25. – 27. 3. 2022 – kurz Vedení dětských táborů – ČRDM

Napsal: kancelar | Dne: 14 prosince, 2021 | Proběhne: 25.03.2022

25. - 27. 3. 2022 - kurz Vedení dětských táborů - ČRDM

21.3.2022 přihlašování ukončeno, v případě zájmu o kurz nás kontaktujte na emailu  kancelar@radambuk.cz .

Místo konání: Klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice, budova Divadla U Kapličky.

Program: Cílem vzdělávacího kurzu je rozvoj kompetencí nezbytných pro pořádání a vedení dětských táborů (s využitím metod interaktivní a prožitkové pedagogiky), kdy absolvent dokáže získané poznatky a dovednosti cíleně aplikovat v praxi. Hodinová dotace akreditovaného kurzu je 24 hodin. Kurz je akreditován MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) – č. akreditace MŠMT-33462/2019-3-995. Je tedy možné účastnické poplatky financovat z projektů OP VVV šablony.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu Vedení dětských táborů bez omezení platnosti. Věk účastníků 18 let.

Obsah kurzu:

– Aplikace metod ve výchově a vzdělávání v oblasti volného času dětí a mládeže s důrazem na neformální vzdělávání

– Výchova ke zdraví a environmentální výchova

– Diagnostika výchovných problémů

– Řízení a koordinace akce

– Vedení dokumentace a zajišťování potřebných povolení a souhlasů

– Posuzování bezpečnostních a zdravotních rizik činnosti

– Aplikace právního rámce činnosti

– Motivování dobrovolníků a pracovníků

– Krizový management a risk management

S sebou: zápisník, tužka, přezůvky, sportovní oblečení, strava vlastní (přestávka na oběd, k dispozici varná konvice, mikrovlnná trouba), respirátory.

Cena kurzu:      

Členské organizace RADAMBUKu, členové ČRDM             1 600 Kč (vedoucím z členských organizací RADAMBUKu je možné poskytnout příspěvek z projektu OPVVV RADAMBUKu)

Ostatní účastníci                                                                        2 000 Kč

Pátek:    17 – 21 hodin

Sobota: 8 – 20 hodin (od 12 do 13 hodin přestávka na oběd)

Neděle: 8 – 19 hodin (od 12 do 13 hodin přestávka na oběd), ukončení závěrečným písemným testem, předání osvědčení.

Přihlášky zašlete elektronicky na webu: https://www.radambuk.cz/akce/18-20-3-2021-kurz-hlavni-vedouci-detskeho-tabora-crdm/. Kurz bude pořádán v souladu s mimořádnými opatření Vlády ČR..

Přijetí přihlášky potvrdíme na e-mail a zašleme podklady k platbě účastnického poplatku, který uhraďte do 14 kalendářních dnů před začátkem kurzu. Pokud budete chtít vystavit fakturu, napište požadavek do poznámek přihlášky spolu s fakturačními údaji a fakturu Vám zašleme.

Zasláním přihlášky udělují účastníci kurzu organizátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů – Souhlas se zpracováním osobních údajů – akce,kurzy RADAMBUK,  souhlasí s tím, aby uvedená data byla vedena v evidenci organizátora. Souhlasí s tím, aby fotografie z akce byly použity k propagaci organizátora a zveřejněny na internetových stránkách a tiskovinách organizátora.

Přiložené soubory


Naši partneři