RADAMBUK - Rada děti a mládeže Jihočeského kraje

  • Česká vlajka
  • Německá vlajka
  • Anglická vlajka

Zastřešujeme organizace pracující s dětmi a mládeží v Jihočeském kraji, působíme jako servisní organizace. V roce 2000 vznikla z iniciativy České rady dětí a mládeže naše Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje - RADAMBUK, jako partner a oponent ustavujících se Krajských úřadů a u Ministerstva vnitra byla zaregistrována 26. 1. 2001. Od 3. 4. 2003 jsme členem ČESKÉ RADY DĚTÍ A MLÁDEŽE https://crdm.cz/crdm/komora-krajskych-rad-crdm/ a Komory krajských rad ČRDM https://krajskeradymladeze.cz/ RADAMBUK podporuje činnost svých členů, zejména snahou o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek pro jejich činnost. Zastupuje své členy vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím. Svými aktivitami (akce BAMBIFEST, výlety, sportovní turnaje, workshopy, vzdělávání, výtvarné soutěže…) přispíváme k rozvoji volnočasového a neziskového sektoru v Jihočeském kraji. RADAMBUK je zřizovatelem Informačního centra pro mládež České Budějovice www.icmcb.cz, pořadatelem vzdělávacích kurzů vzdělávacího střediska MAJÁK, organizátorem akce BAMBIFEST https://budejovice.bambifest.cz/ a provozovatelem webu www.jihocesketabory.cz, který je nejkomplexnější nabídkou táborů, táborových základen a tábořišť v Jihočeském kraji pro děti, rodiče, vedoucí či pořadatele akcí.

Wir überdachen den Verband der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks und wirken als Organisation für Service. Im Jahre 2000 entstand aus einer Initiative des Tschechischen Rates der Kinder und der Jugend unser \\\"Rat der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks-\\\"RADAMBUK\\\" als Partner und Opponent der entstehenden Bezirksbehörden. Er war am 26.1.2001 am Innenministerium registriert. Aus der Ansicht der Bezirksbehörde des Südböhmischen Bezirks liegt die grundlegende Funktion von RADAMBUK in repräsentativer Vertretung des Verbandes der Kinder und der Jugend aus dem Südböhmischen Bezirk. Der Rat der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks ist ein natürlicher Berater und Opponent für alle bereitstellenden und laufenden Tätigkeiten, die an Verbände der Kinder und der Jugend gerichtet werden. Seit dem 3.4.2003 sind wir ein Mitglied des Tschechischen Rates der Kinder und der Jugend. RADAMBUK unterstützt Tätigkeit seiner Mitglieder, vornehmlich strebt er nach Bildung der rechtlichen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen für ihre Tätigkeit. Er vertritt seine Mitglieder den hiesigen und ausländischen Organisationen und Institutionen gegenüber. Durch unsere Aktivitäten tragen wir zur Entwicklung des freizeitlichen und gemeinnützigen Sektors im Südböhmischen Bezirk bei.

We work like an Association of children and teenagers of South Bohemia region as a representative and services agency. Council of children and Teenegers of South Bohemia region – RADAMBUK was set in the year 2000 by the initiative of Czech council of children and teenagers. As a partner and opponent of regional authority and the Department of Home Affairs was registered 26.1.2001. From sight of Regional autority of South Bohemia region, lies the basic intention of RADAMBUK in representation of Association of children and teenagers. Council of children and teenegars of South Bohemia region is usual adviser for all activities, which are being prepared by the authority towards Children and Teenagers association. Since 3.4.2003 is RADAMBUK official part of “Czech council of children and teenagers“. RADAMBUK supports activities of its members, especially efforts to create legal, commercial, social and cultural conditions for these activities. It represents its members to domestic and foreign authorities, organizations and institutions. Our work leads to the development of free time and nonprofit sector in South Bohemia region.

RADAMBUK - Co je u nás nového

Dubnová výzva ke Dni Země z DO Fénix na Slovensku

Dubnová výzva ke Dni Země z DO Fénix na Slovensku

Milí přátelé, zapojte se s RADAMBUKem do Dubnové výzvy ke Dni Země Dětské organizace Fénix na Slovensku. Vašim úkolem je ušít […]

18.04.2024 | kancelar


Tisková zpráva BAMBIFEST 10. - 11. 5.2024 České Budějovice

Tisková zpráva BAMBIFEST 10. – 11. 5.2024 České Budějovice

Tisková zpráva Přehlídka možností pro volný čas, nabídky  kroužků, táborů, pódiová vystoupení,  koncerty, divadlo, soutěže… Prezentace činností organizací pracujících s […]

17.04.2024 | kancelar


24. ročník akce BAMBIFEST 10. - 11. 5. 2024

24. ročník akce BAMBIFEST 10. – 11. 5. 2024

24. ročník akce BAMBIFEST se bude konat tradičně v areálu u Sportovní haly v Českých Budějovicích ve dnech 10. – 11. května […]

17.04.2024 | kancelar | Proběhne: 11.05.2024


Nápady, tvoření s dětmi na léto

Nápady, tvoření s dětmi na léto

Related Images:

16.04.2024 | kancelar


Seminář Zdravověda na tábory 12. 4. 2024

Seminář Zdravověda na tábory 12. 4. 2024

V pátek 12. 4. 2024 připravil RADAMBUK s lektorkou Ing. Jindřiškou Královou pro pracovníky s dětmi a mládeží praktický seminář Zdravověda na tábory […]

15.04.2024 | kancelar | Proběhne: 12.04.2024


ERASMUS - mobilita 18. - 21.7.2024 Slovensko

ERASMUS – mobilita 18. – 21.7.2024 Slovensko

Hledáme 6 účastníků starších 18 let , kteří se zúčastní v rámci projektu ERASMUS mobility na Slovensku ve Staré Turé […]

09.04.2024 | kancelar


Příspěvky zdravotních pojišťoven na tábory 2024

Příspěvky zdravotních pojišťoven na tábory 2024

Related Images:

08.04.2024 | kancelar


Aplikace Dopravního podniku města Č.B.

Aplikace Dopravního podniku města Č.B.

Budějovická MHD ve vašem mobilu Aplikace DPMCB je moderní nástroj pro pohyb po Českých Budějovicích. Pohodlně zakoupíte jízdné, najdete nejlepší spoj, […]

04.04.2024 | kancelar


Klapíkův zpravodaj č. 4 -2024

Klapíkův zpravodaj č. 4 -2024

Milí přátelé, připravili jsme pro Vás dubnové vydání elektronického Klapíkova zpravodaje. Ve zpravodaji Vám přinášíme novinky z RADAMBUKu, ICM Č.B., členských […]

03.04.2024 | kancelar


2. 4. 2024 setkání k Šablonám pro neformální vzdělávání

2. 4. 2024 setkání k Šablonám pro neformální vzdělávání

RADAMBUK pro zájemce o projekt Šablony pro neformální vzdělávání zorganizoval 2. 4. 2024 setkání v klubovně RADAMBUKu. 10 účastníků získalo informace […]

03.04.2024 | kancelar


Výzva z OP JAK s názvem Šablony pro neformální vzdělávání

Výzva z OP JAK s názvem Šablony pro neformální vzdělávání

21. 3. 2024 byla zveřejněna dotační výzva z OP JAK s názvem Šablony pro neformální vzdělávání, kde je k dispozici 400 mil. korun […]

03.04.2024 | kancelar


Velikonoční a jarní tvoření s dětmi-  nápady

Velikonoční a jarní tvoření s dětmi- nápady

Košík z dřevěných kolíčků na prádlo Related Images:

26.03.2024 | kancelar


Skeleton ESO-  webová účetní a oddílová agenda pro neziskové organizace- ČRDM

Skeleton ESO- webová účetní a oddílová agenda pro neziskové organizace- ČRDM

Skeleton ESO, webová účetní a oddílová agenda pro neziskové organizace, je projektem ČRDM pro spolky a jejich jednotky. Aplikace byla […]

14.03.2024 | kancelar


Vzdělávačky ČRDM - hybridní seminář Úvod di KGBT+ identit nejen v oddílech a na táborech

Vzdělávačky ČRDM – hybridní seminář Úvod di KGBT+ identit nejen v oddílech a na táborech

Přihlaste se na hybridní vzdělávací seminář Úvod do LGBT+ identit nejen v oddílech a na táborech!  Datum: 3. dubna 2024Čas: […]

13.03.2024 | kancelar


Brožura členských organizací RADAMBUKu 2024

Brožura členských organizací RADAMBUKu 2024

Nemáte ještě svou stránku v brožuře? Vyplňte formulář a zašlete na email kancelar@radambuk.cz a to i v případě požadovaných úprav […]

08.03.2024 | kancelarNaši partneři