No img

Naši partneři