RADAMBUK - Rada děti a mládeže Jihočeského kraje

  • Česká vlajka
  • Německá vlajka
  • Anglická vlajka

Zastřešujeme organizace pracující s dětmi a mládeží v Jihočeském kraji, působíme jako servisní organizace. V roce 2000 vznikla z iniciativy České rady dětí a mládeže naše Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje - RADAMBUK, jako partner a oponent ustavujících se Krajských úřadů a u Ministerstva vnitra byla zaregistrována 26. 1. 2001. Základní funkce RADAMBUK z pohledu Krajského úřadu JčK spočívá v reprezentativním zastoupení sdružení dětí a mládeže kraje. Od 3. 4. 2003 jsme členem ČESKÉ RADY DĚTÍ A MLÁDEŽE. RADAMBUK podporuje činnost svých členů, zejména snahou o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek pro jejich činnost. Zastupuje své členy vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím. Svými aktivitami (akce BAMBIFEST, výlety, sportovní turnaje, workshopy, vzdělávání, výtvarné soutěže…) přispíváme k rozvoji volnočasového a neziskového sektoru v Jihočeském kraji. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je zřizovatelem Informačního centra pro mládež České Budějovice www.icmcb.cz. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je provozovatelem webu www.jihocesketabory.cz, který je nejkomplexnější nabídkou táborů, táborových základen a tábořišť v Jihočeském kraji pro děti, rodiče, vedoucí či pořadatele akcí.

Wir überdachen den Verband der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks und wirken als Organisation für Service. Im Jahre 2000 entstand aus einer Initiative des Tschechischen Rates der Kinder und der Jugend unser \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Rat der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" – \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"RADAMBUK\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" als Partner und Opponent der entstehenden Bezirksbehörden. Er war am 26.1.2001 am Innenministerium registriert. Aus der Ansicht der Bezirksbehörde des Südböhmischen Bezirks liegt die grundlegende Funktion von RADAMBUK in repräsentativer Vertretung des Verbandes der Kinder und der Jugend aus dem Südböhmischen Bezirk. Der Rat der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks ist ein natürlicher Berater und Opponent für alle bereitstellenden und laufenden Tätigkeiten, die an Verbände der Kinder und der Jugend gerichtet werden. Seit dem 3.4.2003 sind wir ein Mitglied des Tschechischen Rates der Kinder und der Jugend. RADAMBUK unterstützt Tätigkeit seiner Mitglieder, vornehmlich strebt er nach Bildung der rechtlichen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen für ihre Tätigkeit. Er vertritt seine Mitglieder den hiesigen und ausländischen Organisationen und Institutionen gegenüber. Durch unsere Aktivitäten tragen wir zur Entwicklung des freizeitlichen und gemeinnützigen Sektors im Südböhmischen Bezirk bei.

We work like an Association of children and teenagers of South Bohemia region as a representative and services agency. Council of children and Teenegers of South Bohemia region – RADAMBUK was set in the year 2000 by the initiative of Czech council of children and teenagers. As a partner and opponent of regional authority and the Department of Home Affairs was registered 26.1.2001. From sight of Regional autority of South Bohemia region, lies the basic intention of RADAMBUK in representation of Association of children and teenagers. Council of children and teenegars of South Bohemia region is usual adviser for all activities, which are being prepared by the authority towards Children and Teenagers association. Since 3.4.2003 is RADAMBUK official part of “Czech council of children and teenagers“. RADAMBUK supports activities of its members, especially efforts to create legal, commercial, social and cultural conditions for these activities. It represents its members to domestic and foreign authorities, organizations and institutions. Our work leads to the development of free time and nonprofit sector in South Bohemia region.

RADAMBUK - Co je u nás nového

No img
Nápady, tvoření s dětmi na léto

Nápady, tvoření s dětmi na léto

11.08.2022 | kancelar


28. - 31.7.2022 – Cesta na Klondike - Mládež kraji - kraj Jihočeský

28. – 31.7.2022 – Cesta na Klondike – Mládež kraji – kraj Jihočeský

https://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/28-3172022-cesta-na-klondike-141 Ve dnech 28. – 31. 7. 2022 jsme připravili v rámci projektu Mládež kraji zážitkovou akci pro děti a mládež […]

08.08.2022 | kancelar


Projekt Síla vody 2.7.2022 - Mládež kraji - kraj Jihočeský

Projekt Síla vody 2.7.2022 – Mládež kraji – kraj Jihočeský

Dne 2.7. 2022 proběhla první část z projektu Mládež Kraji – Síla vody. Tuto část jsme nazvali Divoká voda a […]

08.08.2022 | kancelar


Nadace Pangea - metodika pětidenní program pro adaptační skupiny dětí

Nadace Pangea – metodika pětidenní program pro adaptační skupiny dětí

  Vážení přátelé Nadace Pangea,   Jistě jste zaregistrovali projekt Veselka, který odstartoval svou činnost v dubnu tohoto roku v […]

18.07.2022 | kancelar


Poradna ČRDM pro organizace dětí a mládeže

Poradna ČRDM pro organizace dětí a mládeže

http://poradna.crdm.cz/ Česká rada dětí a mládeže provozuje on-line poradnu, která poskytuje informace k legislativě organizací pracujících s dětmi a mládeží, spolkovému právu […]

14.07.2022 | kancelar


Kde hledat v Jihočeském kraji volnočasové aktivity pro děti? - Členské organizace RADAMBUKu

Kde hledat v Jihočeském kraji volnočasové aktivity pro děti? – Členské organizace RADAMBUKu

Volnočasové aktivity pro děti – kde a jak vybírat? Rodičům a dětem, kteří s prvními dny nového školního roku řeší otázku, […]

14.07.2022 | kancelar


6. 6. - 11. 7. 2022 - tandemové neformální vzdělávání - Tablet není jen na hraní

6. 6. – 11. 7. 2022 – tandemové neformální vzdělávání – Tablet není jen na hraní

Pracovníci RADAMBUKu zrealizovali v rámci projektu OPVVVV Pod jednou střechou II pro 8 dětí 5 lekcí tandemového neformálního vzdělávání s […]

12.07.2022 | kancelar


znicnudu.cz - databáze her

znicnudu.cz – databáze her

Databáze her Máme pro vás novou databázi skvělých herpro děti i dospělé, dovnitř i ven, pro menší i větší skupinky! […]

08.07.2022 | kancelar


Prázdniny ve školním roce 2023/2024

Prázdniny ve školním roce 2023/2024

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2023. Podzimní prázdniny […]

08.07.2022 | kancelar | Proběhne: 31.01.2023


Tipy na dětský tábor: Příprava, seznam věcí & stesk po domově

Tipy na dětský tábor: Příprava, seznam věcí & stesk po domově

Léto je tu a s ním i prázdniny, které pro děti znamenají spoustu volného času. Spíš než pro zahálku jsou dva […]

08.07.2022 | kancelar


30.6., 1.7. 2022- Úplně celá česká historie

30.6., 1.7. 2022- Úplně celá česká historie

RADAMBUK ve dnech 30.6. a 1.7.2022 uspořádal pro děti z členských organizací v rámci mezigeneračního dialogu akci S babičkou, dědečkem za […]

02.07.2022 | kancelar


Klapíkův zpravodaj 7 - 8 - 2022

Klapíkův zpravodaj 7 – 8 – 2022

Milí přátelé, připravili jsme pro Vás prázdninové vydání elektronického Klapíkova zpravodaje. Ve zpravodaji Vám přinášíme novinky z RADAMBUKu, ICM Č.B., členských […]

01.07.2022 | kancelar


Jak vybrat tábor ? - rady předsedy Krajských rad dětí a mládeže

Jak vybrat tábor ? – rady předsedy Krajských rad dětí a mládeže

Předseda Komory Krajských rad dětí mládeže v ČR a Krajské rady dětí a mládeže Vysočina Honza Burda připravil pro rodiče […]

30.06.2022 | kancelar


Úhrada poskytnuté náhrady mzdy (platu) při pracovním volnu souvisejícím s akcí pro děti a mládež od 1.1.2021

Úhrada poskytnuté náhrady mzdy (platu) při pracovním volnu souvisejícím s akcí pro děti a mládež od 1.1.2021

https://www.cssz.cz/refundace-nahrady-mzdy?fbclid=IwAR1rLHfBh7x7KXFYlITmAA8r3neXd3-_B4KPNz1oEKxY4XJsbbUcmsOU12w V souladu s § 203a odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen […]

30.06.2022 | kancelarNaši partneři