Přihláška pro nové členy

Přihláška ROK 2024 RADAMBUK

Výzva ke vstupu do Rady deti a mladeze Jihoceskeho kraje

Jste nezisková organizace pracující s dětmi a mládeží?

Chybí vám informace týkající se dětí a mládeže?

Chybí vám informační servis ke grantům a dotacím?

Potřebujete propagaci? Chcete se zviditelnit, prezentovat?

Potřebujete právní nebo ekonomickou radu?

Chcete získat zdarma pojištění?

Chcete se podílet na rozvoji volnočasového sektoru v Jihočeském kraji?

Pak je členství v RADAMBUK-  Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. ten správný krok.

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je spolehlivým partnerem pro Vaší organizaci a Vaší činnost.

Budeme upřímně velmi rádi, stanete-li se naším členem, jsme připraveni na spolupráci a individuální přístup. Máte-li zájem stát se naším členem nebo máte-li nějaké dotazy, kontaktujte nás na e-mail: info@radambuk.cz, kancelar@radambuk.cz nebo telefonicky: 775 644 101, 775 644 003.

Na jakou dobu platí členství?

Členství v RADAMBUK trvá po dobu registrace. Členové se registrují vždy na 1 kalendářní rok.  Členství se prodlužuje zasláním vyplněného formuláře Prohlášení o prodloužení členství do 28.2. na kalendářní rok a zaplacením členského příspěvku do 28.2.

Kdo může být členem?

Členství v RADAMBUK je kolektivní.

Členem RADAMBUK se může stát každá právnická osoba založená na základě občanského zákoníku, která:

– má své stanovy nebo jiné zakládací dokumenty v souladu se Stanovami RADAMBUK;

– pracuje s dětmi a mládeží, nebo je organizací dětí a mládeže,

– má sídlo v Jihočeském kraji,

-má volené orgány. 

Co udělat, abyste se stali členem?

1) Vyplnit Přihlášku do RADAMBUK a doručit do naší kanceláře spolu s kopií stanov či zřizovacího dokumentu,  kopií úplného výpisu ze spolkového rejstříku, který je ke stažení na https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma,

2) Na základě Vámi vyplněné Přihlášky odhlasuje předsednictvo RADAMBUK Vaše členství.

3) Členem RADAMBUK se stáváte ve chvíli, kdy uhradíte členský příspěvek a můžete tak využívat všech výhod, které Vám členství přináší.

4) Jako řádný člen RADAMBUK získáte své registrační číslo a přístupové heslo na neveřejnou část webových stránek RADAMBUK.

Jaká je výše členských příspěvků a forma úhrady?

Valné shromáždění RADAMBUK na jednání  10.10.2017   stanovilo výši členských příspěvků od 1.1.2018 na 500 Kč za spolek na kalendářní rok. 

Formy úhrady:

1) na účet – číslo účtu RADAMBUK , zašleme Vám fakturu.

2) v hotovosti v kanceláři RADAMBUK.

Souhrn výhod členství v Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje

Souhrn výhod členství v RADAMBUK

Snadný a bezplatný přístup k informacím,

– informační servis ke grantům a dotacím,

-pomoc při získávání dotací,

-sleva na vzdělávací kurzy pořádané RADAMBUKem, ČRDM, BP Sportem

poradenská služba (založení a řízení spolků, dotace, vzdělávání, právo, pojištění..)

– informace z oblasti vzdělávání,

– aktualizované legislativní zpravodajství,

– ověřené a aktuální informace přímo do Vašeho e-mailu,

– prezentace na  akcích RADAMBUKu,

propagace Vaší organizace prostřednictvím webů a sociálních sítí RADAMBUKu, 

propagace táborů na webu www.jihocesketabory.cz  

-možnost zapůjčení materiálu z Půjčovny, Knihovny RADAMBUKu,

-možnost zapojení do nejrůznějších projektů a aktivit (často spojených s finanční podporou),

-zprostředkované členství v České radě dětí a mládeže (členové RADAMBUKu jsou automaticky členy ČRDM),

-možnost zapojení do celostátních projektů ČRDMhttps://www.radambuk.cz/projekty-crdm-pro-cleny/

zastupování zájmů dětských organizací na úrovní krajské samosprávy a státní správy;

– bezplatné Úrazové pojištění a Pojištění odpovědnosti za škodu, možnost připojištění za příznivé ceny.

 

Aktualizace 1.12.2023

Related Images:


Naši partneři