RADAMBUK - Rada děti a mládeže Jihočeského kraje

  • Česká vlajka
  • Německá vlajka
  • Anglická vlajka

Zastřešujeme organizace pracující s dětmi a mládeží v Jihočeském kraji, působíme jako servisní organizace. V roce 2000 vznikla z iniciativy České rady dětí a mládeže naše Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje - RADAMBUK, jako partner a oponent ustavujících se Krajských úřadů a u Ministerstva vnitra byla zaregistrována 26. 1. 2001. Od 3. 4. 2003 jsme členem ČESKÉ RADY DĚTÍ A MLÁDEŽE https://crdm.cz/crdm/komora-krajskych-rad-crdm/ a Komory krajských rad ČRDM https://krajskeradymladeze.cz/ RADAMBUK podporuje činnost svých členů, zejména snahou o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek pro jejich činnost. Zastupuje své členy vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím. Svými aktivitami (akce BAMBIFEST, výlety, sportovní turnaje, workshopy, vzdělávání, výtvarné soutěže…) přispíváme k rozvoji volnočasového a neziskového sektoru v Jihočeském kraji. RADAMBUK je zřizovatelem Informačního centra pro mládež České Budějovice www.icmcb.cz, pořadatelem vzdělávacích kurzů vzdělávacího střediska MAJÁK, organizátorem akce BAMBIFEST https://budejovice.bambifest.cz/ a provozovatelem webu www.jihocesketabory.cz, který je nejkomplexnější nabídkou táborů, táborových základen a tábořišť v Jihočeském kraji pro děti, rodiče, vedoucí či pořadatele akcí.

Wir überdachen den Verband der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks und wirken als Organisation für Service. Im Jahre 2000 entstand aus einer Initiative des Tschechischen Rates der Kinder und der Jugend unser \\\"Rat der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks-\\\"RADAMBUK\\\" als Partner und Opponent der entstehenden Bezirksbehörden. Er war am 26.1.2001 am Innenministerium registriert. Aus der Ansicht der Bezirksbehörde des Südböhmischen Bezirks liegt die grundlegende Funktion von RADAMBUK in repräsentativer Vertretung des Verbandes der Kinder und der Jugend aus dem Südböhmischen Bezirk. Der Rat der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks ist ein natürlicher Berater und Opponent für alle bereitstellenden und laufenden Tätigkeiten, die an Verbände der Kinder und der Jugend gerichtet werden. Seit dem 3.4.2003 sind wir ein Mitglied des Tschechischen Rates der Kinder und der Jugend. RADAMBUK unterstützt Tätigkeit seiner Mitglieder, vornehmlich strebt er nach Bildung der rechtlichen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen für ihre Tätigkeit. Er vertritt seine Mitglieder den hiesigen und ausländischen Organisationen und Institutionen gegenüber. Durch unsere Aktivitäten tragen wir zur Entwicklung des freizeitlichen und gemeinnützigen Sektors im Südböhmischen Bezirk bei.

We work like an Association of children and teenagers of South Bohemia region as a representative and services agency. Council of children and Teenegers of South Bohemia region – RADAMBUK was set in the year 2000 by the initiative of Czech council of children and teenagers. As a partner and opponent of regional authority and the Department of Home Affairs was registered 26.1.2001. From sight of Regional autority of South Bohemia region, lies the basic intention of RADAMBUK in representation of Association of children and teenagers. Council of children and teenegars of South Bohemia region is usual adviser for all activities, which are being prepared by the authority towards Children and Teenagers association. Since 3.4.2003 is RADAMBUK official part of “Czech council of children and teenagers“. RADAMBUK supports activities of its members, especially efforts to create legal, commercial, social and cultural conditions for these activities. It represents its members to domestic and foreign authorities, organizations and institutions. Our work leads to the development of free time and nonprofit sector in South Bohemia region.

RADAMBUK - Co je u nás nového

Velikonoční a jarní tvoření s dětmi-  nápady

Velikonoční a jarní tvoření s dětmi- nápady

Košík z dřevěných kolíčků na prádlo Related Images:

20.02.2024 | kancelar


Zdravotník zotavovacích akcí 2024

Zdravotník zotavovacích akcí 2024

19.2.2024 – přihlašování ukončeno, kapacita kurzu naplněna. Náhradníci se mohou přihlásit na emailu kancelar@radambuk.cz.  přihlášky na webu: Related Images:

19.02.2024 | kancelar | Proběhne: 17.05.2024


Kurz vedoucí dětského kolektivu č. 1- 2024

Kurz vedoucí dětského kolektivu č. 1- 2024

Na víkend 17. – 18. 2. 2024 připravil RADAMBUK vzdělávací kurz Vedoucí dětského kolektivu. Kurz úspěšně absolvovalo písemným testem 25 […]

19.02.2024 | kancelar | Proběhne: 17.02.2024


No img

27.2.2024 jednání předsednictva RADAMBUKu

Rád bych pozval členy předsednictva na jednání , které svolávám na úterý 27. 2. 2024 v klubovně RADAMBUKu, Husova tř. 45, […]

16.02.2024 | kancelar


Stavba nízkých lanových překážek- ČRDM

Stavba nízkých lanových překážek- ČRDM

Termín konání: 3.-5.5.2024 Lektoři: Mgr. Marek Kulich Místo konání: SVČ Trutnov Akreditace: MŠMT-11411/2020-6-235 v DVPP letos končí!!!! Nechte si proškolit co nejvíce […]

14.02.2024 | kancelar | Proběhne: 03.05.2024


Seminář ZDRAVOVĚDA NA TÁBORY č. 2 - 14. 6. 2024

Seminář ZDRAVOVĚDA NA TÁBORY č. 2 – 14. 6. 2024

Přihlášky na webu Related Images:

14.02.2024 | kancelar | Proběhne: 14.06.2024


No img

Kalendář akcí, kurzů RADAMBUKu v roce 2024

Related Images:

14.02.2024 | kancelar | Proběhne: 31.01.2024


Seminář vedení účetnictví v NNO 22. 2. 2024

Seminář vedení účetnictví v NNO 22. 2. 2024

Přihlášky na webu Related Images:

13.02.2024 | kancelar | Proběhne: 22.02.2024


Jarní kurzy keramiky

Jarní kurzy keramiky

10. 2. 2024 – Kurz Rukodělné aktivity s keramickou hlínou RADAMBUK uspořádal 10. 2. 2024 vzdělávací kurz pro pedagogické pracovníky z členských […]

12.02.2024 | kancelar | Proběhne: 10.02.2024


Vzdělávací kurz Instruktor, rádce oddílu č. 1-2024

Vzdělávací kurz Instruktor, rádce oddílu č. 1-2024

O víkendu 10. – 11. 2. 2024 pořádal RADAMBUK vzdělávací kurz pro instruktory a rádce oddílů. Kurz úspěšně absolvovalo 24 […]

12.02.2024 | kancelar | Proběhne: 10.02.2024


24. ročník akce BAMBIFEST 10. - 11. 5. 2024

24. ročník akce BAMBIFEST 10. – 11. 5. 2024

24. ročník akce BAMBIFEST se bude konat tradičně v areálu u Sportovní haly v Českých Budějovicích ve dnech 10. – 11. května […]

09.02.2024 | kancelar | Proběhne: 10.05.2024


Projekty Mládež kraji - kraj Jihočeský 10. ročník 2024

Projekty Mládež kraji – kraj Jihočeský 10. ročník 2024

RADAMBUK podal žádost o dotaci na projekty Mládež kraji – kraj Jihočeský pro rok 2024 na MŠMT a Jihočeský kraj. Čekáme […]

07.02.2024 | kancelar | Proběhne: 18.02.2024


Kurzy Instruktor vodní turistiky 2024

Kurzy Instruktor vodní turistiky 2024

Related Images:

06.02.2024 | kancelar | Proběhne: 09.05.2024


11. 10. 2024 - Uklidíme Branišovský les - 72 hodin

11. 10. 2024 – Uklidíme Branišovský les – 72 hodin

https://www.72hodin.cz/ Related Images:

06.02.2024 | kancelar | Proběhne: 11.10.2024


Kurz instruktor plavání 2024

Kurz instruktor plavání 2024

20. – 21 . 1. a 3. – 4. 2. 2024 – kurz Instruktor plavání RADAMBUK nabídl ve spolupráci se […]

05.02.2024 | kancelar | Proběhne: 20.01.2024Naši partneři