Kurz Instruktor, rádce oddílu č. 2 – 8. – 9. 6. 2024

Napsal: kancelar | Dne: 24 října, 2023 | Proběhne: 08.06.2024

Kurz Instruktor, rádce oddílu č. 2 - 8. - 9. 6. 2024

12.1.2024 – kapacita kurzu naplněna, zájemci kontaktujte nás na emailu kancelar@radambuk.cz.

Pozvánka INS RADAMBUK 2-2024

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní znalosti z oblasti pedagogiky a psychologie, informace a inspiraci pro přípravu programu a organizaci her. Účastníci budou seznámeni s pravidly BOZP, zásadami poskytnutí první pomoci a základními právními předpisy, kterými se práce s dětmi a mládeží řídí v oddílech, klubech a na dětských pobytových a příměstských táborech. Kurz je zakončen v neděli písemným testem. Úspěšní účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Termín: 8. – 9. 6. 2024

Sobota 8 – 20 hodin

Neděle 8 – 18 hodin

Místo: klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, Č.B.

Věk účastníků: od 15 let.

S sebou: zápisník, tužka, přezůvky, strava vlastní (přestávka na oběd, k dispozici varná konvice, mikrovlnná trouba), podepsaný souhlas zákonného zástupce s účastí v kurzu.

Cena kurzu:                Členské organizace RADAMBUKu                  800 Kč

                                          Ostatní účastníci                                           1 000 Kč

Přihlášky odešlete elektronicky na webu:  Počet míst v kurzu je omezený!!!

Přijetí přihlášky Vám potvrdíme na e-mail a zašleme podklady k platbě účastnického poplatku, který uhraďte do 14 kalendářních dnů před začátkem kurzu. Pokud budete chtít vystavit fakturu, napište požadavek do poznámek přihlášky spolu s fakturačními údaji a fakturu Vám zašleme. https://www.radambuk.cz/12-2018-rvp-ze-dne-25-9-2018-smernice-o-platbach-kurzu-akci-2/

Účastníci kurzu mladší 18 let odevzdají při nástupu na akci vyplněnou a podepsanou přílohu Souhlas zákonného zástupce s účastí v kurzu https://www.radambuk.cz/priloha-c-1-pro-ucastniky-kurzu-do-18-let-souhlas-zakonneho-zastupce-s-ucasti-v-kurzu/ . Zasláním přihlášky udělují účastníci kurzu organizátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů – https://www.radambuk.cz/souhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju-akce-kurzy/ ,  souhlasí s tím, aby uvedená data byla vedena v evidenci organizátora. Souhlasí s tím, aby fotografie z akce byly použity k propagaci organizátora a zveřejněny na internetových stránkách a tiskovinách organizátora. Čestně prohlašují, že nebyli pravomocně odsouzeni za trestný čin a není proti nim v současné době vedeno trestní stíhání.

 

Related Images:

Přiložené soubory


Naši partneři