RADAMBUK - Rada děti a mládeže Jihočeského kraje

  • Česká vlajka
  • Německá vlajka
  • Anglická vlajka

Zastřešujeme spolky dětí a mládeže Jihočeského kraje a působíme jako servisní organizace. V roce 2000 vznikla z iniciativy České rady dětí a mládeže naše Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje - RADAMBUK, jako partner a oponent ustavujících se Krajských úřadů a u Ministerstva vnitra byla zaregistrována 26.1.2001. Základní funkce RADAMBUK z pohledu Krajského úřadu JčK spočívá v reprezentativním zastoupení sdružení dětí a mládeže kraje. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je přirozeným konzultantem a oponentem na veškeré připravované i probíhající činnosti úřadu směrem ke spolkům dětí a mládeže. Od 3.4.2003 jsme členem ČESKÉ RADY DĚTÍ A MLÁDEŽE. RADAMBUK podporuje činnost svých členů, zejména snahou o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek pro jejich činnost. Zastupuje své členy vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím. Svými aktivitami (akce BAMBIFEST, výlety, sportovní turnaje, workshopy, vzdělávání, výtvarné soutěže…) přispíváme k rozvoji volnočasového a neziskového sektoru v Jihočeském kraji. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je zřizovatelem Informačního centra pro mládež České Budějovice www.icmcb.cz, které je součástí Informační sítě pro mládež www.ismcr.cz, tuto síť zastřešuje Národní informační centrum pro mládež http://www.nicm.cz/. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je provozovatelem webu www.jihocesketabory.cz, který je nejkomplexnější nabídkou táborů, táborových základen a tábořišť v Jihočeském kraji pro děti, rodiče, vedoucí či pořadatele akcí.

Wir überdachen den Verband der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks und wirken als Organisation für Service. Im Jahre 2000 entstand aus einer Initiative des Tschechischen Rates der Kinder und der Jugend unser \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Rat der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" – \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"RADAMBUK\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" als Partner und Opponent der entstehenden Bezirksbehörden. Er war am 26.1.2001 am Innenministerium registriert. Aus der Ansicht der Bezirksbehörde des Südböhmischen Bezirks liegt die grundlegende Funktion von RADAMBUK in repräsentativer Vertretung des Verbandes der Kinder und der Jugend aus dem Südböhmischen Bezirk. Der Rat der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks ist ein natürlicher Berater und Opponent für alle bereitstellenden und laufenden Tätigkeiten, die an Verbände der Kinder und der Jugend gerichtet werden. Seit dem 3.4.2003 sind wir ein Mitglied des Tschechischen Rates der Kinder und der Jugend. RADAMBUK unterstützt Tätigkeit seiner Mitglieder, vornehmlich strebt er nach Bildung der rechtlichen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen für ihre Tätigkeit. Er vertritt seine Mitglieder den hiesigen und ausländischen Organisationen und Institutionen gegenüber. Durch unsere Aktivitäten tragen wir zur Entwicklung des freizeitlichen und gemeinnützigen Sektors im Südböhmischen Bezirk bei.

We work like an Association of children and teenagers of South Bohemia region as a representative and services agency. Council of children and Teenegers of South Bohemia region – RADAMBUK was set in the year 2000 by the initiative of Czech council of children and teenagers. As a partner and opponent of regional authority and the Department of Home Affairs was registered 26.1.2001. From sight of Regional autority of South Bohemia region, lies the basic intention of RADAMBUK in representation of Association of children and teenagers. Council of children and teenegars of South Bohemia region is usual adviser for all activities, which are being prepared by the authority towards Children and Teenagers association. Since 3.4.2003 is RADAMBUK official part of “Czech council of children and teenagers“. RADAMBUK supports activities of its members, especially efforts to create legal, commercial, social and cultural conditions for these activities. It represents its members to domestic and foreign authorities, organizations and institutions. Our work leads to the development of free time and nonprofit sector in South Bohemia region.

RADAMBUK - Co je u nás nového

Knihobudka ICM ČB

Knihobudka ICM ČB

Máte doma knížku, kterou už jste přečetli, ale je vám líto ji vyhodit? Vyměňte ji v KnihoBudce za jinou. Nebo […]

04.06.2020 | kancelar


15. – 17. 5. 2020 a 29. - 31. 5. 2020 – Zdravotník zotavovacích akcí

15. – 17. 5. 2020 a 29. – 31. 5. 2020 – Zdravotník zotavovacích akcí

Kurz Zdravotník zotavovacích akcí 2020 RADAMBUKBěhem dvou víkendů absolvovalo 14 vedoucích z dětských organizací kurz Zdravotník zotavovacích akcí, který pro […]

04.06.2020 | kancelar | Proběhne: 15.05.2020


No img

Kalendář akcí, kurzů RADAMBUK na rok 2020

25.2.2020- jednání předsednictva RADAMBUKu 18.-19.9.2020 – BAMBIFEST 2020 –http://budejovice.bambifest.cz/11.3.2020 22.9.2020 – Den čisté mobility ECCB – ČB Náplavka 16.10.2020 – 72 […]

03.06.2020 | kancelar | Proběhne: 31.12.2019


Neboj se babičko, dědečku, zvládneme to! - přihlas do projektu babičku nebo dědečka- prodlouženo do 7.6.2020

Neboj se babičko, dědečku, zvládneme to! – přihlas do projektu babičku nebo dědečka- prodlouženo do 7.6.2020

Jsou Tvoji prarodiče v této době smutní, že se nemůžete scházet? Chybí jim Tvé objetí, Tvá blízkost a možná i to Tvoje […]

03.06.2020 | kancelar | Proběhne: 30.05.2020


Klapíkův zpravodaj č. 6-2020

Klapíkův zpravodaj č. 6-2020

Milí přátelé, připravili jsme pro Vás letošní 6. vydání elektronického Klapíkova zpravodaje. Ve zpravodaji Vám přinášíme novinky z RADAMBUKu, ICM Č.B., […]

01.06.2020 | kancelar


29.5.2020 - Školení vedoucích zaměstnanců spolků o BOZP a PO - náhradní termín

29.5.2020 – Školení vedoucích zaměstnanců spolků o BOZP a PO – náhradní termín

RADAMBUK uspořádal pro vedoucí zaměstnance z členských  spolků Školení vedoucích zaměstnanců spolků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a […]

29.05.2020 | kancelar | Proběhne: 20.03.2020


ČRDM -Upřesnění hlavní hygieničky k „Manuálu k letním táborům 2020“

ČRDM -Upřesnění hlavní hygieničky k „Manuálu k letním táborům 2020“

Česká rada dětí a mládeže 👍Upřesnění hlavní hygieničky k „Manuálu k letním táborům 2020“ – ke stažení níže 🔍 Ministerstvo zdravotnictví […]

26.05.2020 | kancelar


MŠMT- AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ KE KORONAVIRU TÝKAJÍCÍ SE OBLASTI MLÁDEŽE 25.5.2020

MŠMT- AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ KE KORONAVIRU TÝKAJÍCÍ SE OBLASTI MLÁDEŽE 25.5.2020

https://www.msmt.cz/mladez/aktualni-opatreni-ke-koronaviru-tykajici-se-oblasti-mladeze Neformální vzdělávání dětí a mládeže pořádané NNO Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví  (https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-z%C3%A1kaz-a-omezen%C3%AD-hromadn%C3%BDch-akc%C3%AD-nad-100-osob-od-18.-5.-do-do-25.-5.-2020.pdf) mohou být pořádány spolkové a […]

26.05.2020 | kancelar


MŠMT- Informace ke změnám projektů v roce 2020

MŠMT- Informace ke změnám projektů v roce 2020

Informace pro organizace, které získaly dotaci v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace (NNO) – […]

25.05.2020 | kancelar


ČRDM - Aleš Sedláček dotazy k letním táborům 22.5.2020

ČRDM – Aleš Sedláček dotazy k letním táborům 22.5.2020

Česká rada dětí a mládeže Manuál k letním táborům vyvolal vlnu dotazů…Předseda  Aleš Sedláček na ně připravil odpovědi.Najdete je v tomto novém […]

22.05.2020 | kancelar


Web www.jihocesketabory.cz  je připraven pro vkládání táborů na rok 2020

Web www.jihocesketabory.cz je připraven pro vkládání táborů na rok 2020

Web www.jihocesketabory.cz  je připraven pro vkládání táborů na rok 2020. V nabídce se zobrazují pouze tábory, které se budou konat […]

20.05.2020 | kancelar


Vybíráte dětský tábor? Pomůže Vám web www.jihocesketabory.cz

Vybíráte dětský tábor? Pomůže Vám web www.jihocesketabory.cz

RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. nabízí prostřednictvím webu www.jihocesketabory.cz rodičům a dětem v Jihočeském kraji nabídku letních táborů, […]

20.05.2020 | kancelar


6.-7.6.2020 - kurz Vedoucí dětského kolektivu č. 2 - náhradní termín

6.-7.6.2020 – kurz Vedoucí dětského kolektivu č. 2 – náhradní termín

Omlouváme se, ale vzhledem ke karanténě v ČR jsme nuceni kurz v termínu 18.-19.4.2020 zrušit, o náhradním termínu Vás budeme informovat, hned, […]

19.05.2020 | kancelar | Proběhne: 06.06.2020


Manuál k letním táborům MZ ČR

Manuál k letním táborům MZ ČR

http://crdm.cz/download/legislativa/MZ-letni-tabory-2020.pdf?fbclid=IwAR2Ew-pNXS-lvh-m7AFkgqDqMf2Be85Wl4Orj32XDoqR1idm9uy4AIMbVkA

15.05.2020 | kancelar


12.-14.6.2020 - kurz Hlavní vedoucí dětského tábora- náhradní termín

12.-14.6.2020 – kurz Hlavní vedoucí dětského tábora- náhradní termín

Milí přátelé,s ohledem na situaci a nařízení vlády ČR, jsme nuceni zrušit 27.-29.3.2020 kurz Hlavní vedoucí dětského tábora. Jakmile se […]

15.05.2020 | kancelar | Proběhne: 12.06.2020Naši partneři