RADAMBUK - Rada děti a mládeže Jihočeského kraje

  • Česká vlajka
  • Německá vlajka
  • Anglická vlajka

Zastřešujeme spolky dětí a mládeže Jihočeského kraje a působíme jako servisní organizace. V roce 2000 vznikla z iniciativy České rady dětí a mládeže naše Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje - RADAMBUK, jako partner a oponent ustavujících se Krajských úřadů a u Ministerstva vnitra byla zaregistrována 26.1.2001. Základní funkce RADAMBUK z pohledu Krajského úřadu JčK spočívá v reprezentativním zastoupení sdružení dětí a mládeže kraje. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je přirozeným konzultantem a oponentem na veškeré připravované i probíhající činnosti úřadu směrem ke spolkům dětí a mládeže. Od 3.4.2003 jsme členem ČESKÉ RADY DĚTÍ A MLÁDEŽE. RADAMBUK podporuje činnost svých členů, zejména snahou o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek pro jejich činnost. Zastupuje své členy vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím. Svými aktivitami (akce BAMBIFEST, výlety, sportovní turnaje, workshopy, vzdělávání, výtvarné soutěže…) přispíváme k rozvoji volnočasového a neziskového sektoru v Jihočeském kraji. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je zřizovatelem Informačního centra pro mládež České Budějovice www.icmcb.cz, které je součástí Informační sítě pro mládež www.ismcr.cz, tuto síť zastřešuje Národní informační centrum pro mládež http://www.nicm.cz/. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je provozovatelem webu www.jihocesketabory.cz, který je nejkomplexnější nabídkou táborů, táborových základen a tábořišť v Jihočeském kraji pro děti, rodiče, vedoucí či pořadatele akcí.

Wir überdachen den Verband der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks und wirken als Organisation für Service. Im Jahre 2000 entstand aus einer Initiative des Tschechischen Rates der Kinder und der Jugend unser \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Rat der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" – \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"RADAMBUK\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" als Partner und Opponent der entstehenden Bezirksbehörden. Er war am 26.1.2001 am Innenministerium registriert. Aus der Ansicht der Bezirksbehörde des Südböhmischen Bezirks liegt die grundlegende Funktion von RADAMBUK in repräsentativer Vertretung des Verbandes der Kinder und der Jugend aus dem Südböhmischen Bezirk. Der Rat der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks ist ein natürlicher Berater und Opponent für alle bereitstellenden und laufenden Tätigkeiten, die an Verbände der Kinder und der Jugend gerichtet werden. Seit dem 3.4.2003 sind wir ein Mitglied des Tschechischen Rates der Kinder und der Jugend. RADAMBUK unterstützt Tätigkeit seiner Mitglieder, vornehmlich strebt er nach Bildung der rechtlichen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen für ihre Tätigkeit. Er vertritt seine Mitglieder den hiesigen und ausländischen Organisationen und Institutionen gegenüber. Durch unsere Aktivitäten tragen wir zur Entwicklung des freizeitlichen und gemeinnützigen Sektors im Südböhmischen Bezirk bei.

We work like an Association of children and teenagers of South Bohemia region as a representative and services agency. Council of children and Teenegers of South Bohemia region – RADAMBUK was set in the year 2000 by the initiative of Czech council of children and teenagers. As a partner and opponent of regional authority and the Department of Home Affairs was registered 26.1.2001. From sight of Regional autority of South Bohemia region, lies the basic intention of RADAMBUK in representation of Association of children and teenagers. Council of children and teenegars of South Bohemia region is usual adviser for all activities, which are being prepared by the authority towards Children and Teenagers association. Since 3.4.2003 is RADAMBUK official part of “Czech council of children and teenagers“. RADAMBUK supports activities of its members, especially efforts to create legal, commercial, social and cultural conditions for these activities. It represents its members to domestic and foreign authorities, organizations and institutions. Our work leads to the development of free time and nonprofit sector in South Bohemia region.

RADAMBUK - Co je u nás nového

Mládež kraji – Jihočeský kraj 2019 – 5. ročník- ohlédnutí

Mládež kraji – Jihočeský kraj 2019 – 5. ročník- ohlédnutí

Mládež kraji je projekt, v němž se mladí lidé aktivně a přímo účastní činností, které si sami navrhnou a které […]

06.12.2019 | kancelar


23.4.2020 - kurz Řešení mimořádných událostí na akcích s dětmi a mládeží
29.11.2019 - Staň se na den informatikem - projekt Mládež kraji

29.11.2019 – Staň se na den informatikem – projekt Mládež kraji

Dne 29. 11. 2019 se v rámci projektu Mládež kraji konala akce nazvaná Staň se na den informatikem. Akce byla určena […]

05.12.2019 | kancelar | Proběhne: 29.11.2019


No img

Kalendář akcí, kurzů RADAMBUK na rok 2020

29.-30.5.2020 – BAMBIFEST 2020 –http://budejovice.bambifest.cz/ 4.4.2020 – 6. ročník Medvědího turnaje ve vybíjené – Tábor https://www.radambuk.cz/6-rocnik-medvediho-turnaje-ve-vybijene-%ef%bb%bfo-putovni-pohar-radambuku-tabor-4-4-2020%ef%bb%bf/ Vzdělávací akce:

05.12.2019 | kancelar | Proběhne: 31.12.2019


No img

19. Valné shromáždění RADAMBUK – 11.12.2019

Rád bych pozval zástupce členských organizací na 19. valné shromáždění RADAMBUK – Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s., které […]

04.12.2019 | kancelar | Proběhne: 11.12.2019


1.12.2019 - Charitativní den - projekt Mládež kraji

1.12.2019 – Charitativní den – projekt Mládež kraji

Charitativní den jsme pořádali v neděli 1.12.2019 v Českých Budějovicích v rámci projektu MŠMT Mládež kraji v  pronajatých prostorách M-centra […]

04.12.2019 | kancelar | Proběhne: 01.12.2019


Klapíkův zpravodaj 12-2019

Klapíkův zpravodaj 12-2019

Milí přátelé, právě vychází poslední letošní vydání elektronického Klapíkova zpravodaje. Ve zpravodaji Vám přinášíme novinky z RADAMBUKu, ICM Č.B., členských spolků […]

03.12.2019 | kancelar


11.12.2019 - Vánoční setkání v RADAMBUKu

11.12.2019 – Vánoční setkání v RADAMBUKu

03.12.2019 | kancelar | Proběhne: 11.12.2019


No img

Prodloužení členství v RADAMBUKu na rok 2020

 Členství v RADAMBUK trvá po dobu registrace. Členové se registrují vždy na 1 kalendářní rok.  Členství se prodlužuje zasláním vyplněného formuláře Prohlášení o prodloužení […]

03.12.2019 | kancelar


Pojištění spolků na rok 2020 ČRDM

Pojištění spolků na rok 2020 ČRDM

POZOR: Vzhledem k tomu, že některé členské organizace dosud nemají všechny údaje ve veřejném (spolkovém) rejstříku uvedené do souladu s občanským […]

02.12.2019 | kancelar


30.11.2019 - Vánoční setkání v Divadle U Kapličky

30.11.2019 – Vánoční setkání v Divadle U Kapličky

30. 11. 2019 – Vánoční setkání v Divadle U Kapličky Sobotu 1. adventního víkendu 30. listopadu 2019 strávily děti z […]

02.12.2019 | kancelar | Proběhne: 30.11.2019


Jihočeský kraj dotační programy pro rok 2020

Jihočeský kraj dotační programy pro rok 2020

Dne 28. 11. 2019 vyhlásil Jihočeský kraj 1. vlnu dotačních programů pro rok 2020. Vyhlášení dotačních programů naleznete na webové […]

29.11.2019 | kancelar


Obnovení licence – stavba vysokých lanových mobilních překážek VLP – 19.4.2020
Obnovení licence – stavba nízkých mobilních lanových překážek (NLP) 17.4.2020
Kombinovaný kurz – stavba nízkých a vysokých mobilních lanových překážek (NLP + VLP) 16. – 19.4 . 2020

Naši partneři