Přihláška pro nové členy

Přihláška pro nové členy do RADAMBUK na rok 2017

Výzva ke členství v RADAMBUK

Jste spolek, subjekt pracující s dětmi a mládeží?

Chybí vám informace týkající se dětí a mládeže?

Chybí vám informační servis ke grantům a dotacím?

Potřebujete propagaci? Chcete se zviditelnit, prezentovat?

Potřebujete právní nebo ekonomickou radu?

Chcete získat zdarma pojištění?

Chcete se podílet na rozvoji volnočasového sektoru v Jihočeském kraji?

Pak je členství v Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje ten správný krok.

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je spolehlivým partnerem pro Vaší organizaci a Vaší činnost.

Budeme upřímně velmi rádi, stanete-li se naším členem, jsme připraveni na spolupráci a individuální přístup. Máte-li zájem stát se naším členem nebo máte-li nějaké dotazy, kontaktujte nás na e-mail: info@radambuk.cz, kancelar@radambuk.cz nebo telefonicky: 775 644 101, 775 644 003.

Na jakou dobu platí členství?

Členství v RADAMBUK trvá po dobu registrace. Členové se registrují vždy na 1 kalendářní rok.  Členství se prodlužuje zasláním vyplněného formuláře Prohlášení o prodloužení členství do 28.2. na kalendářní rok a zaplacením členského příspěvku do 28.2.

Kdo může být členem?

Členství v RADAMBUK je kolektivní.

Členem RADAMBUK se může stát každá právnická osoba založená na základě občanského zákoníku, která: – má své stanovy nebo jiné zakládací dokumenty v souladu se Stanovami RADAMBUK; – pracuje s dětmi a mládeží, nebo je organizací dětí a mládeže.

Co udělat, abyste se stali členem?

1) Vyplnit Přihlášku do RADAMBUK a doručit do naší kanceláře spolu s kopií stanov či zřizovacího dokumentu, kopií dokladu o udělení IČ a kopií dokladu o volbě statutárního zástupce.

2) Na základě Vámi vyplněné Přihlášky odhlasuje předsednictvo RADAMBUK Vaše členství.

3) Členem RADAMBUK se stáváte ve chvíli, kdy uhradíte členský příspěvek a můžete tak využívat všech výhod, které Vám členství přináší.

4) Jako řádný člen RADAMBUK získáte své registrační číslo a přístupové heslo na neveřejnou část webových stránek RADAMBUK.

Jaká je výše členských příspěvků a forma úhrady?

10. VVS rozhodlo dne 30.3.2010 o výši členských příspěvků takto:

a) Společným základním členským příspěvkem je 100,- Kč pro všechny bez ohledu na druh členství.

b) Řádný člen jehož členská základna překročí 100 osob platí členský příspěvek 1,- Kč za člena.

Formy úhrady:

1) na účet – číslo účtu RADAMBUK , zašleme Vám fakturu.

2) v hotovosti v kanceláři RADAMBUK.

Souhrn výhod členství v Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje

– snadný a bezplatný přístup k informacím,

– informační servis ke grantům a dotacím,

– poradenská služba,

– informace z oblasti vzdělávání,

– aktualizované legislativní zpravodajství,

– vybrané informace přímo do Vašeho e-mailu,

– prezentace na našich akcích,

– zviditelnění Vašeho spolku prostřednictvím webu RADAMBUK,

– bezplatné Úrazové pojištění a Pojištění odpovědnosti za škodu.

Přiložené soubory


Naši partneři