RADAMBUK - Rada děti a mládeže Jihočeského kraje

  • Česká vlajka
  • Německá vlajka
  • Anglická vlajka

Zastřešujeme spolky dětí a mládeže Jihočeského kraje a působíme jako servisní organizace. V roce 2000 vznikla z iniciativy České rady dětí a mládeže naše Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje - RADAMBUK, jako partner a oponent ustavujících se Krajských úřadů a u Ministerstva vnitra byla zaregistrována 26.1.2001. Základní funkce RADAMBUK z pohledu Krajského úřadu JčK spočívá v reprezentativním zastoupení sdružení dětí a mládeže kraje. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je přirozeným konzultantem a oponentem na veškeré připravované i probíhající činnosti úřadu směrem ke spolkům dětí a mládeže. Od 3.4.2003 jsme členem ČESKÉ RADY DĚTÍ A MLÁDEŽE. RADAMBUK podporuje činnost svých členů, zejména snahou o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek pro jejich činnost. Zastupuje své členy vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím. Svými aktivitami (akce BAMBIFEST, výlety, sportovní turnaje, workshopy, vzdělávání, výtvarné soutěže…) přispíváme k rozvoji volnočasového a neziskového sektoru v Jihočeském kraji. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je zřizovatelem Informačního centra pro mládež České Budějovice www.icmcb.cz, které je součástí Informační sítě pro mládež www.ismcr.cz, tuto síť zastřešuje Národní informační centrum pro mládež http://www.nicm.cz/. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je provozovatelem webu www.jihocesketabory.cz, který je nejkomplexnější nabídkou táborů, táborových základen a tábořišť v Jihočeském kraji pro děti, rodiče, vedoucí či pořadatele akcí.

Wir überdachen den Verband der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks und wirken als Organisation für Service. Im Jahre 2000 entstand aus einer Initiative des Tschechischen Rates der Kinder und der Jugend unser \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Rat der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" – \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"RADAMBUK\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" als Partner und Opponent der entstehenden Bezirksbehörden. Er war am 26.1.2001 am Innenministerium registriert. Aus der Ansicht der Bezirksbehörde des Südböhmischen Bezirks liegt die grundlegende Funktion von RADAMBUK in repräsentativer Vertretung des Verbandes der Kinder und der Jugend aus dem Südböhmischen Bezirk. Der Rat der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks ist ein natürlicher Berater und Opponent für alle bereitstellenden und laufenden Tätigkeiten, die an Verbände der Kinder und der Jugend gerichtet werden. Seit dem 3.4.2003 sind wir ein Mitglied des Tschechischen Rates der Kinder und der Jugend. RADAMBUK unterstützt Tätigkeit seiner Mitglieder, vornehmlich strebt er nach Bildung der rechtlichen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen für ihre Tätigkeit. Er vertritt seine Mitglieder den hiesigen und ausländischen Organisationen und Institutionen gegenüber. Durch unsere Aktivitäten tragen wir zur Entwicklung des freizeitlichen und gemeinnützigen Sektors im Südböhmischen Bezirk bei.

We work like an Association of children and teenagers of South Bohemia region as a representative and services agency. Council of children and Teenegers of South Bohemia region – RADAMBUK was set in the year 2000 by the initiative of Czech council of children and teenagers. As a partner and opponent of regional authority and the Department of Home Affairs was registered 26.1.2001. From sight of Regional autority of South Bohemia region, lies the basic intention of RADAMBUK in representation of Association of children and teenagers. Council of children and teenegars of South Bohemia region is usual adviser for all activities, which are being prepared by the authority towards Children and Teenagers association. Since 3.4.2003 is RADAMBUK official part of “Czech council of children and teenagers“. RADAMBUK supports activities of its members, especially efforts to create legal, commercial, social and cultural conditions for these activities. It represents its members to domestic and foreign authorities, organizations and institutions. Our work leads to the development of free time and nonprofit sector in South Bohemia region.

RADAMBUK - Co je u nás nového

MŠMT - PROGRAMY STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE - ROK 2020

MŠMT – PROGRAMY STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE – ROK 2020

T MŠMT projednalo a dne 18. září 2019 schválilo Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace […]

20.09.2019 | kancelar


1.10. 2019 koncert Prague Cello Quartet - SaSM DDM Č.B.

1.10. 2019 koncert Prague Cello Quartet – SaSM DDM Č.B.

1.10. 2019 od 19:00  v kostele sv. Vojtěcha na Čtyráku – vystoupí Prague Cello Quartet.    Získané finance půjdou na pořízení a […]

20.09.2019 | kancelar | Proběhne: 01.10.2019


Brožura členských spolků 2019

Brožura členských spolků 2019

20.09.2019 | kancelar


23.,25.9.2019 - SaSM - DDM Č.B. - Dny otevřených klubů

23.,25.9.2019 – SaSM – DDM Č.B. – Dny otevřených klubů

Dobrý den, ráda bych Vás pozvala na Den Otevřených klubů Salesiánského střediska mládeže v Českých Budějovicích. Veřejnosti otevřeme dvě budovy, […]

20.09.2019 | kancelar | Proběhne: 25.09.2019


19.9.2019 - Den čisté mobility - ECCB

19.9.2019 – Den čisté mobility – ECCB

Ve čtvrtek 19.9.2019 pořádalo Energy Centre České Budějovice na náplavce v Českých Budějovicích akci Den čisté mobility. Energy Centre České […]

19.09.2019 | kancelar | Proběhne: 19.09.2019


BAMBIFEST 22 . - 23.5.2020 České Budějovice

BAMBIFEST 22 . – 23.5.2020 České Budějovice

BAMBIFEST 22. – 23. 5. 2020 České Budějovice zapište si termín do svých kalendářů!!!

17.09.2019 | kancelar | Proběhne: 22.05.2020


17.9.2019 - jednání předsednictva RADAMBUKu

17.9.2019 – jednání předsednictva RADAMBUKu

V úterý 17.92019 se v klubovně RADAMBUKU sešlo na jednání předsednictvo RADAMBUKu, které přijalo 2 nové členské spolky Rozcestí, o.p.s. […]

17.09.2019 | kancelar


No img

Kalendář akcí RADAMBUK na rok 2019

Akce 11.2.2019 – Valentýnské tvoření – RADAMBUK, RADAMBUK, Husova 45, Č.B. 12.2.2019 – jednání předsednictva RADAMBUK 23.3.2019 – 5. ročník […]

17.09.2019 | kancelar | Proběhne: 31.12.2019


Halloween ve Vodárenské věži - 26.10.2019 - Rodiče v akci o.p.s.

Halloween ve Vodárenské věži – 26.10.2019 – Rodiče v akci o.p.s.

Ráda bych vás požádala o zveřejnění pozvánky na naši akci Halloween ve Vodárenské věži v Českých Budějovicích: Halloween ve Vodárenské […]

17.09.2019 | kancelar | Proběhne: 26.10.2019


DOUČKO v ICM Č.B. zdarma

DOUČKO v ICM Č.B. zdarma

V novém školním roce jsme připravili nový projekt s názvem DOUČKO. Naším cílem bude pomoci především žákům základních škol s […]

12.09.2019 | kancelar


DOUČKO – Přípravné kurzy na přijímací zkoušky na SŠ nebo 8-6-4 letá gymnázia- zdarma!!!

DOUČKO – Přípravné kurzy na přijímací zkoušky na SŠ nebo 8-6-4 letá gymnázia- zdarma!!!

Již od tohoto týdne Vás zveme na přípravné kurzy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky na střední školy […]

12.09.2019 | kancelar


Sbobodně žít - literární soutěž ICM Č.B. do 1.11.2019

Sbobodně žít – literární soutěž ICM Č.B. do 1.11.2019

U příležitosti 30. výročí Sametové revoluce vyhlašuje Informační centrum pro mládež vyhlašuje literární soutěž, jejímž tématem je: Co pro tebe znamená věta: SVOBODNĚ […]

12.09.2019 | kancelar | Proběhne: 01.11.2019


Slabikář neformálního vzdělávání

Slabikář neformálního vzdělávání

http://www.icmcb.cz/slabikar-neformalniho-vzdelavani/ V česko-slovenském kontextu doteď chyběla ucelená základna metodické podpory určené pro pracovníky s mládeží o tom, jak připravit, zrealizovat […]

12.09.2019 | kancelar


Fotografická soutěž Pohlednice z cest  - ICM Č.B.

Fotografická soutěž Pohlednice z cest – ICM Č.B.

Informační centrum pro mládež České Budějovice s Eurodeskem vyhlašuje fotografickou soutěž s názvem „Pohlednice z cest“. Rád cestuješ? Víš, že […]

12.09.2019 | kancelar | Proběhne: 06.10.2019


V Budějcích se psem - soutěž ICM Č.B.- do 31.10.2019  o pěkné ceny

V Budějcích se psem – soutěž ICM Č.B.- do 31.10.2019 o pěkné ceny

Představujeme vám nový projekt s názvem “ V Budějcích se psem“, který vznikl ve spolupráci Informačního centra pro mládež České Budějovice, […]

12.09.2019 | kancelar | Proběhne: 31.10.2019Naši partneři