8. 4. 2021 – online kurz Dětská kresba – Remízka z.s.

Napsal: kancelar | Dne: 9 dubna, 2021 | Proběhne: 08.04.2021

Kategorie: Kronika akcí 2021 Novinky Projekt OPVV - Pod jednou střechou II.- šablony MŠMT Vzdělávací akce

8. 4. 2021 - online kurz Dětská kresba - Remízka z.s.

3 pracovnice s dětmi a mládeží z RADAMBUKu se zúčastnily dne 8. 4. 2021 online akreditovaného kurzu v rámci DVPP – Dětská kresba – Ergonomie psaní a rozvoj grafomotoriky v předškolním věku. Kurz pořádal spolek Remízka z. s. a RADAMBUK financoval účastnické poplatky z projektu OPVVV Pod jednou střechou II.

————————————————————————————

Pořadatel: Remízka, z. s. (www.remizka.cz)

Kdy:  8.4.2021  9.00 – 16.00

Akreditace: Č.j.:MSMT – 1379/2019-1-137

Kde: on-line

Určeno:  pedagogickým pracovníkům MŠ a 1. st. ZŠ, výchovným poradcům a asistentům pedagoga, vychovatelům ŠD, pracovníkům v neformálním vzdělávání

Přihlásit se můžete vyplněním přihlášky v příloze a zasláním do 4.4.2021 na email kancelar@radambuk.cz.

Cílem vzdělávacího programu je zprostředkovat účastníkům semináře náhled na problematiku ergonomie psaní a rozvoje grafomotoriky a předat poznatky jak na základě včasného rozpoznání příčiny grafomotorických obtíží provést včasnou diagnostiku. Absolventi by měli být schopní analyzovat odborná doporučení speciálního pedagoga, sledovat osobní vývoj dítěte a vytvářet vhodné podmínky pro vstup do ZŠ.

Seminář zprostředkovává pedagogům pohled na výtvarný projev dítěte z hlediska správné ergonomie, vymezuje a objasňuje příčiny a následky grafomotorických potíží u dětí v mateřské škole a na 1. tř. ZŠ.

Účastníkům budou představeny možnosti reedukace nesprávného úchopu u dětí, příklady z praxe, ale také nabídka vhodných ergonomických pomůcek na trhu a optimální možnosti pomoci.

Přednášku povede paní Mgr. Světlana Drábová, lektorka s dlouholetou praxí speciální pedagožky a poradenskou praxí.

Jedná se o 8 hodinový seminář akreditovaný MŠMT, který lze hradit ze ŠABLON.

Cena za účastníka: 1250,- Kč.

Odkaz do místnosti dostanete nejpozději jeden den před konáním akce.


Naši partneři