13. – 14. 6. 2020 – kurz Instruktor, rádce oddílu č. 3-2020

Napsal: kancelar | Dne: 11 března, 2020

13. – 14. 6. 2020 - kurz Instruktor, rádce oddílu č. 3-2020

Pozvánka INS RADAMBUK3- 2020

Příloha č.1- Čestné prohlášení o bezúhonnosti

Příloha č.2 – Souhlas rodičů s účastí v kurzu

Souhlas se zpracováním osobních údajů – akce,kurzy RADAMBUK

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní znalosti z oblasti pedagogiky a psychologie, informace a inspiraci pro přípravu programu a organizaci her. Účastníci budou seznámeni s pravidly BOZP, zásadami poskytnutí první pomoci a základními právními předpisy, kterými se práce s dětmi a mládeží řídí v oddílech, klubech a na dětských pobytových a příměstských táborech. Kurz je zakončen v neděli písemným testem. Úspěšní účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Termín: 13. – 14. 6. 2020

Sobota 8 – 20 hodin

Neděle 8 – 18 hodin

Místo: klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, Č.B.

Věk účastníků: od 15 let.

S sebou: zápisník, tužka, přezůvky, strava vlastní (přestávka na oběd 12,00 – 13,00 hod., k dispozici varná konvice, mikrovlnná trouba). Podepsaný souhlas rodičů s účastí v kurzu.

V případě zájmu je možné zdarma přespání v klubovně, karimatku a spací pytel vlastní.

 

Cena kurzu:                Členské spolky RADAMBUK               600 Kč

Ostatní účastníci                               800 Kč

Přihlášky odešlete elektronicky na webu: https://www.radambuk.cz/akce/13-14-6-2020-kurz-instruktor-radce-oddilu-c-3-2020/

Počet míst v kurzu je omezený!!!

Přijetí přihlášky Vám potvrdíme na e-mail a zašleme podklady k platbě účastnického poplatku, který uhraďte do 14 kalendářních dnů před začátkem kurzu. Pokud budete chtít vystavit fakturu, napište požadavek do poznámek přihlášky spolu s fakturačními údaji a fakturu Vám zašleme. Do poznámky přihlášky napište, zda požadujete zajistit ubytování v klubovně.

Účastníci kurzu odevzdají při nástupu na akci podepsané Čestné prohlášení o bezúhonnosti a Souhlas se zpracováním osobních údajů, účastníci mladší 18 let také vyplněnou přílohu Souhlas rodičů s účastí v kurzu, které jsou přílohou pozvánky. Zasláním přihlášky souhlasí účastníci kurzu s tím, aby uvedená data byla vedena v evidenci RADAMBUK. Souhlasí s tím, aby fotografie z akce byly použity k propagaci RADAMBUK a zveřejněny na internetových stránkách a tiskovinách RADAMBUK.

 

Related Images:

Přiložené soubory


Naši partneři