Prodloužení členství na rok 2017

Formulář Prohlášení o prodloužení členství v RADAMBUK na rok 2017

Aktualizace:14.11.2016 

 Členství v RADAMBUK trvá po dobu registrace. Členové se registrují vždy na 1 kalendářní rok.  Členství se prodlužuje zasláním vyplněného formuláře Prohlášení o prodloužení členství do 28.2. na kalendářní rok a zaplacením členského příspěvku do 28.2.

Spolky, které mají zájem o sjednání pojištění, které nám nabízí ČRDM s Pojišťovnou Kooperativa již od 1.1.2017 zašlou vyplněná „Prohlášení o prodloužení členství na rok 2017“   do 5.12.2016 v originálu s razítkem a podpisem do kanceláře RADAMBUK, Husova tř. 622/45, Č.B.

Pokud došlo k nějakým změnám ve stanovách, volbě statutárního zástupce a v dokladu o přidělení IČ, přiložte v kopii. Dokumenty, které jste předkládali v roce 2016 jsou v kanceláři uložené, znovu předkládat nemusíte.  Pokud spolek některý z dokumentů nedodal, učiní tak v letošním roce. Faktury na úhradu členských příspěvků rozešleme spolkům na začátku roku 2017 nebo můžete zaplatit v roce 2017 hotově do pokladny.

Ve formuláři označte, zda budete mít zájem o sjednání Pojištění na úraz a Pojištění odpovědnosti pro spolek a připojištění dobrovolníků s Kooperativa Pojišťovnou na rok 2017. Formuláře – žádosti o pojištění Vám budou zaslány k podpisu.

 

10. VVS RADAMBUK  rozhodlo dne 30.3.2010 o výši členských příspěvků takto:

a) Společným základním členským příspěvkem je 100,- Kč pro všechny bez ohledu na druh členství.

b) Řádný člen jehož členská základna překročí 100 osob platí členský příspěvek 1,- Kč za člena.

Přiložené soubory


Naši partneři