PRIORITY DOTAČNÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2018

Napsal: kancelar | Dne: Září 4, 2017

Kategorie: Novinky

PRIORITY DOTAČNÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2018

 

MŠMT vyhlašuje v rámci „Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2017 – 2020“ následující priority pro rok 2018

  • podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže – podpora aktivit, které budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy apod. 
  • podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit, zejména zapojování dětí z dětských domovů 
  • podpora participace – podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí a mládeže
    o veřejné dění a zároveň budou děti a mládež motivovat k aktivnímu zapojení do veřejného prostoru 
  • podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit

 http://www.msmt.cz/mladez/priority-dotacnich-programu-pro-rok-2018?source=rss


Naši partneři