RADAMBUK - Rada děti a mládeže Jihočeského kraje

  • Česká vlajka
  • Německá vlajka
  • Anglická vlajka

Zastřešujeme organizace pracující s dětmi a mládeží v Jihočeském kraji, působíme jako servisní organizace. V roce 2000 vznikla z iniciativy České rady dětí a mládeže naše Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje - RADAMBUK, jako partner a oponent ustavujících se Krajských úřadů a u Ministerstva vnitra byla zaregistrována 26. 1. 2001. Základní funkce RADAMBUK z pohledu Krajského úřadu JčK spočívá v reprezentativním zastoupení sdružení dětí a mládeže kraje. Od 3. 4. 2003 jsme členem ČESKÉ RADY DĚTÍ A MLÁDEŽE. RADAMBUK podporuje činnost svých členů, zejména snahou o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek pro jejich činnost. Zastupuje své členy vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím. Svými aktivitami (akce BAMBIFEST, výlety, sportovní turnaje, workshopy, vzdělávání, výtvarné soutěže…) přispíváme k rozvoji volnočasového a neziskového sektoru v Jihočeském kraji. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je zřizovatelem Informačního centra pro mládež České Budějovice www.icmcb.cz. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je provozovatelem webu www.jihocesketabory.cz, který je nejkomplexnější nabídkou táborů, táborových základen a tábořišť v Jihočeském kraji pro děti, rodiče, vedoucí či pořadatele akcí.

Wir überdachen den Verband der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks und wirken als Organisation für Service. Im Jahre 2000 entstand aus einer Initiative des Tschechischen Rates der Kinder und der Jugend unser \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Rat der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" – \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"RADAMBUK\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" als Partner und Opponent der entstehenden Bezirksbehörden. Er war am 26.1.2001 am Innenministerium registriert. Aus der Ansicht der Bezirksbehörde des Südböhmischen Bezirks liegt die grundlegende Funktion von RADAMBUK in repräsentativer Vertretung des Verbandes der Kinder und der Jugend aus dem Südböhmischen Bezirk. Der Rat der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks ist ein natürlicher Berater und Opponent für alle bereitstellenden und laufenden Tätigkeiten, die an Verbände der Kinder und der Jugend gerichtet werden. Seit dem 3.4.2003 sind wir ein Mitglied des Tschechischen Rates der Kinder und der Jugend. RADAMBUK unterstützt Tätigkeit seiner Mitglieder, vornehmlich strebt er nach Bildung der rechtlichen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen für ihre Tätigkeit. Er vertritt seine Mitglieder den hiesigen und ausländischen Organisationen und Institutionen gegenüber. Durch unsere Aktivitäten tragen wir zur Entwicklung des freizeitlichen und gemeinnützigen Sektors im Südböhmischen Bezirk bei.

We work like an Association of children and teenagers of South Bohemia region as a representative and services agency. Council of children and Teenegers of South Bohemia region – RADAMBUK was set in the year 2000 by the initiative of Czech council of children and teenagers. As a partner and opponent of regional authority and the Department of Home Affairs was registered 26.1.2001. From sight of Regional autority of South Bohemia region, lies the basic intention of RADAMBUK in representation of Association of children and teenagers. Council of children and teenegars of South Bohemia region is usual adviser for all activities, which are being prepared by the authority towards Children and Teenagers association. Since 3.4.2003 is RADAMBUK official part of “Czech council of children and teenagers“. RADAMBUK supports activities of its members, especially efforts to create legal, commercial, social and cultural conditions for these activities. It represents its members to domestic and foreign authorities, organizations and institutions. Our work leads to the development of free time and nonprofit sector in South Bohemia region.

RADAMBUK - Co je u nás nového

17. - 23. 7. 2021 - Letní keramický seminář

17. – 23. 7. 2021 – Letní keramický seminář

http://www.vytvarne-kurzy.eu/index2.html

26.07.2021 | kancelar


No img
18. - 22. 7. 2021 – Letní kemp Dobrodružství v lese

18. – 22. 7. 2021 – Letní kemp Dobrodružství v lese

Program letního kempu s názvem Dobrodružství v lese, který jsme realizovali pro 15 dětí školního věku ve dnech 18. – 22. […]

22.07.2021 | kancelar


Tvoření s dětmi na léto

Tvoření s dětmi na léto

22.07.2021 | kancelar


14. - 17. 10. 2021 - projekty 72 hodin - registrace projektů pro rok 2021 spuštěna

14. – 17. 10. 2021 – projekty 72 hodin – registrace projektů pro rok 2021 spuštěna

Spustili jsme registraci projektů pro rok 2021. Hlavní termín akce je 14.–17. října. Pevně věříme, že letošní ročník zvládneme bez […]

20.07.2021 | kancelar


15.7.2021 - předali jsme sbírku Brýlí pro Afriku

15.7.2021 – předali jsme sbírku Brýlí pro Afriku

15. 7. 2021 předal RADAMBUK  sbírku brýlí za roky 2020 a 2021 s 2858 brýlemi a 786 pouzdry českobudějovickému Lions […]

15.07.2021 | kancelar


Aktivity pro děti - kvízy, online aktivity, aplikace, nápady pro schůzky..

Aktivity pro děti – kvízy, online aktivity, aplikace, nápady pro schůzky..

Biologické centrum AV ČR Vás zve k návštěvě webových stránek https://hledani.monster/velikonoce/, kde jsme připravili na Velikonoce zábavnou popularizační akci pro veřejnost. […]

13.07.2021 | kancelar


Dětské rekreace: KHS zřídila infolinku pro rodiče a organizátory 731 428 577

Dětské rekreace: KHS zřídila infolinku pro rodiče a organizátory 731 428 577

Jižní Čechy jsou regionem, kde se každoročně rekreuje nejvíce dětí ze všech krajů ČR. Do dneška se přihlásilo už více […]

12.07.2021 | kancelar


Portál ADAM.cz a časopis Archa uvítají Vaše prázdninové příspěvky

Portál ADAM.cz a časopis Archa uvítají Vaše prázdninové příspěvky

Prázdniny už běží druhým týdnem. Jaké ty letošní vlastně jsou (resp. ještě budou) pro Váš oddíl, družinu, skupinu, klub, kmen? […]

09.07.2021 | kancelar


Mimořádná a ochranná opatření Vlády ČR– co aktuálně platí- tábory testování

Mimořádná a ochranná opatření Vlády ČR– co aktuálně platí- tábory testování

https://pionyr.cz/rodice/dobry-tabor/leto2021/vedouci/#skoleni- přehledně zpracovaná doporučení TÁBORY A TESTOVÁNÍ Před nástupem na letní tábor mají povinnost děti splnit jednu z podmínek OTN […]

07.07.2021 | kancelar


Klapíkův zpravodaj 7 - 8 - 2021

Klapíkův zpravodaj 7 – 8 – 2021

Milí přátelé, připravili jsme pro Vás prázdninové vydání elektronického Klapíkova zpravodaje s informacemi a nápady pro práci s dětmi a mládeží. Přejeme […]

02.07.2021 | kancelar


1. 7. 2021 - Projektový den Uzlování 5

1. 7. 2021 – Projektový den Uzlování 5

Projektový den Uzlování 5 se konal ve dnech 1. 7. 2021 v Českých Budějovicích. Na úvod lektor udělal mezi dětmi průzkum, […]

02.07.2021 | kancelar


5.-6.6.2021 - Činnost instruktorů ve spolku dětí a mládeže - aktivita projektu Pod jednou střechou II
Aktivita KA7- Vikingové 2- projekt OPVVV

Aktivita KA7- Vikingové 2- projekt OPVVV

V rámci Klíčové aktivity Tandemové neformálního vzdělávání projektu OPVVV Pod Jednou střechou II jsme realizovali od 7. 6. do 30 .6. […]

30.06.2021 | kancelar


Pomoc pro děti ze zasažených oblastí

Pomoc pro děti ze zasažených oblastí

Výzva SH ČMS ve spolupráci s Česká rada dětí a mládeže pro organizátory táborů – pomoc pro děti ze zasažených […]

28.06.2021 | kancelarNaši partneři