RADAMBUK - Rada děti a mládeže Jihočeského kraje

  • Česká vlajka
  • Německá vlajka
  • Anglická vlajka

Zastřešujeme spolky dětí a mládeže Jihočeského kraje a působíme jako servisní organizace. V roce 2000 vznikla z iniciativy České rady dětí a mládeže naše Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje - RADAMBUK, jako partner a oponent ustavujících se Krajských úřadů a u Ministerstva vnitra byla zaregistrována 26.1.2001. Základní funkce RADAMBUK z pohledu Krajského úřadu JčK spočívá v reprezentativním zastoupení sdružení dětí a mládeže kraje. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je přirozeným konzultantem a oponentem na veškeré připravované i probíhající činnosti úřadu směrem ke spolkům dětí a mládeže. Od 3.4.2003 jsme členem ČESKÉ RADY DĚTÍ A MLÁDEŽE. RADAMBUK podporuje činnost svých členů, zejména snahou o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek pro jejich činnost. Zastupuje své členy vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím. Svými aktivitami (akce BAMBIFEST, výlety, sportovní turnaje, workshopy, vzdělávání, výtvarné soutěže…) přispíváme k rozvoji volnočasového a neziskového sektoru v Jihočeském kraji. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je zřizovatelem Informačního centra pro mládež České Budějovice www.icmcb.cz, které je součástí Informační sítě pro mládež www.ismcr.cz, tuto síť zastřešuje Národní informační centrum pro mládež http://www.nicm.cz/. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je provozovatelem webu www.jihocesketabory.cz, který je nejkomplexnější nabídkou táborů, táborových základen a tábořišť v Jihočeském kraji pro děti, rodiče, vedoucí či pořadatele akcí.

Wir überdachen den Verband der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks und wirken als Organisation für Service. Im Jahre 2000 entstand aus einer Initiative des Tschechischen Rates der Kinder und der Jugend unser \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Rat der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" – \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"RADAMBUK\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" als Partner und Opponent der entstehenden Bezirksbehörden. Er war am 26.1.2001 am Innenministerium registriert. Aus der Ansicht der Bezirksbehörde des Südböhmischen Bezirks liegt die grundlegende Funktion von RADAMBUK in repräsentativer Vertretung des Verbandes der Kinder und der Jugend aus dem Südböhmischen Bezirk. Der Rat der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks ist ein natürlicher Berater und Opponent für alle bereitstellenden und laufenden Tätigkeiten, die an Verbände der Kinder und der Jugend gerichtet werden. Seit dem 3.4.2003 sind wir ein Mitglied des Tschechischen Rates der Kinder und der Jugend. RADAMBUK unterstützt Tätigkeit seiner Mitglieder, vornehmlich strebt er nach Bildung der rechtlichen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen für ihre Tätigkeit. Er vertritt seine Mitglieder den hiesigen und ausländischen Organisationen und Institutionen gegenüber. Durch unsere Aktivitäten tragen wir zur Entwicklung des freizeitlichen und gemeinnützigen Sektors im Südböhmischen Bezirk bei.

We work like an Association of children and teenagers of South Bohemia region as a representative and services agency. Council of children and Teenegers of South Bohemia region – RADAMBUK was set in the year 2000 by the initiative of Czech council of children and teenagers. As a partner and opponent of regional authority and the Department of Home Affairs was registered 26.1.2001. From sight of Regional autority of South Bohemia region, lies the basic intention of RADAMBUK in representation of Association of children and teenagers. Council of children and teenegars of South Bohemia region is usual adviser for all activities, which are being prepared by the authority towards Children and Teenagers association. Since 3.4.2003 is RADAMBUK official part of “Czech council of children and teenagers“. RADAMBUK supports activities of its members, especially efforts to create legal, commercial, social and cultural conditions for these activities. It represents its members to domestic and foreign authorities, organizations and institutions. Our work leads to the development of free time and nonprofit sector in South Bohemia region.

RADAMBUK - Co je u nás nového

23. – 26.5.2019 a 13. – 16.6.2019  - kurz    Instruktor vodní turistiky

23. – 26.5.2019 a 13. – 16.6.2019 – kurz Instruktor vodní turistiky

Místo konání: Vltava Termíny: 23. – 26.5.2019 a 13. – 16.6.2019  (tyto termíny jsou na výběr) Cena kurzu:       členské […]

19.02.2019 | kancelar | Proběhne: 16.06.2019


Přijď mezi nás, vybízí Archa číslo 1/2019

Přijď mezi nás, vybízí Archa číslo 1/2019

Autor: Jiří Majer | zařazeno: 19. 2. 2019 | přečteno 87„Přijď mezi nás!“ – Tematickému vybídnutí, zaštiťujícímu první letošní číslo […]

19.02.2019 | kancelar


No img

Kalendář akcí RADAMBUK na rok 2019

Akce 11.2.2019 – Valentýnské tvoření – RADAMBUK, RADAMBUK, Husova 45, Č.B. 12.2.2019 – jednání předsednictva RADAMBUK 23.3.2019 – 5. ročník […]

19.02.2019 | kancelar | Proběhne: 10.01.2019


15.3.2019 – Školení vedoucích zaměstnanců spolků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně

15.3.2019 – Školení vedoucích zaměstnanců spolků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně

Kdy: pátek 15. 3. 2019 od 10,30 do 11,30 hodin Kde: RADAMBUK, Husova tř. 622/45, Č. Budějovice Školitel: Jan Carda, […]

18.02.2019 | kancelar | Proběhne: 15.03.2019


16.-17.2.2019 - Kurz instruktor, rádce oddílu

16.-17.2.2019 – Kurz instruktor, rádce oddílu

O víkendu 16. – 17. 2.2019 pořádal RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. kurz pro instruktory a rádce oddílů. […]

18.02.2019 | kancelar | Proběhne: 16.02.2019


Sbírka brýlí pro Afriku - Dětská organizace Fénix Slovenská republika - RADAMBUK- Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. Česká republika
No img

12.2.2019 – jednání předsednictva RADAMBUK

Ve úterý 12.2.2019  se sešlo předsednictvo RADAMBUK na prvním jednání v roce 2019 v klubovně RADAMBUK.  Předsednictvo přijalo za člena […]

13.02.2019 | kancelar | Proběhne: 12.02.2019


11.2.2019-  Valentýnská výtvarná dílna

11.2.2019- Valentýnská výtvarná dílna

11.2.2019 odpoledne navštívil naše ICM Č.B. 20 dětí z Dětského diagnostického ústavu v Homolích, aby si vyrobily dárečky k svátku […]

12.02.2019 | kancelar | Proběhne: 11.02.2019


Projektový seminář Mládež kraji  - kraj Jihočeský 5.3.2019

Projektový seminář Mládež kraji – kraj Jihočeský 5.3.2019

Rádi bychom pozvali zájemce o přidělení finanční podpory projektům Mládež kraji 2019 na projektový seminář, který se bude konat V úterý […]

11.02.2019 | kancelar | Proběhne: 05.03.2019


Téma druhé letošní Archy zní: Zdravým životním stylem.  Třeba je to „mediální výzva“ i pro Vás…?

Téma druhé letošní Archy zní: Zdravým životním stylem. Třeba je to „mediální výzva“ i pro Vás…?

T Jak programy jednotlivých dětských formací přispívají ke zdravému životnímu stylu jejich svěřenců – zhruba o tom by se měli […]

11.02.2019 | kancelar


Klapíkův zpravodaj č. 2/2019- RADAMBUK

Klapíkův zpravodaj č. 2/2019- RADAMBUK

Milí přátelé, právě se k Vám dostalo druhé letošní vydání elektronického zpravodaje RADAMBUK. Ve zpravodaji Vám přinášíme novinky z RADAMBUK, ICM Č.B., […]

11.02.2019 | kancelar


Vzdělávací kurzy BP Sport 2019

Vzdělávací kurzy BP Sport 2019

  Vzdělávací a sportovní středisko BP SPORT je společností, která se zabývá organizací kurzů pro instruktory v různých sportovních disciplínách. […]

11.02.2019 | kancelar


ICM Č.B. - 28.1.2019 - Workshop Zachraň jídlo

ICM Č.B. – 28.1.2019 – Workshop Zachraň jídlo

28.1.2019 odpoledne se konal workshop Zachraň jídlo,  kterou pro děti z Dětského diagnostického ústavu  Homole připravili z Potravinové banky Jihočeského kraje. Děti […]

01.02.2019 | kancelar | Proběhne: 28.01.2019


5. ročník projektu Mládež kraji – Jihočeský kraj 2019- registrace nápadů do 3.3.2019

5. ročník projektu Mládež kraji – Jihočeský kraj 2019- registrace nápadů do 3.3.2019

Mládež kraji je projekt, v němž se mladí lidé (15 – 26 let) aktivně a přímo účastní činností, které si […]

31.01.2019 | kancelar


Keltoviny z.s. - práskání bičem na táborech

Naši partneři