11. – 13. 6. 2021 – Hlavní vedoucí dětského tábora

Napsal: kancelar | Dne: 2 února, 2021

11. – 13. 6. 2021 - Hlavní vedoucí dětského tábora

17.5.2021 – Přihlašování do kurzu ukončeno.

Příloha č.1- Čestné prohlášení o bezúhonnosti

Souhlas se zpracováním osobních údajů – akce,kurzy RADAMBUK

příloha_čestné_prohlášení MŠMT

Místo konání: Klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice, budova Divadla U Kapličky.

Program: Cílem vzdělávacího kurzu je předání účastníkům základních vědomostí a dovedností potřebných pro vykonávání funkce Hlavní vedoucí na dětských táborech a připravit je ke kvalitní práci s dětmi a mládeží. Celkový obsah kurzu je stanoven na 24 hodin. Kurz je akreditován MŠMT. Č. vydaného certifikátu RADAMBUK MŠMT-35765/2019-2. Účastníci obdrží osvědčení k výkonu funkce Hlavního vedoucího dětského tábora s neomezenou platností.

Věk účastníků: od 18 let.

S sebou: zápisník, tužka, přezůvky, podepsané 3x prohlášení viz. přílohy, strava vlastní (přestávka na oběd, k dispozici varná konvice, mikrovlnná trouba).

Cena kurzu:                       Členské spolky RADAMBUK        1 000 Kč.

                                                 Ostatní účastníci                             1 200 Kč

Přihlášky zašlete elektronicky  na webu:  https://www.radambuk.cz/akce/11-13-6-2021-hlavni-vedouci-detskeho-tabora/

Počet míst je omezený.

Přijetí přihlášky Vám potvrdíme na e-mail a zašleme podklady k platbě účastnického poplatku, který uhraďte do 14 kalendářních dnů před začátkem kurzu. Pokud budete chtít vystavit fakturu, napište požadavek do poznámek přihlášky spolu s fakturačními údaji a fakturu Vám zašleme. Do poznámky přihlášky napište, zda požadujete zajistit ubytování v klubovně.

Účastníci kurzu odevzdají při nástupu na akci podepsané Čestné prohlášení o bezúhonnosti, Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a Souhlas se zpracováním osobních údajů. Zasláním přihlášky souhlasí účastníci kurzu s tím, aby uvedená data byla vedena v evidenci RADAMBUK. Souhlasí s tím, aby fotografie z akce byly použity k propagaci RADAMBUK a zveřejněny na internetových stránkách a tiskovinách RADAMBUK.

Related Images:


Naši partneři