14. 6. 2024 – 2. jednání předsednictva RADAMBUKu

Napsal: kancelar | Dne: 14 června, 2024 | Proběhne: 14.06.2024

Kategorie: Kalendář akcí Kronika akcí 2024 Novinky

14. 6. 2024 - 2. jednání předsednictva RADAMBUKu

Předsednictvo RADAMBUKu se sešlo 14. 6. 2024 na svém 2. letošním jednání. Vzalo na vědomí zprávu Kontrolní komise RADAMBUKu za rok 2023, účetní závěrku a Výroční zprávu za rok 2023, zhodnotilo proběhlou akci BAMBIFEST 2024 a proběhlé vzdělávací akce a přijalo 3 nové členské spolky: Jihočeský studentský parlament, z.s., Vladykův dvůr, z.s. a Táborníci Radomyšl, z.s. RADAMBUK k 14. 6. 2024 zastřešuje 79 organizací, které pracují s dětmi a mládeží.

———————————————————-

Milí přátelé, rád bych Vás pozval předsednictvo RADAMBUKu na jednání, které svolávám na pátek 14. 6. 2024 v klubovně RADAMBUKu, Husova tř. 45, České Budějovice  od 9 hodin.

Program:

1. Přijetí nových členů

2. Akce- BAMBIFEST, vzdělávací kurzy

3. Různé

Těším se na setkání.

Ing. Peter Padúch, předseda

Related Images:


Naši partneři