RADAMBUK - Rada děti a mládeže Jihočeského kraje

  • Česká vlajka
  • Německá vlajka
  • Anglická vlajka

Zastřešujeme spolky dětí a mládeže Jihočeského kraje a působíme jako servisní organizace. V roce 2000 vznikla z iniciativy České rady dětí a mládeže naše Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje - RADAMBUK, jako partner a oponent ustavujících se Krajských úřadů a u Ministerstva vnitra byla zaregistrována 26.1.2001. Základní funkce RADAMBUK z pohledu Krajského úřadu JčK spočívá v reprezentativním zastoupení sdružení dětí a mládeže kraje. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je přirozeným konzultantem a oponentem na veškeré připravované i probíhající činnosti úřadu směrem ke spolkům dětí a mládeže. Od 3.4.2003 jsme členem ČESKÉ RADY DĚTÍ A MLÁDEŽE. RADAMBUK podporuje činnost svých členů, zejména snahou o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek pro jejich činnost. Zastupuje své členy vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím. Svými aktivitami (akce BAMBIFEST, výlety, sportovní turnaje, workshopy, vzdělávání, výtvarné soutěže…) přispíváme k rozvoji volnočasového a neziskového sektoru v Jihočeském kraji. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je zřizovatelem Informačního centra pro mládež České Budějovice www.icmcb.cz, které je součástí Informační sítě pro mládež www.ismcr.cz, tuto síť zastřešuje Národní informační centrum pro mládež http://www.nicm.cz/. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je provozovatelem webu www.jihocesketabory.cz, který je nejkomplexnější nabídkou táborů, táborových základen a tábořišť v Jihočeském kraji pro děti, rodiče, vedoucí či pořadatele akcí.

Wir überdachen den Verband der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks und wirken als Organisation für Service. Im Jahre 2000 entstand aus einer Initiative des Tschechischen Rates der Kinder und der Jugend unser \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Rat der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" – \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"RADAMBUK\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" als Partner und Opponent der entstehenden Bezirksbehörden. Er war am 26.1.2001 am Innenministerium registriert. Aus der Ansicht der Bezirksbehörde des Südböhmischen Bezirks liegt die grundlegende Funktion von RADAMBUK in repräsentativer Vertretung des Verbandes der Kinder und der Jugend aus dem Südböhmischen Bezirk. Der Rat der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks ist ein natürlicher Berater und Opponent für alle bereitstellenden und laufenden Tätigkeiten, die an Verbände der Kinder und der Jugend gerichtet werden. Seit dem 3.4.2003 sind wir ein Mitglied des Tschechischen Rates der Kinder und der Jugend. RADAMBUK unterstützt Tätigkeit seiner Mitglieder, vornehmlich strebt er nach Bildung der rechtlichen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen für ihre Tätigkeit. Er vertritt seine Mitglieder den hiesigen und ausländischen Organisationen und Institutionen gegenüber. Durch unsere Aktivitäten tragen wir zur Entwicklung des freizeitlichen und gemeinnützigen Sektors im Südböhmischen Bezirk bei.

We work like an Association of children and teenagers of South Bohemia region as a representative and services agency. Council of children and Teenegers of South Bohemia region – RADAMBUK was set in the year 2000 by the initiative of Czech council of children and teenagers. As a partner and opponent of regional authority and the Department of Home Affairs was registered 26.1.2001. From sight of Regional autority of South Bohemia region, lies the basic intention of RADAMBUK in representation of Association of children and teenagers. Council of children and teenegars of South Bohemia region is usual adviser for all activities, which are being prepared by the authority towards Children and Teenagers association. Since 3.4.2003 is RADAMBUK official part of “Czech council of children and teenagers“. RADAMBUK supports activities of its members, especially efforts to create legal, commercial, social and cultural conditions for these activities. It represents its members to domestic and foreign authorities, organizations and institutions. Our work leads to the development of free time and nonprofit sector in South Bohemia region.

RADAMBUK - Co je u nás nového

30.8.2018 a 6.10.2018 - Jezdecký den - projekt Mládež kraji

30.8.2018 a 6.10.2018 – Jezdecký den – projekt Mládež kraji

Dne 6. 10. 2018 proběhla druhá část projektu Jezdecký den – akce Sportovní den na statku ve Skřidlech u Velešína. Pro […]

16.10.2018 | kancelar


Cestujete vlakem s oddílem? Jak skloubit současné slevy a navíc si zajistit místenku pro skupinu?

Cestujete vlakem s oddílem? Jak skloubit současné slevy a navíc si zajistit místenku pro skupinu?

Autor: Michala K. Rocmanová – Ondřej Šejtka | http://www.adam.cz/clanek-2018100024-cestujete-vlakem-s-oddilem-jak-skloubit-soucasne-slevy-a-navic-si-zajistit-mistenku-pro-skupinu.html   Jistě víte, že přes eShop Českých drah dostanete slevu pro cestující ve […]

15.10.2018 | kancelar


12.10.2018 - Uklidíme Branišovský les 72 hodin

12.10.2018 – Uklidíme Branišovský les 72 hodin

V pátek 12.10.2018 potkávali obyvatelé sídliště Máj v Českých Budějovicích dobrovolníky v šedých tričkách, kteří se zapojili do projektu 72 […]

15.10.2018 | kancelar | Proběhne: 13.10.2018


PROGRAMY STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE - VÝZVA PRO ROK 2019 - MŠMT

PROGRAMY STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE – VÝZVA PRO ROK 2019 – MŠMT

  MŠMT projednalo a dne 11. září 2018 schválilo Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace […]

13.10.2018 | kancelar


9.10.2018 - Indiáni v Homolích - 72 hodin

9.10.2018 – Indiáni v Homolích – 72 hodin

Úterní odpoledne 9. října 2018 strávili dobrovolníci z RADAMBUKu a ICM Č.Budějovice v Dětském diagnostickém ústavu v Homolích u Českých […]

10.10.2018 | kancelar | Proběhne: 09.10.2018


9. -11. 2018 - projekt Mládež kraji - Kde se všude skrývá matematika?

9. -11. 2018 – projekt Mládež kraji – Kde se všude skrývá matematika?

Zveme základní a střední školy 9.11.2018 na akci Kde se všude skrývá matematika? na Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích  harmonogram […]

08.10.2018 | kancelar | Proběhne: 09.11.2018


7.10.2018 - muzikál Tři mušketýři

7.10.2018 – muzikál Tři mušketýři

Neděli 7.října 2018 strávilo 55 dětí a 10 vedoucích z členských spolků RADAMBUKu v Praze. Po procházce Prahou navštívili děti […]

08.10.2018 | kancelar | Proběhne: 07.10.2018


7.11.2018 - M - centrum pro mladou rodinu z.s. - konfrerence (K)rok pro rodinu - Síť pro rodinu z.s.

7.11.2018 – M – centrum pro mladou rodinu z.s. – konfrerence (K)rok pro rodinu – Síť pro rodinu z.s.

Vážení, ráda bych Vás pozvala na konferenci o rodině a seniorech. Vybrali jsme ty nejlepší přednášející, co na jihu Čech […]

05.10.2018 | kancelar | Proběhne: 07.11.2018


SPOLEČNĚ ZASADÍME STROM SVOBODY u Divadla U Kapličky v Č.B. - 23.10. 2018

SPOLEČNĚ ZASADÍME STROM SVOBODY u Divadla U Kapličky v Č.B. – 23.10. 2018

Milí přátelérádi bychom Vás pozvali na akci Slavnostní zasazení stromu svobody, kterou pořádáme v rámci kampaně Stromy svobody 1918 – 2018 […]

04.10.2018 | kancelar | Proběhne: 23.10.2018


Klapíkův zpravodaj č. 10 - 2018

Klapíkův zpravodaj č. 10 – 2018

Milí přátelé, právě se k Vám dostalo 10. vydání elektronického zpravodaje RADAMBUK v roce 2018. Ve zpravodaji Vám přinášíme novinky z RADAMBUK, ICM […]

03.10.2018 | kancelar


Dotazník pro realizátory projektů Mládež kraji

Dotazník pro realizátory projektů Mládež kraji

  Rádi bychom požádali realizátory projektů Mládež kraji – kraj Jihočeský v letech 2015 – 2018 o vyplnění krátkého dotazníku, […]

03.10.2018 | kancelar


No img

18. valné shromáždění RADAMBUK – 23.10.2018

  Milí delegáti valného shromáždění RADAMBUK, rád bych Vás pozval na 18. valné shromáždění RADAMBUK – Rady dětí a mládeže […]

03.10.2018 | kancelar | Proběhne: 23.10.2018


Dobrovolníci na 72 hodin v Bosně - 27. - 30.9.2018

Dobrovolníci na 72 hodin v Bosně – 27. – 30.9.2018

V rámci dobrovolnického projektu 72 hodin, který v České republice organizuje Česká rada dětí a mládeže se nás vydalo 7 účastníků ze […]

02.10.2018 | kancelar


72 hodin - 11. - 14. 10. 2018 - zaregistrujte své projekty, pomáhejte s námi!!!!!

72 hodin – 11. – 14. 10. 2018 – zaregistrujte své projekty, pomáhejte s námi!!!!!

Ročník 2018 se uskuteční v termínu od 11. do 14. října. Těšíme se na Vaši pomoc. https://www.72hodin.cz/2018/   Milí koordinátoři, registrace projektů pro letošní ročník […]

02.10.2018 | kancelar | Proběhne: 14.10.2018


No img

25.9.2018 – jednání Předsednictva RADAMBUK

V úterý 25.9.2018 se sešlo předsednictvo na jednání v kanceláři RADAMBUK. Předsednictvo přijalo 65. členský spolek RADAMBUK – Komunitní základní […]

01.10.2018 | kancelar | Proběhne: 25.09.2018Naši partneři