RADAMBUK - Rada děti a mládeže Jihočeského kraje

  • Česká vlajka
  • Německá vlajka
  • Anglická vlajka

Zastřešujeme organizace pracující s dětmi a mládeží v Jihočeském kraji, působíme jako servisní organizace. V roce 2000 vznikla z iniciativy České rady dětí a mládeže naše Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje - RADAMBUK, jako partner a oponent ustavujících se Krajských úřadů a u Ministerstva vnitra byla zaregistrována 26. 1. 2001. Od 3. 4. 2003 jsme členem ČESKÉ RADY DĚTÍ A MLÁDEŽE https://crdm.cz/crdm/komora-krajskych-rad-crdm/ a Komory krajských rad ČRDM https://krajskeradymladeze.cz/ RADAMBUK podporuje činnost svých členů, zejména snahou o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek pro jejich činnost. Zastupuje své členy vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím. Svými aktivitami (akce BAMBIFEST, výlety, sportovní turnaje, workshopy, vzdělávání, výtvarné soutěže…) přispíváme k rozvoji volnočasového a neziskového sektoru v Jihočeském kraji. RADAMBUK je zřizovatelem Informačního centra pro mládež České Budějovice www.icmcb.cz, pořadatelem vzdělávacích kurzů vzdělávacího střediska MAJÁK, organizátorem akce BAMBIFEST https://budejovice.bambifest.cz/ a provozovatelem webu www.jihocesketabory.cz, který je nejkomplexnější nabídkou táborů, táborových základen a tábořišť v Jihočeském kraji pro děti, rodiče, vedoucí či pořadatele akcí.

Wir überdachen den Verband der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks und wirken als Organisation für Service. Im Jahre 2000 entstand aus einer Initiative des Tschechischen Rates der Kinder und der Jugend unser \\\"Rat der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks-\\\"RADAMBUK\\\" als Partner und Opponent der entstehenden Bezirksbehörden. Er war am 26.1.2001 am Innenministerium registriert. Aus der Ansicht der Bezirksbehörde des Südböhmischen Bezirks liegt die grundlegende Funktion von RADAMBUK in repräsentativer Vertretung des Verbandes der Kinder und der Jugend aus dem Südböhmischen Bezirk. Der Rat der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks ist ein natürlicher Berater und Opponent für alle bereitstellenden und laufenden Tätigkeiten, die an Verbände der Kinder und der Jugend gerichtet werden. Seit dem 3.4.2003 sind wir ein Mitglied des Tschechischen Rates der Kinder und der Jugend. RADAMBUK unterstützt Tätigkeit seiner Mitglieder, vornehmlich strebt er nach Bildung der rechtlichen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen für ihre Tätigkeit. Er vertritt seine Mitglieder den hiesigen und ausländischen Organisationen und Institutionen gegenüber. Durch unsere Aktivitäten tragen wir zur Entwicklung des freizeitlichen und gemeinnützigen Sektors im Südböhmischen Bezirk bei.

We work like an Association of children and teenagers of South Bohemia region as a representative and services agency. Council of children and Teenegers of South Bohemia region – RADAMBUK was set in the year 2000 by the initiative of Czech council of children and teenagers. As a partner and opponent of regional authority and the Department of Home Affairs was registered 26.1.2001. From sight of Regional autority of South Bohemia region, lies the basic intention of RADAMBUK in representation of Association of children and teenagers. Council of children and teenegars of South Bohemia region is usual adviser for all activities, which are being prepared by the authority towards Children and Teenagers association. Since 3.4.2003 is RADAMBUK official part of “Czech council of children and teenagers“. RADAMBUK supports activities of its members, especially efforts to create legal, commercial, social and cultural conditions for these activities. It represents its members to domestic and foreign authorities, organizations and institutions. Our work leads to the development of free time and nonprofit sector in South Bohemia region.

RADAMBUK - Co je u nás nového

8. 7. 2024 - projekt Mládež kraji - Rafty na divoké řece

8. 7. 2024 – projekt Mládež kraji – Rafty na divoké řece

Related Images:

18.06.2024 | kancelar | Proběhne: 08.07.2024


11. 7. 2024 - projekt Mládež kraji - Naučná stezka Olšina

11. 7. 2024 – projekt Mládež kraji – Naučná stezka Olšina

Related Images:

18.06.2024 | kancelar | Proběhne: 11.07.2024


12. 6. 2024 – jednání Kontrolní komise RADAMBUKu

12. 6. 2024 – jednání Kontrolní komise RADAMBUKu

Dne 12. 6. 2024 provedla Kontrolní komise RADAMBUKu kontrolu účetnictví a činnosti RADAMBUKu za rok 2023. Kontrolní komise konstatovala, že […]

17.06.2024 | kancelar


Zdravotník zotavovacích akcí 17. - 26. 5. 2024

Zdravotník zotavovacích akcí 17. – 26. 5. 2024

Během dvou květnových víkendů se zúčastnilo 23 pracovníků s dětmi a mládeží kurzu Zdravotník zotavovacích akcí, který pro RADAMBUK připravila akreditovaná […]

17.06.2024 | kancelar | Proběhne: 17.05.2024


Opakovací kurz zdravotník zotavovacích akcí 15. 6. 2024

Opakovací kurz zdravotník zotavovacích akcí 15. 6. 2024

V sobotu 15. 6. 2024 úspěšně absolvovali 4 vedoucích dětských a mládežnických organizací Opakovací kurz Zdravotník zotavovacích akcí, který pro […]

17.06.2024 | kancelar | Proběhne: 15.06.2024


Vzdělávací kurz Vedoucí dětského kolektivu č. 2 - 15. - 16. 6. 2024

Vzdělávací kurz Vedoucí dětského kolektivu č. 2 – 15. – 16. 6. 2024

O víkendu 15. – 16. 6. 2023 probíhal druhý letošní vzdělávací kurz Vedoucí dětského kolektivu č. 2. Kurz úspěšně absolvovalo […]

17.06.2024 | kancelar | Proběhne: 15.06.2024


14. 6 .2024 seminář  První psychická pomoc nejen na táborech

14. 6 .2024 seminář První psychická pomoc nejen na táborech

9 vedoucích z členských organizací RADAMBUKu se zúčastnilo 14.6.2024 online semináře První psychická pomoc nejen na táboře. V interaktivním semináři krizového interventa […]

15.06.2024 | kancelar | Proběhne: 14.06.2024


Seminář ZDRAVOVĚDA NA TÁBORY č. 2 - 14. 6. 2024

Seminář ZDRAVOVĚDA NA TÁBORY č. 2 – 14. 6. 2024

V pátek 14. 6. 2024 připravil RADAMBUK pro táborové pracovníky s dětmi a mládeží letošní 2. praktický seminář Zdravověda na tábory v délce […]

15.06.2024 | kancelar | Proběhne: 14.06.2024


No img

RADAMBUK 14. 6. 2024 přijal 3 nové členské spolky

Jsme potěšeni, že novými členskými organizacemi RADAMBUKu se dne 14. 6. 2024 staly spolky Jihočeský studentský parlament, z.s., Táborníci Radomyšl, […]

14.06.2024 | kancelar


14. 6. 2024 - 2. jednání předsednictva RADAMBUKu

14. 6. 2024 – 2. jednání předsednictva RADAMBUKu

Předsednictvo RADAMBUKu se sešlo 14. 6. 2024 na svém 2. letošním jednání. Vzalo na vědomí zprávu Kontrolní komise RADAMBUKu za […]

14.06.2024 | kancelar | Proběhne: 14.06.2024


11. 6. 2024- seminář Jak rozvíjet finanční gramotnost nejen v oddílech - Vzdělávačky ČRDM

11. 6. 2024- seminář Jak rozvíjet finanční gramotnost nejen v oddílech – Vzdělávačky ČRDM

2 vedoucí z členských organizací RADAMBUKu se zúčastnili 11.6.2024 online semináře Jak rozvíjet finanční gramotnost nejen v oddílech. V interaktivním semináři lektorů z projektu […]

11.06.2024 | kancelar


Sportovní den pro děti 14. 6. 2024 - projekt Mládež kraji - kraj Jihočeský

Sportovní den pro děti 14. 6. 2024 – projekt Mládež kraji – kraj Jihočeský

https://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/14-6-2024-projekt-sportovni-den-pro-deti-170 Kdy: pátek 14. 6. 2024 od 15.00 hod. Kde: Mateřské centrum Máj, A. Barcala 1791/40, České Budějovice Přijďte si […]

10.06.2024 | kancelar


Informace z KHS Jihočeského kraje - elektronická ohlašovací povinnost pro pořádající osoby zotavovací akce

Informace z KHS Jihočeského kraje – elektronická ohlašovací povinnost pro pořádající osoby zotavovací akce

Ohledně informací k letním táborům, oproti loňskému roku k žádným změnám nedošlo, nejdůležitější část znění zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně […]

10.06.2024 | kancelar


Vzdělávací kurz pro instruktory, rádce oddílu č. 2 - 8.-9.6.2024

Vzdělávací kurz pro instruktory, rádce oddílu č. 2 – 8.-9.6.2024

O víkendu 8. – 9. 6. 2024 pořádal RADAMBUK 2. letošní vzdělávací kurz pro instruktory a rádce oddílů. Kurz úspěšně […]

10.06.2024 | kancelar | Proběhne: 08.06.2024


Krajské rady dětí a mládeže 2023

Krajské rady dětí a mládeže 2023

Vážení přátelé, i letos jsme pro Vás v rámci Komory krajských rad připravili brožuru „Krajské rady dětí a mládeže“, která […]

05.06.2024 | kancelarNaši partneři