RADAMBUK - Rada děti a mládeže Jihočeského kraje

  • Česká vlajka
  • Německá vlajka
  • Anglická vlajka

Zastřešujeme spolky dětí a mládeže Jihočeského kraje a působíme jako servisní organizace. V roce 2000 vznikla z iniciativy České rady dětí a mládeže naše Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje - RADAMBUK, jako partner a oponent ustavujících se Krajských úřadů a u Ministerstva vnitra byla zaregistrována 26.1.2001. Základní funkce RADAMBUK z pohledu Krajského úřadu JčK spočívá v reprezentativním zastoupení sdružení dětí a mládeže kraje. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je přirozeným konzultantem a oponentem na veškeré připravované i probíhající činnosti úřadu směrem ke spolkům dětí a mládeže. Od 3.4.2003 jsme členem ČESKÉ RADY DĚTÍ A MLÁDEŽE. RADAMBUK podporuje činnost svých členů, zejména snahou o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek pro jejich činnost. Zastupuje své členy vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím. Svými aktivitami (akce BAMBIFEST, výlety, sportovní turnaje, workshopy, vzdělávání, výtvarné soutěže…) přispíváme k rozvoji volnočasového a neziskového sektoru v Jihočeském kraji. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je zřizovatelem Informačního centra pro mládež České Budějovice www.icmcb.cz, které je součástí Informační sítě pro mládež www.ismcr.cz, tuto síť zastřešuje Národní informační centrum pro mládež http://www.nicm.cz/. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je provozovatelem webu www.jihocesketabory.cz, který je nejkomplexnější nabídkou táborů, táborových základen a tábořišť v Jihočeském kraji pro děti, rodiče, vedoucí či pořadatele akcí.

Wir überdachen den Verband der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks und wirken als Organisation für Service. Im Jahre 2000 entstand aus einer Initiative des Tschechischen Rates der Kinder und der Jugend unser \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Rat der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" – \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"RADAMBUK\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" als Partner und Opponent der entstehenden Bezirksbehörden. Er war am 26.1.2001 am Innenministerium registriert. Aus der Ansicht der Bezirksbehörde des Südböhmischen Bezirks liegt die grundlegende Funktion von RADAMBUK in repräsentativer Vertretung des Verbandes der Kinder und der Jugend aus dem Südböhmischen Bezirk. Der Rat der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks ist ein natürlicher Berater und Opponent für alle bereitstellenden und laufenden Tätigkeiten, die an Verbände der Kinder und der Jugend gerichtet werden. Seit dem 3.4.2003 sind wir ein Mitglied des Tschechischen Rates der Kinder und der Jugend. RADAMBUK unterstützt Tätigkeit seiner Mitglieder, vornehmlich strebt er nach Bildung der rechtlichen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen für ihre Tätigkeit. Er vertritt seine Mitglieder den hiesigen und ausländischen Organisationen und Institutionen gegenüber. Durch unsere Aktivitäten tragen wir zur Entwicklung des freizeitlichen und gemeinnützigen Sektors im Südböhmischen Bezirk bei.

We work like an Association of children and teenagers of South Bohemia region as a representative and services agency. Council of children and Teenegers of South Bohemia region – RADAMBUK was set in the year 2000 by the initiative of Czech council of children and teenagers. As a partner and opponent of regional authority and the Department of Home Affairs was registered 26.1.2001. From sight of Regional autority of South Bohemia region, lies the basic intention of RADAMBUK in representation of Association of children and teenagers. Council of children and teenegars of South Bohemia region is usual adviser for all activities, which are being prepared by the authority towards Children and Teenagers association. Since 3.4.2003 is RADAMBUK official part of “Czech council of children and teenagers“. RADAMBUK supports activities of its members, especially efforts to create legal, commercial, social and cultural conditions for these activities. It represents its members to domestic and foreign authorities, organizations and institutions. Our work leads to the development of free time and nonprofit sector in South Bohemia region.

RADAMBUK - Co je u nás nového

Ateliér TVOR - workshopy + podzimní prázdniny

Ateliér TVOR – workshopy + podzimní prázdniny

Milí přátelé, dovolujeme si Vás přizvat k víkendovému tvoření: 22. září si z plodin, sušin a jiných přírodnin vyrobíme podzimní […]

17.09.2018 | kancelar | Proběhne: 29.10.2018


Vydejte se na 72 hodin za hranice! Zdarma

Vydejte se na 72 hodin za hranice! Zdarma

Vydejte se na 72 hodin za hranice! Zdarma Projekt 72 hodin není pouze výsadou dobrovolníků v České republice, koná se […]

17.09.2018 | kancelar


30.8.2018 - Jezdecký den - projekt Mládež kraji

30.8.2018 – Jezdecký den – projekt Mládež kraji

Dne 30. 8.2018 se uskutečnila první část projektu Jezdecký den s názvem Loučení s létem. Akce se konala na statku […]

14.09.2018 | kancelar


PROGRAMY STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE - VÝZVA PRO ROK 2019 - MŠMT

PROGRAMY STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE – VÝZVA PRO ROK 2019 – MŠMT

  MŠMT projednalo a dne 11. září 2018 schválilo Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace […]

13.09.2018 | kancelar


Výsledky certifikace ICM za rok 2018

Výsledky certifikace ICM za rok 2018

ICM v ČR Náměstek pro řízení sekce sportu a mládeže potvrdil a schválil návrh Koordinační rady poskytovatelů informací pro mládež […]

13.09.2018 | kancelar


Volnočasové aktivity pro děti – kde a jak vybírat?

Volnočasové aktivity pro děti – kde a jak vybírat?

Rodičům a dětem, kteří s prvními dny nového školního roku řeší otázku, co s volným časem dětí, kde a jak budou trávit […]

12.09.2018 | kancelar


SPOLEČNĚ ZASADÍME STROM SVOBODY u Divadla U Kapličky v Č.B. - říjen 2018

SPOLEČNĚ ZASADÍME STROM SVOBODY u Divadla U Kapličky v Č.B. – říjen 2018

RADAMBUK se zaregistroval do projektu Stromy svobody 1918 – 2018 a před svým sídlem Divadla U Kapličky v Českých Budějovicích […]

12.09.2018 | kancelar | Proběhne: 22.10.2018


No img

25.9.2018 – jednání Předsednictva RADAMBUK

Pozvánka na jednání předsednictva  Jednání předsednictva RADAMBUK se bude konat v úterý 25. 9. 2018 v kanceláři RADAMBUK, Husova tř. 622/45, České […]

11.09.2018 | kancelar | Proběhne: 25.09.2018


No img

Kalendář akcí a kurzů RADAMBUK na rok 2018

Akce RADAMBUK 24.1.2018 – jednání předsednictva RADAMBUK 12.2.2018 – Valentýnská výtvarná dílna 7.3.2018 – Projektový seminář Mládež kraji 2018 12.4.2018 […]

11.09.2018 | kancelar | Proběhne: 31.12.2018


16. – 18. listopadu 2018 - Celostátní vzájemná výměna zkušeností 2018

16. – 18. listopadu 2018 – Celostátní vzájemná výměna zkušeností 2018

Pracovníci s dětmi a mládeží mají ve zvyku, že se jednou za rok setkají, aby si vyměnili své zkušenosti. Je […]

10.09.2018 | kancelar | Proběhne: 16.11.2018


1.12.2018 - Vánoční setkání v Divadle U Kapličky

1.12.2018 – Vánoční setkání v Divadle U Kapličky

Rádi bychom pozvali děti a vedoucí v sobotu 1.12.2018 do Divadla U Kapličky v Českých Budějovicích na divadelní představení divadla Pohádková rezervace […]

10.09.2018 | kancelar | Proběhne: 01.12.2018


72 hodin - 11. - 14. 10. 2018 - zaregistrujte své projekty, pomáhejte s námi!!!!!

72 hodin – 11. – 14. 10. 2018 – zaregistrujte své projekty, pomáhejte s námi!!!!!

Ročník 2018 se uskuteční v termínu od 11. do 14. října. Těšíme se na Vaši pomoc. https://www.72hodin.cz/2018/   Milí koordinátoři, registrace projektů pro letošní ročník […]

10.09.2018 | kancelar | Proběhne: 14.10.2018


KERAMICKÝ KROUŽEK, RUKODĚLNÝ KROUŽEK - Divadlo u Kapličky - Pionýr

KERAMICKÝ KROUŽEK, RUKODĚLNÝ KROUŽEK – Divadlo u Kapličky – Pionýr

KERAMICKÝ KROUŽEK, Divadlo u Kapličky, Husova 45, Č.Budějovice    Kroužek je určen pro děti od 6 do 15 let, naučí […]

07.09.2018 | kancelar


Sbírka Brýle pro Afriku pokračuje do 31.12.2018!!!!!

Sbírka Brýle pro Afriku pokračuje do 31.12.2018!!!!!

RADAMBUK již 3. rokem pořádal ve spolupráci s Dětskou organizací Fénix o.z. veřejnou sbírku Brýle pro Afriku. V roce 2016 jsme v ČR sebrali 464 […]

06.09.2018 | kancelar | Proběhne: 31.12.2017


20.9.2018 - Den čisté mobility  - ECČB

20.9.2018 – Den čisté mobility – ECČB

Ve čtvrtek 20. 9. se již třetím rokem setkáme na českobudějovické náplavce, kde bude připraven celodenní program zaměřený na čistou […]

06.09.2018 | kancelar | Proběhne: 20.09.2018Naši partneři