RADAMBUK - Rada děti a mládeže Jihočeského kraje

  • Česká vlajka
  • Německá vlajka
  • Anglická vlajka

Zastřešujeme spolky dětí a mládeže Jihočeského kraje a působíme jako servisní organizace. V roce 2000 vznikla z iniciativy České rady dětí a mládeže naše Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje - RADAMBUK, jako partner a oponent ustavujících se Krajských úřadů a u Ministerstva vnitra byla zaregistrována 26.1.2001. Základní funkce RADAMBUK z pohledu Krajského úřadu JčK spočívá v reprezentativním zastoupení sdružení dětí a mládeže kraje. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je přirozeným konzultantem a oponentem na veškeré připravované i probíhající činnosti úřadu směrem ke spolkům dětí a mládeže. Od 3.4.2003 jsme členem ČESKÉ RADY DĚTÍ A MLÁDEŽE. RADAMBUK podporuje činnost svých členů, zejména snahou o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek pro jejich činnost. Zastupuje své členy vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím. Svými aktivitami (akce BAMBIFEST, výlety, sportovní turnaje, workshopy, vzdělávání, výtvarné soutěže…) přispíváme k rozvoji volnočasového a neziskového sektoru v Jihočeském kraji. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je zřizovatelem Informačního centra pro mládež České Budějovice www.icmcb.cz, které je součástí Informační sítě pro mládež www.ismcr.cz, tuto síť zastřešuje Národní informační centrum pro mládež http://www.nicm.cz/. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je provozovatelem webu www.jihocesketabory.cz, který je nejkomplexnější nabídkou táborů, táborových základen a tábořišť v Jihočeském kraji pro děti, rodiče, vedoucí či pořadatele akcí.

Wir überdachen den Verband der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks und wirken als Organisation für Service. Im Jahre 2000 entstand aus einer Initiative des Tschechischen Rates der Kinder und der Jugend unser \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Rat der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" – \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"RADAMBUK\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" als Partner und Opponent der entstehenden Bezirksbehörden. Er war am 26.1.2001 am Innenministerium registriert. Aus der Ansicht der Bezirksbehörde des Südböhmischen Bezirks liegt die grundlegende Funktion von RADAMBUK in repräsentativer Vertretung des Verbandes der Kinder und der Jugend aus dem Südböhmischen Bezirk. Der Rat der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks ist ein natürlicher Berater und Opponent für alle bereitstellenden und laufenden Tätigkeiten, die an Verbände der Kinder und der Jugend gerichtet werden. Seit dem 3.4.2003 sind wir ein Mitglied des Tschechischen Rates der Kinder und der Jugend. RADAMBUK unterstützt Tätigkeit seiner Mitglieder, vornehmlich strebt er nach Bildung der rechtlichen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen für ihre Tätigkeit. Er vertritt seine Mitglieder den hiesigen und ausländischen Organisationen und Institutionen gegenüber. Durch unsere Aktivitäten tragen wir zur Entwicklung des freizeitlichen und gemeinnützigen Sektors im Südböhmischen Bezirk bei.

We work like an Association of children and teenagers of South Bohemia region as a representative and services agency. Council of children and Teenegers of South Bohemia region – RADAMBUK was set in the year 2000 by the initiative of Czech council of children and teenagers. As a partner and opponent of regional authority and the Department of Home Affairs was registered 26.1.2001. From sight of Regional autority of South Bohemia region, lies the basic intention of RADAMBUK in representation of Association of children and teenagers. Council of children and teenegars of South Bohemia region is usual adviser for all activities, which are being prepared by the authority towards Children and Teenagers association. Since 3.4.2003 is RADAMBUK official part of “Czech council of children and teenagers“. RADAMBUK supports activities of its members, especially efforts to create legal, commercial, social and cultural conditions for these activities. It represents its members to domestic and foreign authorities, organizations and institutions. Our work leads to the development of free time and nonprofit sector in South Bohemia region.

RADAMBUK - Co je u nás nového

Instagram RADAMBUKu

Instagram RADAMBUKu

Sledujte RADAMBUK na Instagramuhttps://www.instagram.com/radambuk/

17.10.2019 | kancelar


Spolek Děti Řepice 72 hodin v Maďarsku

Spolek Děti Řepice 72 hodin v Maďarsku

Již počtvrté se Spolek Děti Řepice v rámci projektu ČRDM 72 hodin vydal na pomoc do zahraničí . Tentokrát nás uvítali v […]

17.10.2019 | kancelar


1.12.2019 - Charitativní den - projekt Mládež kraji

1.12.2019 – Charitativní den – projekt Mládež kraji

17.10.2019 | kancelar | Proběhne: 01.12.2019


11.10.2019 - Uklidíme Branišovský les - 72 hodin

11.10.2019 – Uklidíme Branišovský les – 72 hodin

V pátek 11.10.2019 se zapojil RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. akcí Uklidíme Branišovský les  do celorepublikového dobrovolnického  projektu […]

14.10.2019 | kancelar | Proběhne: 11.10.2019


9.10.2019 - předání Brýlí pro Afriku

9.10.2019 – předání Brýlí pro Afriku

9.10.2019 předal RADAMBUK  10 krabic s 2338 brýlemi a 560 pouzdry českobudějovickému Lions Clubu, který zajistí, aby se brýle dostaly v […]

11.10.2019 | kancelar


3.10.2019 - Indiánské odpoledne

3.10.2019 – Indiánské odpoledne

Odpoledne 3. 10. 2019 strávili dobrovolníci z RADAMBUKu a ICM Č. Budějovice v Dětském diagnostickém ústavu v Homolích u Českých […]

04.10.2019 | kancelar


11.12.2019 - Vánoční setkání v RADAMBUKu

11.12.2019 – Vánoční setkání v RADAMBUKu

Zveme kamarády dospěláky z členských spolků na Vánoční setkání v RADAMBUKu Kdy? Ve středu 11.12.2019 V kolik hodin? Od 18.00 hodin. […]

03.10.2019 | kancelar


Ohlédnutí za BAMBIFESTem 2019 v Českých Budějovicích
Klapíkův zpravodaj č. 10-2019

Klapíkův zpravodaj č. 10-2019

02.10.2019 | kancelar


No img

19. Valné shromáždění RADAMBUK – 11.12.2019

Rád bych pozval zástupce členských organizací na 19. valné shromáždění RADAMBUK – Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s., které […]

30.09.2019 | kancelar | Proběhne: 11.12.2019


Sbírka brýlí pro Afriku - pokračujeme i v roce 2019

Sbírka brýlí pro Afriku – pokračujeme i v roce 2019

RADAMBUK již 4. rokem pořádá ve spolupráci s Dětskou organizací Fénix o.z. veřejnou sbírku Brýle pro Afriku. V roce 2016 jsme v ČR […]

30.09.2019 | kancelar


15.11.2019 - projekt Kde se všude skrývá matematika? - Mládež kraji

15.11.2019 – projekt Kde se všude skrývá matematika? – Mládež kraji

Harmonogram dne 15. 11. 2019 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 8.15     Zahájení Pavilon F – místnost F3   8.30   Remeš […]

27.09.2019 | kancelar | Proběhne: 15.11.2019


Tvor - Barevné podzimní tvoření

Tvor – Barevné podzimní tvoření

26.09.2019 | kancelar | Proběhne: 12.10.2019


MŠMT - PROGRAMY STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE - ROK 2020

MŠMT – PROGRAMY STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE – ROK 2020

T MŠMT projednalo a dne 18. září 2019 schválilo Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace […]

20.09.2019 | kancelar


1.10. 2019 koncert Prague Cello Quartet - SaSM DDM Č.B.

1.10. 2019 koncert Prague Cello Quartet – SaSM DDM Č.B.

1.10. 2019 od 19:00  v kostele sv. Vojtěcha na Čtyráku – vystoupí Prague Cello Quartet.    Získané finance půjdou na pořízení a […]

20.09.2019 | kancelar | Proběhne: 01.10.2019Naši partneři