29.10.2012 – Setkání sdružení dětí a mládeže s ředitelem odboru Mládež MŠMT

Napsal: kancelar | Dne: 30 října, 2012 | Proběhne: 29.10.2012

Kategorie: Kronika akcí 2010 - 2012

Za Radu dětí a mládeže Jihočeského kraje se se schůzky zúčastnil PetrNovák.

Schůzku jsme zahájili debatou o změnách v dotační metodice pro rok 2013. Přítomní ocenili možnost předběžné formální kontroly. Pan ředitel informoval, že možnost využil jen zlomek organizací.

 

Setkání v ČRDM: Zleva Ondřej Šejtka, místopředseda ČRDM, Aleš Sedláček, předseda ČRDM a Michal Urban, ředitel odboru pro mládež MŠMT

Michal Urban, ředitel odboru pro mládež MŠMT Dále jsme se zaměřili na oblast vzdělávání hlavních vedoucích táborů, kdy pan ředitel zjišťoval od přítomných, jak by se stavěli k povinnosti doškolování absolventů po 5 letech od data vystavení osvědčení.

Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládežeZástupci organizací vysvětlili, že nějakou formu doškolování praktikují. Svázání ministerským pravidlem však považovali přítomní za nežádoucí.

Dále pan ředitel představil organizaci práce na nové státní koncepci vůči mladým lidem na roky 2014 až 2020. Do příslušných pracovních skupin se mají možnost zapojit i zástupci sdružení, stejně tak je zde pamatováno na výstupy z projektu Kecejme do toho, který ČRDM realizuje.

Bořek Slunéčko, hospodářský zpravodaj Výkonné rady Junáka Přítomným byl dodatečně rozeslán nový návrh formuláře na vyúčtování státních dotací.

Jaroslav Hynek, sekretář pro vnitřní věci YMCA Organizace se vyjádřily v tom smyslu, že jeho použití již v roce 2012 je obtížně realizovatelné, vzhledem k tomu, že se akce nižších článků vyúčtovávají průběžně, stejně tak jako například vzdělávací akce.

Setkání zástupců sdružení ČRDM s Michalem Urbanem, ředitelem odboru pro mládež MŠMT V příštím roce bude spuštěn nový informační systém pro administraci dotačních žádostí. Na jeho zhotovení vypíše MŠMT veřejnou zakázku počátkem roku.

Schůzka se nesla v tvůrčím a přátelském duchu, děkuji všem zúčastněným.

Aleš Sedláček, předseda ČRDM

 

Related Images:


Naši partneři