RADAMBUK - Rada děti a mládeže Jihočeského kraje

  • Česká vlajka
  • Německá vlajka
  • Anglická vlajka

Zastřešujeme spolky dětí a mládeže Jihočeského kraje a působíme jako servisní organizace. V roce 2000 vznikla z iniciativy České rady dětí a mládeže naše Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje - RADAMBUK, jako partner a oponent ustavujících se Krajských úřadů a u Ministerstva vnitra byla zaregistrována 26.1.2001. Základní funkce RADAMBUK z pohledu Krajského úřadu JčK spočívá v reprezentativním zastoupení sdružení dětí a mládeže kraje. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je přirozeným konzultantem a oponentem na veškeré připravované i probíhající činnosti úřadu směrem ke spolkům dětí a mládeže. Od 3.4.2003 jsme členem ČESKÉ RADY DĚTÍ A MLÁDEŽE. RADAMBUK podporuje činnost svých členů, zejména snahou o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek pro jejich činnost. Zastupuje své členy vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím. Svými aktivitami (akce Bamboška, výlety, sportovní turnaje, workshopy, vzdělávání, výtvarné soutěže…) přispíváme k rozvoji volnočasového a neziskového sektoru v Jihočeském kraji. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je zřizovatelem Informačního centra pro mládež České Budějovice www.icmcb.cz, které je součástí Informační sítě pro mládež www.ismcr.cz, tuto síť zastřešuje Národní informační centrum pro mládež http://www.nicm.cz/. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je provozovatelem webu www.jihocesketabory.cz, který je nejkomplexnější nabídkou táborů, táborových základen a tábořišť v Jihočeském kraji pro děti, rodiče, vedoucí či pořadatele akcí.

Wir überdachen den Verband der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks und wirken als Organisation für Service. Im Jahre 2000 entstand aus einer Initiative des Tschechischen Rates der Kinder und der Jugend unser \\\\\\\\\\\\\\\"Rat der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks\\\\\\\\\\\\\\\" – \\\\\\\\\\\\\\\"RADAMBUK\\\\\\\\\\\\\\\" als Partner und Opponent der entstehenden Bezirksbehörden. Er war am 26.1.2001 am Innenministerium registriert. Aus der Ansicht der Bezirksbehörde des Südböhmischen Bezirks liegt die grundlegende Funktion von RADAMBUK in repräsentativer Vertretung des Verbandes der Kinder und der Jugend aus dem Südböhmischen Bezirk. Der Rat der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks ist ein natürlicher Berater und Opponent für alle bereitstellenden und laufenden Tätigkeiten, die an Verbände der Kinder und der Jugend gerichtet werden. Seit dem 3.4.2003 sind wir ein Mitglied des Tschechischen Rates der Kinder und der Jugend. RADAMBUK unterstützt Tätigkeit seiner Mitglieder, vornehmlich strebt er nach Bildung der rechtlichen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen für ihre Tätigkeit. Er vertritt seine Mitglieder den hiesigen und ausländischen Organisationen und Institutionen gegenüber. Durch unsere Aktivitäten tragen wir zur Entwicklung des freizeitlichen und gemeinnützigen Sektors im Südböhmischen Bezirk bei.

We work like an Association of children and teenagers of South Bohemia region as a representative and services agency. Council of children and Teenegers of South Bohemia region – RADAMBUK was set in the year 2000 by the initiative of Czech council of children and teenagers. As a partner and opponent of regional authority and the Department of Home Affairs was registered 26.1.2001. From sight of Regional autority of South Bohemia region, lies the basic intention of RADAMBUK in representation of Association of children and teenagers. Council of children and teenegars of South Bohemia region is usual adviser for all activities, which are being prepared by the authority towards Children and Teenagers association. Since 3.4.2003 is RADAMBUK official part of “Czech council of children and teenagers“. RADAMBUK supports activities of its members, especially efforts to create legal, commercial, social and cultural conditions for these activities. It represents its members to domestic and foreign authorities, organizations and institutions. Our work leads to the development of free time and nonprofit sector in South Bohemia region.

RADAMBUK - Co je u nás nového

26.5.2018 - Dětský den Vrábče - MRC Vrábče
BAMBIFEST 25.-26.5.2018 Výstaviště Č.B.- program ve stáncích

BAMBIFEST 25.-26.5.2018 Výstaviště Č.B.- program ve stáncích

1.  Informační centrum pro mládež České Budějovice – www.icmcb.cz  2. Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s. – www.canisterapie.org – ukázka zážitkové akce s pejsky, informace o canisterapii – […]

22.05.2018 | kancelar | Proběhne: 27.05.2018


18. – 20.5.2018 a 1.-3.6.2018 – Kurz Zdravotník zotavovacích akcí 2018

18. – 20.5.2018 a 1.-3.6.2018 – Kurz Zdravotník zotavovacích akcí 2018

O víkendu 18.-20.5.2018 proběhl 1. cyklus přednášek kurzu Zdravotník zotavovacích akcí. Kurzu se účastní 12 účastníků nejen z členských spolků […]

21.05.2018 | kancelar | Proběhne: 18.05.2018


BAMBIFEST 25.5.2018 - Přelez, přeskoč, recykluj

BAMBIFEST 25.5.2018 – Přelez, přeskoč, recykluj

16.05.2018 | kancelar | Proběhne: 26.05.2018


10. – 13.5.2018 - Vzdělávací kurz - Instruktor cykloturistiky 2018

10. – 13.5.2018 – Vzdělávací kurz – Instruktor cykloturistiky 2018

Ve dnech 10.-13.5.2018 absolvoval 1 účastník z RADAMBUK vzdělávací kurz Instruktor cykloturistiky. Kurz organizoval BP Sport České Budějovice, který je […]

14.05.2018 | kancelar | Proběhne: 10.05.2018


12.5.2018 - Opakovací kurz Zdravotník zotavovacích akcí 2018

12.5.2018 – Opakovací kurz Zdravotník zotavovacích akcí 2018

V sobotu 12.5.2018 úspěšně absolvovalo 7 účastníků Opakovací kurz Zdravotník zotavovacích akcí, který pro RADAMBUK lektoroval Mgr. Jan Sattran ze […]

14.05.2018 | kancelar | Proběhne: 12.05.2018


PROGRAM PÓDIOVÝCH VYSTOUPENÍ BAMBIFEST 25.-26.5.2018 Výstaviště Č.Budějovice

PROGRAM PÓDIOVÝCH VYSTOUPENÍ BAMBIFEST 25.-26.5.2018 Výstaviště Č.Budějovice

PROGRAM PÓDIOVÝCH VYSTOUPENÍ – PÁTEK 25.5.2018   9,45 hod.          Zahájení programu na pódiu 9,45  –  10,00    MŠ Pištín 10,00 […]

10.05.2018 | kancelar | Proběhne: 27.05.2018


Výstava Výtvarného ateliéru TVOR

Výstava Výtvarného ateliéru TVOR

Milí přátelé,   dovolujeme si Vás pozvat na vernisáž výstavy dětských prací našeho ateliéru. V příloze najdete vše potřebné.   […]

10.05.2018 | kancelar


Pozvánka BAMBIFEST 25.-26.5.2018 České Budějovice

Pozvánka BAMBIFEST 25.-26.5.2018 České Budějovice

Bližší informace na webu http://budejovice.bambifest.cz/ Rádi bychom pozvali děti, rodiče, prarodiče,  oddíly, spolky dětí a mládeže, školy, školní družiny a další […]

10.05.2018 | kancelar | Proběhne: 27.05.2018


Táborové hry - Hotové hry snadno a bez práce

Táborové hry – Hotové hry snadno a bez práce

Hotové táborové hry ke stažení. www.taborove-hry.cz/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=email-2018-part1

09.05.2018 | kancelar


No img

Kalendář akcí a kurzů RADAMBUK na rok 2018

Akce RADAMBUK 24.1.2018 – jednání předsednictva RADAMBUK 12.2.2018 – Valentýnská výtvarná dílna 7.3.2018 – Projektový seminář Mládež kraji 2018 12.4.2018 […]

09.05.2018 | kancelar | Proběhne: 31.12.2018


No img

7.5.2018 kancelář RADAMBUK dovolená

Omlouváme se, ale z důvodu dovolené bude v pondělí 7.5.2018 kancelář RADAMBUK a ICM Č.B. uzavřeno. 

04.05.2018 | kancelar


Klapíkův zpravodaj č. 5-2018

Klapíkův zpravodaj č. 5-2018

04.05.2018 | kancelar


Vyšla Archa číslo 3/2018. Svým tématem si „otevřela hledí“

Vyšla Archa číslo 3/2018. Svým tématem si „otevřela hledí“

http://www.adam.cz/clanek-2018040066-vysla-archa-cislo-3-2018-svym-tematem-si-otevrela-hledi.html Autor: Jiří Majer |    „Už jste se hádali s úředníky, kteří byli odborníci na cokoliv od vody, dopravy, hygieny… A brali vás […]

04.05.2018 | kancelar


Česká rada dětí a mládeže se zrodila 7. července 1998

Česká rada dětí a mládeže se zrodila 7. července 1998

Autor: Michala K. Rocmanová |   Česká rada dětí a mládeže se zrodila 7. července 1998. Co k tomu dodat? Za pár týdnů […]

03.05.2018 | kancelarNaši partneři