18. – 20.3.2016 – Kurz Hlavní vedoucí dětského tábora RADAMBUK akreditace MŠMT

Napsal: kancelar | Dne: 21 března, 2016 | Proběhne: 18.03.2016

Kategorie: Kronika akcí 2016 Novinky Vzdělávací akce

18. - 20.3.2016 - Kurz Hlavní vedoucí dětského tábora RADAMBUK akreditace MŠMT

O víkendu 18.-20.3.2016 zorganizovala Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje kurz Hlavní vedoucí dětských táborů, který byl akreditován MŠMT. Účastníkům lektoři předali vědomosti a dovednosti potřebné pro výkonávání funkce Hlavní vedoucí na dětských táborech. Po úspěšných písemných testech obdrželo všech 11 účastníků kurzu osvědčení k vykonávání této funkce.

IMG_7005 IMG_7004 IMG_7003 IMG_7002 IMG_7001 IMG_7000 IMG_6999 IMG_6998 IMG_6994 IMG_6993 IMG_6991 IMG_6990 IMG_6988 IMG_6987 IMG_6986 IMG_6985 IMG_6984 IMG_6982

—————————————————————————————————

Pozvánky Kurz HVDT 18.-20.3.2016 RADAMBUK

Pátek:             17 – 20 hodin

Sobota:          8 – 20 hodin (od 12 do 13 hodin přestávka na oběd)

Neděle:           8 – 20 hodin (od 12 do 13 hodin přestávka na oběd), ukončení závěrečným písemným testem, předání osvědčení.

Místo konání: Klubovna RADAMBUK, Husova 45, České Budějovice, budova Divadla U Kapličky

Program: Cílem vzdělávacího kurzu je předání účastníkům základních vědomostí a dovedností potřebných pro vykonávání funkce Hlavní vedoucí na dětských táborech a připravit je ke kvalitní práci s dětmi a mládeží. Celkový obsah kurzu je stanoven na 24 hodin. Kurz je akreditován MŠMT. Č. vydaného certifikátu RADAMBUK MŠMT-44632/2015-4. Účastníci obdrží osvědčení k výkonu funkce Hlavního vedoucího dětského tábora s neomezenou platností.

Věk účastníků: od 18 let.

S sebou: zápisník, tužka, podepsaná Čestná prohlášení o bezúhonnosti viz. příloha č.2, strava vlastní (přestávka na oběd 12,00 – 13,00 hod., k dispozici varná konvice).

V případě zájmu je možné zdarma přespání v klubovně, karimatku a spací pytel vlastní.

Cena kurzu:            Členské spolky RADAMBUK   1 000 Kč.

                                    Ostatní účastníci                   1 200 Kč

 

Přihlášky zašlete elektronicky do 10.3.2016 na webu: https://www.radambuk.cz/akce/18-20-3-2016-kurz-hlavni-vedouci-detskych-taboru-akreditace-msmt/.

Do poznámky přihlášky napište, zda požadujete zajistit ubytování v klubovně.

Zasláním přihlášky souhlasí účastníci kurzu HVDT s tím, aby uvedená data byla vedena v evidenci RADAMBUK a MŠMT. Souhlasí s tím, aby fotografie z akce byly zveřejněny na webových stránkách RADAMBUK.

Kontakt: Kancelář RADAMBUK, Husova 45, 370 05 České Budějovice,

e-mail: kancelar@radambuk.cz , tel. 775 644 003, 775 644 101.

———————————————————–

Příloha č.2 – Čestné prohlášení o bezúhonnosti HVDT

———————————————————–

Příloha č. 1

Obsah kurzu

 1. Aplikace metod ve výchově a vzdělávání v oblasti volného času dětí a mládeže
  s důrazem na neformální vzdělávání (4 hodiny)
 • úvod do pedagogiky a psychologie, úvod do zážitkové pedagogiky
 • formulace výchovných a vzdělávacích cílů
 • tvorba kvalitního výchovně-vzdělávacího programu
 • supervize v oblasti pedagogicko-psychologické
 • analyzování potřeb dětí a mládeže
 1. Výchova ke zdraví a environmentální výchova (2 hodiny)
 • podpora zdravých návyků dětí a mládeže
 • environmentální rozměr pořádání dětského tábora
 1. Diagnostika výchovných problémů (2 hodiny)
 • prevence, zjišťování a řešení výchovných problémů
 • výchova proti šikaně
 • protidrogová prevence
 1. Řízení a koordinace akce (6 hodin)
 • organizační příprava a zajištění tábora, operativní plán a denní režim
 • denní logistika (pošta, stravování a pitný režim, …)
 • materiálně-technické zabezpečení akce, zajištění autoprovozu
 • finanční řízení – tj. sestavení rozpočtu, zajištění zdrojů, zajištění efektivního čerpání nákladů v souladu s rozpočtem, vedení příslušné dokumentace, sepsání závěrečné zprávy
 • personální zajištění – výběr, proškolení a řízení pracovníků
 • proškolení táborových pracovníků v zásadách poskytování první pomoci, hygienických požadavcích na provoz tábora podle zásad hygieny a bezpečnosti práce, požární ochrany apod. ještě před zahájením tábora
 • zajištění provozu, který je hygienicky nezávadný a zdravotně bezpečný (včetně zdravotnického dozoru a zajištění proškolení v BOZP)
 • spolupráce s veřejností (rodiče, obec, sponzoři apod.)
 1. Vedení dokumentace a zjišťování potřebných povolení a souhlasů (2 hodiny)
 • povolení a dokumenty, které jsou potřeba pro chod tábora
 • ochrana osobních údajů
 1. Posuzování bezpečnostních a zdravotních rizik činnosti (2 hodiny)
 • zajištění přiměřeného režimu aktivity a odpočinku
 • posouzení bezpečnostních a zdravotních rizika aktivity podle jejího charakteru na základě platných předpisů a pravidel
 1. Aplikace právního rámce činnosti (2 hodiny)
 • orientace v právních předpisech souvisejících s činností hlavního vedoucího,
 • příprava běžných smluv, žádostí, popř. dalších listin a dokumentů v souvislosti s činností projektového manažera
 1. Motivování dobrovolníků a pracovníků (2 hodiny)
 • základy řízení lidí na táboře, motivace, zásady týmové spolupráce
 1. Krizový management a risk management (2 hodiny)
 • předcházení krizovým situacím (např. informace o počasí, znalost fyzického
  a psychického stavu dětí a mládeže, evakuační plán tábora apod.)
 1. Závěrečný test

Related Images:


Naši partneři