26.6.2018- schůzka Šablony pro NNO – RADAMBUK

Napsal: kancelar | Dne: Červen 29, 2018 | Proběhne: 27.06.2018

Kategorie: Kalendář akcí Kronika akcí 2018 Novinky

26.6.2018- schůzka Šablony pro NNO - RADAMBUK

V úterý 26.6.2018 uspořádal RADAMBUK v prostorách své klubovny od 16,30 hodin pro členské spolky informační schůzku k připravované výzvě MŠMT OP VVV pro nestátní neziskové organizace – Šablony pro NNO. Předseda Ing. Peter Padúch informoval účastníky o jednáních na MŠMT a seznámil je s financováním projektu a s jednotlivými šablonami, které budou moci spolky realizovat. Schůzky se zúčastnilo 12 účastníků z 9 spolků.

—————————————————–

Milí přátelé,

rádi bychom Vás pozvali na 1. informační schůzku  ohledně připravované výzvy MŠMT OP VVV pro nestátní neziskové organizace – Šablony pro NNO. Schůzka se bude konat v úterý 26.6.2018 od 16,30 hodin v klubovně RADAMBUK, Husova tř. 622/45, Č.B.

 

Cílem šablon je podpořit NNO, které pravidelně pracují s dětmi a mladými lidmi a umožnit jim tuto činnost zkvalitnit. Objektem podpory zde pak není dítě, ale vedoucí.

 

Mělo by se jednat o průběžnou (nesoutěžní) výzvu s celkovou alokací cca 250 mil. Kč. Dolní hranice finanční podpory na 1 projekt je předběžně plánována na 2 mil. Kč.

 

Zvažte prosím ve spolcích svůj zájem zda se do projektu zapojíte, RADAMBUK by spolky v JčK zaštítil, podal žádost a administroval a vyúčtovával projekt.

 

Zatím je shoda na následujících technických záležitostech:

  • výzva bude vyhlášená cca v říjnu
  • – rozhodnutí (a tedy financování) cca na přelomu března a dubna 2019
  • Délka trvání projektu 24 – 36 měsíců, nejpozdější termín ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2022;
  • Podmínky pro žadatele z řad NNO: nejméně dvouletá historie a soustavná celoroční práce s dětmi a mládeží – doklad bude vyžadován v příloze žádosti o podporu. Definice vychází z národních dotačních programů MŠMT na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže.
  • Nelze podpořit sociální služby a sportovní aktivity.
  • Počet a typ šablon upravený návrh posíláme v příloze.

 

Prosím o potvrzení Vaší účasti na schůzce na e-mail.

 


Naši partneři