24.4.2012 – 2. Výkonná rada Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje

Napsal: kancelar | Dne: 26 dubna, 2012 | Proběhne: 24.04.2012

Kategorie: Kronika akcí 2010 - 2012

24.4.2012 - 2. Výkonná rada Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje

24.4.2012 jednala Výkonná rada RADAMBUK v budově Jč KOP, Husova 45, České Budějovice a přijala nové členské sdružení Občanské sdružení Děti Řepice.

Předseda Petr Novák podal zprávu o činnosti Předsednictva  a kanceláře v období březen – duben 2012, informace o projektu Lokalizace tábořišť, o připravované akci Bambiriáda 2012, o jednání Pracovní skupiny Mládeže a sport Horní Rakousko – Jižní Čechy, o jednání Komory krajských rad a  Kartách mládeže ČRDM a předložil Návrh Výroční zprávy RADAMBUK 2011.

Výkonná rada schválila upravený rozpočet RADAMBUK 2012, Pravidla vyúčtování příspěvku RADAMBUK pro sdružení na akci Bambiriáda 2012, podmínky Půjčovny RADAMBUK a ukončení nájmu sdružení Azimut v kanceláři RADAMBUK , Lannova 63, Č.B.


Naši partneři