1. 12. 2022 – udělování Březových lístků

Napsal: kancelar | Dne: 20 října, 2022 | Proběhne: 01.12.2022

Kategorie: Březový lístek Kalendář akcí Kronika akcí 2022 Novinky

1. 12. 2022 - udělování Březových lístků

Vážení přátelé,

nemáte ve své organizaci vedoucího, který by si zasloužil, aby byl odměněn za práci s dětmi a mládeží, za aktivitu a ochotu věnovat čas druhým odznakem Březového lístku?

Podnět k udělení můžete podat kdokoli, návrh na udělení pak zpracují  nositelé BL z RADAMBUKu ve spolupráci s navrhovateli (udělovací dekret,  objednání odznaku, podpisy navrhovatelů na udělovací dektrety…). Stačí vyplnit formulář Návrh na udělení Březového lístku a zaslat na email kancelar@radambuk.cz .

Březové lístky budou předány slavnostně 1.12.2022 na 22. Valném shromáždění RADAMBUKu.

Přiložené soubory


Naši partneři