RADAMBUK - Rada děti a mládeže Jihočeského kraje

  • Česká vlajka
  • Německá vlajka
  • Anglická vlajka

Zastřešujeme organizace pracující s dětmi a mládeží v Jihočeském kraji, působíme jako servisní organizace. V roce 2000 vznikla z iniciativy České rady dětí a mládeže naše Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje - RADAMBUK, jako partner a oponent ustavujících se Krajských úřadů a u Ministerstva vnitra byla zaregistrována 26. 1. 2001. Od 3. 4. 2003 jsme členem ČESKÉ RADY DĚTÍ A MLÁDEŽE https://crdm.cz/crdm/komora-krajskych-rad-crdm/ a Komory krajských rad ČRDM https://krajskeradymladeze.cz/ RADAMBUK podporuje činnost svých členů, zejména snahou o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek pro jejich činnost. Zastupuje své členy vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím. Svými aktivitami (akce BAMBIFEST, výlety, sportovní turnaje, workshopy, vzdělávání, výtvarné soutěže…) přispíváme k rozvoji volnočasového a neziskového sektoru v Jihočeském kraji. RADAMBUK je zřizovatelem Informačního centra pro mládež České Budějovice www.icmcb.cz, pořadatelem vzdělávacích kurzů vzdělávacího střediska MAJÁK, organizátorem akce BAMBIFEST https://budejovice.bambifest.cz/ a provozovatelem webu www.jihocesketabory.cz, který je nejkomplexnější nabídkou táborů, táborových základen a tábořišť v Jihočeském kraji pro děti, rodiče, vedoucí či pořadatele akcí.

Wir überdachen den Verband der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks und wirken als Organisation für Service. Im Jahre 2000 entstand aus einer Initiative des Tschechischen Rates der Kinder und der Jugend unser \\\"Rat der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks-\\\"RADAMBUK\\\" als Partner und Opponent der entstehenden Bezirksbehörden. Er war am 26.1.2001 am Innenministerium registriert. Aus der Ansicht der Bezirksbehörde des Südböhmischen Bezirks liegt die grundlegende Funktion von RADAMBUK in repräsentativer Vertretung des Verbandes der Kinder und der Jugend aus dem Südböhmischen Bezirk. Der Rat der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks ist ein natürlicher Berater und Opponent für alle bereitstellenden und laufenden Tätigkeiten, die an Verbände der Kinder und der Jugend gerichtet werden. Seit dem 3.4.2003 sind wir ein Mitglied des Tschechischen Rates der Kinder und der Jugend. RADAMBUK unterstützt Tätigkeit seiner Mitglieder, vornehmlich strebt er nach Bildung der rechtlichen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen für ihre Tätigkeit. Er vertritt seine Mitglieder den hiesigen und ausländischen Organisationen und Institutionen gegenüber. Durch unsere Aktivitäten tragen wir zur Entwicklung des freizeitlichen und gemeinnützigen Sektors im Südböhmischen Bezirk bei.

We work like an Association of children and teenagers of South Bohemia region as a representative and services agency. Council of children and Teenegers of South Bohemia region – RADAMBUK was set in the year 2000 by the initiative of Czech council of children and teenagers. As a partner and opponent of regional authority and the Department of Home Affairs was registered 26.1.2001. From sight of Regional autority of South Bohemia region, lies the basic intention of RADAMBUK in representation of Association of children and teenagers. Council of children and teenegars of South Bohemia region is usual adviser for all activities, which are being prepared by the authority towards Children and Teenagers association. Since 3.4.2003 is RADAMBUK official part of “Czech council of children and teenagers“. RADAMBUK supports activities of its members, especially efforts to create legal, commercial, social and cultural conditions for these activities. It represents its members to domestic and foreign authorities, organizations and institutions. Our work leads to the development of free time and nonprofit sector in South Bohemia region.

RADAMBUK - Co je u nás nového

24. ročník akce BAMBIFEST 10. - 11. 5. 2024

24. ročník akce BAMBIFEST 10. – 11. 5. 2024

Milí přátelé, 24. ročník akce BAMBIFEST je za námi a RADAMBUK děkuje všem organizátorům, účastníkům a návštěvníkům za pohodovou a […]

18.05.2024 | kancelar | Proběhne: 11.05.2024


Komora krajských rad České rady dětí a mládeže - kdo jsme?
14. -16. 5. 2024 setkání Komory krajských rad dětí a mládeže - Hradec Králové

14. -16. 5. 2024 setkání Komory krajských rad dětí a mládeže – Hradec Králové

Jarní jednání Komory krajských rad dětí a mládeže proběhlo v Královéhradeckém kraji. Za RADAMBUK se setkání zúčastnil místopředseda spolku Bc. […]

17.05.2024 | kancelar


23.5.2024  seminář ENVIROTÁBORY - Vzdělávačky - online

23.5.2024 seminář ENVIROTÁBORY – Vzdělávačky – online

Vzdělávačky ČRDM   ·  Připravili jsme pro vás nový program ENVIROTÁBORY! O co jde? Přijďte se to dozvědět na informační seminář […]

17.05.2024 | kancelar


Kurzy Instruktor vodní turistiky 2024

Kurzy Instruktor vodní turistiky 2024

Related Images:

16.05.2024 | kancelar | Proběhne: 13.06.2024


10.5. - 8.9. 2024 - krajské kolo soutěže Zlatý oříšek

10.5. – 8.9. 2024 – krajské kolo soutěže Zlatý oříšek

RADAMBUK a Mensa Česko vyhlašují od 10. 5. 2024 krajské kolo soutěže Zlatý oříšek Ukaž co umíš a vyhraj – […]

15.05.2024 | kancelar


11. 5. 2024 – Udělování Březových lístků – ocenění dobrovolníků

11. 5. 2024 – Udělování Březových lístků – ocenění dobrovolníků

RADAMBUK slavnostně uděloval 11. 5. 2024 na pódiu akce BAMBIFEST v Č. Budějovicích ocenění pro dobrovolníky Březové lístky. Na 1. stupeň […]

15.05.2024 | kancelar


Nápady, tvoření s dětmi na léto

Nápady, tvoření s dětmi na léto

Related Images:

14.05.2024 | kancelar


Projekt "All-inclusive", Mobility for Youth Workers, Slovensko! 24.-28.4.2024

Projekt „All-inclusive“, Mobility for Youth Workers, Slovensko! 24.-28.4.2024

Na konci dubna proběhla v Krásnohorském Podhradí mobilita pro pracovníky s dětmi a mládeží v rámci programu ERASMUS+ SAAIC – […]

13.05.2024 | kancelar


Klapíkův zpravodaj č. 5 -2024

Klapíkův zpravodaj č. 5 -2024

Milí přátelé, připravili jsme pro Vás květnové vydání elektronického Klapíkova zpravodaje.  Ve zpravodaji Vám přinášíme novinky z RADAMBUKu, ICM Č.B., členských […]

30.04.2024 | kancelar


Dubnová výzva ke Dni Země s DO Fénix na Slovensku

Dubnová výzva ke Dni Země s DO Fénix na Slovensku

RADAMBUK se zapojil do Dubnové výzvy ke Dni Země DO Fénix na Slovensku, ušili jsme 30 znovupoužitelných sáčků na potraviny. […]

26.04.2024 | kancelar


Tisková zpráva BAMBIFEST 10. - 11. 5.2024 České Budějovice

Tisková zpráva BAMBIFEST 10. – 11. 5.2024 České Budějovice

Tisková zpráva Přehlídka možností pro volný čas, nabídky  kroužků, táborů, pódiová vystoupení,  koncerty, divadlo, soutěže… Prezentace činností organizací pracujících s […]

17.04.2024 | kancelar


Seminář Zdravověda na tábory 12. 4. 2024

Seminář Zdravověda na tábory 12. 4. 2024

V pátek 12. 4. 2024 připravil RADAMBUK s lektorkou Ing. Jindřiškou Královou pro pracovníky s dětmi a mládeží praktický seminář Zdravověda na tábory […]

15.04.2024 | kancelar | Proběhne: 12.04.2024


ERASMUS - mobilita 18. - 21.7.2024 Slovensko

ERASMUS – mobilita 18. – 21.7.2024 Slovensko

Hledáme 6 účastníků starších 18 let , kteří se zúčastní v rámci projektu ERASMUS mobility na Slovensku ve Staré Turé […]

09.04.2024 | kancelar


Příspěvky zdravotních pojišťoven na tábory 2024

Příspěvky zdravotních pojišťoven na tábory 2024

Related Images:

08.04.2024 | kancelarNaši partneři