Prodloužení členství v RADAMBUKu na rok 2022

Napsal: kancelar | Dne: 18 listopadu, 2021 | Proběhne: 28.02.2021

Kategorie: Dokumenty pouze pro členy Kalendář akcí Kronika akcí 2022 Novinky

Členství v RADAMBUK trvá po dobu registrace. Členové se registrují vždy na 1 kalendářní rok.  Členství se prodlužuje zasláním vyplněného formuláře Prohlášení o prodloužení členství do 28.2. na kalendářní rok a zaplacením členského příspěvku do 28.2. 

Faktury na úhradu členských příspěvků rozešleme statutárním zástupcům spolků na začátku roku 2022 e-mailem  nebo můžete zaplatit v roce 2021 hotově do pokladny.

Valné shromáždění RADAMBUK na jednání  10.10.2017   stanovilo výši členských příspěvků na 500 Kč za spolek na kalendářní rok. 

POZOR: Upozorňujeme, že s odesláním Prohlášení o prodloužení členství souvisí i platnost pojištění. Pokud neprodloužíte členství včas,  počítejte s tím, že Vám pojištění nebude platit od 1.1.2022, ale až od data, kdy Prohlášení o prodloužení členství zašlete do kanceláře RADAMBUK a ta sjedná pojištění.

Spolky, které mají zájem o sjednání pojištění, které nám nabízí ČRDM   již od 1.1.2022 zašlou vyplněná a podepsaná „Prohlášení o prodloužení členství na rok 2022“   do 16.12.2021 poštou do kanceláře RADAMBUK nebo e-mailem  naskenované s podpisem statutárního zástupce. Spolu s prodloužením členství zašlete kopii úplného výpisu ze spolkového rejstříku, který je ke stažení na https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma , v případě změny stanov  spolku, zašlete také kopii stanov či zápis o změně statutárního zástupce.   

Na základě prodloužení členství v RADAMBUKu Vám kancelář  prodlouží členství v ČRDM a spolek má tímto nárok na pojištění, sjednané ČRDM zdarma. Pojištění hradí ČRDM z finančních prostředků vyhrazených z dotací MŠMT na pojištění. Ve formuláři Prodloužení členství označte, zda budete mít zájem o sjednání Pojištění na úraz a Pojištění odpovědnosti  rok 2022. 

Informace o pojištění naleznete na webu https://www.radambuk.cz/pojisteni/

UPOZORŇUJEME, že dle rozhodnutí Představenstva ČRDM pojistíme pouze organizace, které mají všechny údaje ve veřejném (spolkovém) rejstříku uvedené do souladu s občanským zákoníkem a zákonem o veřejných rejstřících. Jedná se zejména o zveřejnění povinných údajů. Organizace, které v rejstříku nemají dosud zveřejněné povinné údaje k pojištění, NEPŘIHLÁSÍME, dokud vše neuvedou do pořádku. Podrobnější informace o tom, co má být zveřejněné, najdete v Poradně ČRDM v kategorii Rejstřík spolků http://poradna.crdm.cz/rejstrik-spolku.

Bližší informace o pojištění, plné znění pojistných smluv či ceny jednotlivých typů pojištění naleznete na adrese: http://crdm.cz/pojisteni/


Naši partneři