Jednání Výkonných orgánů

2017

9.-14.1.2017Valné shromáždění RADAMBUK – hlasování per rollam – počet členů Kontrolní komise 3, volba 3. člena Kontrolní komise

26.1.2017Předsednictvo RADAMBUK – od 16,00 hodin, Husova 45, Č.B. Přijetí nových členských organizací:  Svět Fantazie, z.ú. a Do světa z.s. , přijetí nových dokumentů: Směrnice o proplácení příspěvků na úhradu cestovních výdajů, Směrnice o platbách kurzů a akcí, Organizační směrnice RADAMBUK a novelizace Směrnice o hlasování procedurou per rollam.

29.3.2017Předsednictvo RADAMBUK – od 16,00 hodin, Husova 45, Č.B. Přijetí nových členských organizací: Jazykové centrum Let’s flow, Semenec, o.p.s., RODIČE V AKCI o.p.s. a Rodinné centrum Beruška Strakonice, z.s. 

22.6.2017Předsednictvo RADAMBUK – od 16,00 hodin, Husova 45, Č.B. Přijetí nových členských organizací: HUGO divadelní klub z.s., Rodinné centrum Budíček, z.s., Rodinné centrum Pomněnka , z.s., Spolek Devatenáctka. Přijetí nových dokumentů: Rozpočet RADAMBUK na rok 2017, Zpráva Kontrolní komise RADAMBUK za rok 2016.

3.10.2017 – Předsednictvo RADAMBUK – od 16 hodin, Husova tř. 45, Č.B.

10.10.2017 – 17. Valné shromáždění – od 17 hodin, Husova tř. 45, Č.B.- náhradní VS od 17,15 hodin.

 

2016

2.2.2016  – Předsednictvo RADAMBUK – od 15.30 hodin, Husova 45, Č.B. Schválené dokumenty: nový název spolku: RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.

22.4.2016Předsednictvo RADAMBUK – od 10,00 hodin, Husova 45, Č.B.

5.5.2016Výkonná rada RADAMBUK – od 16,30 hodin, Husova 45, Č.B. – Schválené dokumenty: Rozpočet RADAMBUK na rok 2016. Přijaty nové členské spolky: Okrašlovací spolek Komařice, Bude sport z.s. a Energy Centre České Budějovice, z.s.

3.11.2016 16. Valné shromáždění – od 17 hodin, Husova tř. 45, Č.B.- náhradní VS od 18 hodin – Volba výkonných orgánů RADAMBUK, volba Kontrolní komise RADAMBUK. Schválené dokumenty: účetní uzávěrka za rok 2015, Zpráva o činnosti za rok 2015, Stanovy RADAMBUK.

22.11.2016Předsednictvo RADAMBUK – od 14,00 hodin, Husova 45, Č.B.

 

2015

7. Předsednictvo – 13.2.2015 – od 16.00 hodin, Husova 45, Č.B. Schválené dokumenty: Koncepce ICM Č.B. na roky 2015 – 2020.

14. Valné shromáždění  – 10.3.2015 – od 18.00 hodin, Husova 45, Č.B. Schválené dokumenty: Výkaz zisků a ztrát RADAMBUK 2014, Rozvaha RADAMBUK 2014, Zpráva o činnosti RADAMBUK za rok 2014. Volba členů do Předsednictva a Revizní komise.

8. Předsednictvo – 24.3.2015 – od 17.00 hodin, Husova 45, Č.B.

14.4.2015 – Výkonná rada – od 17,00 hodin, Husova 45, Č.B. – Přijat nový členský spolek: Laser game club Písek. Příprava akce Bamboška 2015, Zpráva Revizní komise RADAMBUK za rok 2014.

5.5.2015 – Předsednictvo – od 16.00 hodin, Husova 45, Č.B.

16.6.2015 – 15. Valné shromáždění – od 18.00 hodin, Husova 45, Č.B. Schválené dokumenty: Rozpočet RADAMBUK na rok 2015, Vyúčtování akce Bamboška 2015, změna sídla RADAMBUK na adresu: Husova 45, 370 05 České Budějovice.

19.10.2015Předsednictvo – od 15,15 hodin, Husova 45, Č.B.

23.11.2015Výkonná rada – od 16,30 hodin, Husova 45, Č.B – Přijaty nové členské spolky: Kredance o.s. a Doma v lese.

2014

4. Předsednictvo – 27.1.2014 – od 16.00 hodin, Husova 45, Č.B.- příprava akcí 1- 6 /2014.

6. Výkonná rada – 18.2.2014- od 17.00 hodin, Husova 45, Č.B. Schválené dokumenty: Zpráva o hospodaření RADAMBUK za rok 2013, Rozpočet RADAMBUK na rok 2014, nové logo RADAMBUK. Přijaty nové členské spolky:

Spolek

Město

Spolek TUMBA Strakonice
Klub PAVUČINA Vodňany Vodňany
Spolek Medvědí šlápoty-Tábor Tábor
Občanské sdružení KOUMÁK Holubov
Kocanďáci Protivín
KELTOVINY Zaluží
Kamínky Křemže
Turistický oddíl Ježci České Budějovice
ABECEDA – Centrum volného času Písek
Spolek Tábornický Táborák, z.s. Tábor
Spolek Přátel Pávku Planá nad Lužnicí
Spolek T.K. Písek Písek

7. Výkonná rada – 14.4.2014- od 17.00 hodin, Husova 45, Č.B. Schválené dokumenty: Úprava rozpočtu RADAMBUK na rok 2014 ze dne 14.4.2014, Výroční zprávu RADAMBUK za rok 2013, Rozvahu a výkaz zisků a ztrát RADAMBUK za rok 2013, Přiznání k dani z příjmů právnických osob, Pravidla vyúčtování příspěvku RADAMBUK na akci Bambiriáda 2014 pro členské spolky. Přijaty nové členské spolky: Poutníci Kaplice o.s., Spolek Karvánek

8. Výkonná rada – 17.6.2014- od 17.00 hodin, Husova 45, Č.B. Schválené dokumenty: Vyúčtování Bambiriáda 2014, Vyúčtování příspěvku RADAMBUK spolkům Bambiriáda 2014.  Přijaty nové členské spolky: 14. Přední hlídka Royal Rangers, 29. Pávkovský spolek, Sedmička Planá nad Lužnicí.

5. Předsednictvo – 24.9.2014 – od 9.00 hodin, Husova 45, Č.B.- příprava akcí, projektů 9-12/2014.

6. Předsednictvo – 14.10.2014 – od 16.00 hodin, Husova 45, Č.B.- příprava akcí, projektu na rok 2015, rozpočet 2015.

9. Výkonná rada – 14.10.2014 – od 17.00 hodin, Husova 45, Č.B. Přijat nový členský spolek: Tvor, o.s.

2013

1. Předsednictvo – 24.1.2013- od 16, 00 hodin , Husova 45, Č.B. Schválené dokumenty: Smlouva ČRDM – RADAMBUK Bambiriáda 2013, Přihláška za člena Asociace pro podporu ICM ČR s hlasem poradním, Smlouva o pronájmu prostor pro kancelář a ICM od JčKOP.

1. Výkonná rada – 14.2.2013- od 17.00 hodin, Husova 45, Č.B. Schválené dokumenty: Výroční zpráva RADAMBUK 2012, Skartační řád RADAMBUK.

2. Předsednictvo – 4.4.2013- od 16, 00 hodin , Husova 45, Č.B. Schválené dokumenty: Organizační řád ICM Č.B., Provozní řád ICM Č.B., Ceník služeb RADAMBUK ( Půjčovna, ICM Č.B.).

2. Výkonná rada – 11.4.2013 – od 18,00 hodin , Husova 45, Č.B. Přijata nová členská sdružení: Aktivity, o.s., Hudební škola Vojtěch, o.p.s., Slavonická renesanční, o.p.s. Schválené dokumenty: Skartační řád RADAMBUK ze dne 11.4.2013, Výroční zpráva RADAMBUK 2012 včetně účetní uzávěrky, Rozpočet Bambiriáda 2013, Rozdělení příspěvku RADAMBUK pro sdružení Bambiriáda 2013.

3. Výkonná rada – 13.6.2013 – od 18,00 hodin, Husova 45, Č.B. Přijata nová členská sdružení: Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o.s., Občanské sdružení Tálín dětem, Albrechtický Vltavínek. Schválené dokumenty: Vyúčtování příspěvku RADAMBUK sdružením Bambiriáda 2013.

3. Předsednictvo – 29.8.2013 – příprava akcí na září, říjen 2013

4. Výkonná rada -12.9.2013 – od 19,30 hodin, Husova 45, Č.B. Příprava akcí RADAMBUK 9-10/2013.

5. Výkonná rada – 14.11.2013- od 17,10 hodin, Husova 45, Č.B. Přijata nová členská sdružení: Žabičky Horní Planá, o.s., Větrníci, o.s. a Mateřské a rodinné centrum Homole, o.s. Schválené dokumenty: Úprava rozpočtu RADAMBUK na rok 2013 ze dne 14.11.2013, Jednací řád Revizní komise RADAMBUK. Příprava akcí na rok 2014.

2012

13. Valné shromáždění  – 18.12.2012 – od 18.00 hodin, KD Vltava, Č.B. Přijetí nového členského sdružení: Země – nezemě, o.s. Schválené dokumenty: Strategie činnosti RADAMBUK – střednědobé priority, Strategie činnosti RADAMBUK – krátkodobé priority na roky 2013 – 2014, VS vzalo na vědomí Zprávu Revizní komise, Zprávu o činnosti Předsednictva a kanceláře RADAMBUK v roce 2012.

Předsednictvo –  6.12.2012 – Husova 45, Č. B. – Schválené dokumenty: Organizační směrnice RADAMBUK.

5. Výkonná rada – 8.11.2012 –   od 17.00 hodin v budově M – tes,  U Výstaviště 1429, Č.B.     Přijetí nových členských sdružení: Zážitek i užitek, o.s., Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Schválené dokumenty: Rozpočet na rok 2013 z 8.11.2012.

Předsednictvo – 6.9.2012 – v budově M – centra – MC Máj, A. Barcala 1263/2, Č. Budějovice. Smlouva na zhotovení nové internetové prezentace www.radambuk.cz.

Výkonná rada – 6.9.2012 – v budově M – centra – MC Máj, A. Barcala 1263/2, Č. Budějovice. Přijetí nových členských sdružení: Základní článek hnutí Brontosaurus Forest – Cassiopeia.

Výkonná rada – 14.6.2012 – v budově Jihočeské krajské organizace Pionýra, Husova 45, Č. Budějovice. Schválené dokumenty: Rozpočet RADAMBUK 2012 upravený 14.6.2012, Vyúčtování Bambiriáda 2012 sdružení, Daňové přiznání RADAMBUK 2011 k dani z příjmu právnických osob. Přijetí nových členských sdružení: .Myslivecké sdružení Obora Nový Dvůr, Občanské sdružení Bezva prázdniny

Předsednictvo – 14.6.2012 – v budově Jihočeské krajské organizace Pionýra, Husova 45, Č. Budějovice.

Výkonná rada – 24.4.2012 – v budově Jihočeské krajské organizace Pionýra, Husova 45, Č. Budějovice – Schválené dokumenty: Rozpočet RADAMBUK 2012 upravený 24.4.2012, Pravidla vyúčtování příspěvku RADAMBUKu pro sdružení na akci Bambiriáda 2012, Podmínky Půjčovny RADAMBUK. VR přijala nové členské sdružení Občanské sdružení Děti Řepice.

Předsednictvo – 22.3.2012 – v budově Jihočeské krajské organizace Pionýra, Husova 45, Č. Budějovice. Schválené dokumenty : Upravený rozpočet RADAMBUK 2012 ze dne 22.3.2012, Mzdová tabulka pro pracovní pozice ve sdružení RADAMBUK, Kalendárium RADAMBUK 2012.

Výkonná rada – 25.2.2012 v budově Jihočeské krajské organizace Pionýra, Husova 45, Č. Budějovice. Přijetí členského sdružení 52. Přední hlídka Royal Rangers. Schválené dokumenty: Rozpočet RADAMBUK 2012, Půjčovna RADAMBUK.

Předsednictvo – 21.2.2012 v budově Jihočeské krajské organizace Pionýra, Husova 45, Č. Budějovice.

Revizní komise – 14.2.2012 –v budově Jihočeské krajské organizace Pionýra, Husova 45, Č. Budějovice.

Předsednictvo – 18.1.2012 v budově Jihočeské krajské organizace Pionýra, Husova 45, Č. Budějovice.

2011

Předsednictvo –  2. 3. 2011

Výkonná rada – 24. 3. 2011

11. Valné shromáždění – 18. 4. 2011

Výkonná rada – 14. 6. 2011

Výkonná rada – 15. 9. 2011

Výkonná rada – 24. 11. 2011

12. Valné shromáždění –  15. 12. 2011 – zvoleno nové vedení RADAMBUK

Předsednictvo – 18. 12. 2011


Naši partneři