Příspěvky na letní tábory 2016 – informace pro rodiče i vedoucí

Napsal: kancelar | Dne: 15 června, 2016

Kategorie: Informace z ČRDM Novinky Tábory členských spolků

Příspěvky na letní tábory 2016 - informace pro rodiče i vedoucí

Zdroj: http://www.adam.cz/clanek-2016060042-prispevky-na-letni-tabory-2016-informace-pro-rodice-i-vedouci.html

Možnosti získat příspěvek na úhradu dětského tábora od pojišťoven jsou letos ještě omezenější, než v letech předchozích.

Oborová zdravotní pojišťovna
přispívá svým klientům na dětské letní tábory v rámci programu VITAKONTO, více zde: www.ozp.cz/benefity/vitakonto

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
pro své pojištěnce nabízí preventivní programy pro děti a mládež do 18 let včetně (až 1 000 Kč) v rámci tzv. balíčků. Konkrétně Balíček Pohyb nabízí až 300 Kč na letní tábory (a také na organizované plavecké kurzy, až 300 Kč).
Příspěvek na letní tábory platí pro děti od 6 do 16 let včetně. Příspěvek bude uznán jen v případě jeho trvání v délce minimálně 4 kalendářní dny, a lze jej uplatnit na tábory pořádané v období letních prázdnin, od 1.7. 2016 do 31.8. 2016. Příspěvek se vztahuje i na příměstské tábory. Příspěvek se poskytuje 1x za 2 roky, tzn. pokud byl příspěvek na letní tábory dítětem čerpán v roce 2015, příspěvek v roce 2016 nelze vyčerpat. Zde bude příspěvek posuzován ve vazbě na to, zda jsou rodiče pojištěnci ČPZP. Pokud jsou rodiče pojištěnci ČPZP, může dítě příspěvek čerpat, i když jej čerpalo už v loňském roce.
Podrobnosti a formuláře najdete zde:
http://www.cpzp.cz/clanek/4397-0-Preventivni-programy-pro-deti-a-mladez-do-18-let-vcetne-az-1-000-Kc.html

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
má k dispozici na rok 2016 balíček pro žáky a studenty od 6 do 20 let, v rámci nějž proplácí do 300 Kč příspěvek na sportovní a pohybové aktivity a prevenci úrazů, preventivní prohlídky sportovců či studentů pro studium do zahraničí.
Více: http://www.zpskoda.cz/pojistenec/zdravotni-programy-2016/balicky

Příspěvek na tábory v r. 2016 neposkytují:
Všeobecná zdravotní pojišťovna, Revírní bratrská pokladna , Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZPMV poskytuje příspěvek POUZE na ozdravný pobyt v přírodě organizovaný základní školou v ČR – „škola v přírodě“, „lyžařský výcvik“; příspěvek se neposkytuje na volnočasové aktivity)


Naši partneři