4. 6. 2022 – Opakovací kurz zdravotník zotavovacích akcí 2022

Napsal: kancelar | Dne: 22 prosince, 2021 | Proběhne: 04.06.2022

4. 6. 2022 - Opakovací  kurz zdravotník zotavovacích akcí 2022

30.5.2022 přihlašování ukončeno

 

Potřebujete obnovit a prodloužit akreditaci Zdravotník zotavovacích akcí a doplnit znalosti? Nabízíme Vám Opakovací kurz Zdravotník zotavovacích akcí v délce 12 hodin. Kurz je určen pro Zdravotníky zotavovacích akcí, kteří obdrželi před 4 a více lety Osvědčení Zdravotník zotavovacích akcí. Kurz je doporučen jednak z důvodu procvičení znalostí a dovedností, seznámení se s aktuálními guidelines Evropské resuscitační rady, ale také z důvodu legislativních změn ve vyhláškách, kterými se činnost zdravotníka na táborech řídí. Lektoři disponují dlouholetými zkušenostmi z oblasti vzdělávání vedoucích Junáka i praktického vykonávání funkce zdravotníka na dětských táborech. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Kurz je určen pro zájemce starší 18 let.

Obsah kurzu: kardio – pulmonární resuscitace, život ohrožující stavy, základní obvazová technika, táborová legislativa, otázky a odpovědi, sdílení zkušeností.

Termín: sobota 4. 6. 20228 – 20 hodin

Místo konání: klubovna RADAMBUKu, Husova tř. 45, České Budějovice

S sebou: zápisník, tužka, sportovní oblečení (které je možno i umazat od maskování figurantů), přezůvky, strava vlastní (přestávka na oběd 1 hodina, k dispozici varná konvice).

Cena kurzu:  členové RADAMBUKu 350 Kč, ostatní účastníci 450 Kč.

Přihlášky na webu https://www.radambuk.cz/akce/4-6-2022-opakovaci-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci-2022/

Přijetí přihlášky Vám potvrdíme na e-mail a zašleme podklady k platbě. Pokud budete chtít vystavit fakturu, napište požadavek do poznámek přihlášky spolu s fakturačními údaji a fakturu Vám zašleme. Účastníci kurzu odevzdají při nástupu na akci podepsané Čestné prohlášení o bezúhonnosti a Souhlas se zpracováním osobních údajů. Zasláním přihlášky souhlasí účastníci kurzu s tím, aby uvedená data byla vedena v evidenci RADAMBUK, MŠMT a vzdělávací instituce PRESA s.r.o. Souhlasí s tím, aby fotografie z akce byly použity k propagaci RADAMBUK a zveřejněny na internetových stránkách a tiskovinách RADAMBUK.

Souhlas se zpracováním osobních údajů – akce,kurzy RADAMBUK

Příloha č.1- Čestné prohlášení o bezúhonnosti

Pozvánka OZZA RADAMBUK 2022

Přiložené soubory


Naši partneři