3.3.2014 – nové dotazy a odpovědi z webu ČRDM – http://noz.crdm.cz/dotazy

Napsal: kancelar | Dne: 3 března, 2014

Kategorie: Informace z ČRDM a Krajských rad DaM Novinky

3.3.2014 - nové dotazy a odpovědi z webu ČRDM - http://noz.crdm.cz/dotazy

U kterého rejsříkového soudu je spolek zapsán?

U kterého rejstříkového soudu je Váš spolek zapsán zjistíte z výpisu ze spolkového rejstříku (přístup prostřednictvím internetového formuláře) na tomto odkazu https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma.

Můžeme po další neusnášeníschopné členské schůzi použít institut náhradní členské schůze dle § 257 NOZ, pokud o ní naše stávající stanovy přímo vůbec nehovoří?

Ustanovení § 257 NOZ je pro vás stvořené. Použijete ho právě proto, že vaše stanovy ohledně konání náhradní členské schůze nic jiného neurčují.  Jen dejte pozor na dodržení zákonem stanovených lhůt – pozvánka na náhradní členskou schůzi musí být členům spolku odeslána ve lhůtě 15 dnů od předchozího zasedání a náhradní členská schůze se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který bylo svoláno předchozí zasedání.  Mgr. Alena Hájková

Je nutné zápis z valné hromady o volbě nové rady spolku již nyní zaslat na rejstříkový soud, nebo tuto skutečnost oznámit až po úpravě stanov.? Je nutné mít zápis o valné hromadě o volbě nové rady ověřený notářem?

Zápis nové rady spolku (statutárního orgánu) do spolkového rejstříku nemá vliv na vznik funkce nové rady spolku. Zápis by tedy bylo možné nechat až na dobu, kdy budete mít upraveny stanovy. Zapsaný údaj o novém statutárním orgánu by Vám však usnadnil prokazování skutečnosti, kdo je oprávněn za spolek jednat navenek. Zapsaný statutární orgán se zobrazí ve výpisu ze spolkového rejstříku a nebudete muset prokazovat vznik funkce statutárního orgánu jinak. Pokud tedy neplánujete provést změnu stanov v dohledné době, doporučila bych zapsat aktuální údaje o statutárním orgán do spolkového rejstříku co nejdříve.

Zápis z valné hromady o volbě nové rady spolku nemusí mít formu notářského zápisu. Ani podpisy pod zápisem nemusejí být ověřené. Zároveň se předpokládá, že spolek bude mít k dispozici jako přílohu zápisu prezenční listinu s podpisy přítomných členů (aby byla možnost prokázat schopnost valné hromady se usnášet).

Ověřený podpis musí být až na formuláři návrhu na změnu zápisu ve spolkovém rejstříku. Ověřené podpisy musí být rovněž na souhlasu zvolených členů rady s jejich zápisem do spolkového rejstříku. Mgr. Alena Hájková

Změna stanov

Upravené stanovy je potřeba poslat příslušnému rejstříkovému soudu. Pokud chcete jen založit do sbírky listin změnu stanov a úplné znění stanov po provedených změnách (tj. v případě, že jste při změně stanov neměnili   žádnou ze skutečností, která je zapisována do spolkového rejstříku – např. název, sídlo, způsob jednání statutárního orgánu za spolek,  název statutárního nebo kontrolního orgánu, zřízení nového orgánu, založení pobočného spolku...), pak nepodáváte návrh na změnu zápisu do spolkového rejstříku, ale pouze pošlete změnu stanov a úplné znění stanov rejstříkovému soudu. Postup jak dokumenty do sbírky listin soudu poslat najdete na webu rejstříkového soudu na tomto odkazu https://or.justice.cz/ias/ui/specifikaceSL-$.

Na stránkách rejstříkového soudu pak najdete i podrobné informace k případnému podání návrhu na změnu zápisu ve spolkovém rejstříku.

Related Images:


Naši partneři