19. – 20. 2. 2022 – Kurz Vedoucí dětského kolektivu 2022

Napsal: kancelar | Dne: 17 prosince, 2021 | Proběhne: 19.02.2022

19. – 20. 2. 2022 - Kurz Vedoucí dětského kolektivu 2022

10.1.2022 kapacita kurzu naplněna, přihlašování ukončeno. Další zájemci budou vedeni jako náhradníci, v případě uvolnění kapacity, je budeme kontaktovat. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů – akce,kurzy RADAMBUK

Příloha č.1- Čestné prohlášení o bezúhonnosti

 

Cílem kurzu pro vedoucí dětského kolektivu, oddílové vedoucí, vedoucí zájmových útvarů poskytnout účastníkům základní znalosti z oblasti pedagogiky a psychologie, informace a inspiraci pro přípravu programu a organizaci her. Účastníci budou seznámeni s pravidly BOZP, zásadami poskytnutí první pomoci a základními právními předpisy, kterými se práce s dětmi a mládeží řídí v oddílech, klubech a na dětských pobytových a příměstských táborech. Kurz je zakončen písemným testem, úspěšní účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Termín: 19. – 20. 2. 2022

Sobota 8 – 20 hodin

Neděle 8 – 18 hodin 

Místo: klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice

Věk účastníků: od 18 let.

S sebou: zápisník, tužka, přezůvky, sportovní oblečení, strava vlastní (přestávka na oběd, k dispozici varná konvice).

Cena kurzu:                Členské spolky RADAMBUK               800 Kč

                                    Ostatní organizace                            1000 Kč

Přihlášky zašlete elektronicky na webu: https://www.radambuk.cz/akce/kurz-vedouci-detskeho-kolektivu-2022/ . Počet míst v kurzu je omezený!!!

Přijetí přihlášky Vám potvrdíme na e-mail a zašleme podklady k platbě účastnického poplatku, který uhraďte do 14 kalendářních dnů před začátkem kurzu. Pokud budete chtít vystavit fakturu, napište požadavek do poznámek přihlášky spolu s fakturačními údaji a fakturu Vám zašleme. Do poznámky přihlášky napište, zda požadujete zajistit ubytování v klubovně.

Účastníci kurzu odevzdají při nástupu na akci podepsané Čestné prohlášení o bezúhonnosti a Souhlas se zpracováním osobních údajů. Zasláním přihlášky souhlasí účastníci kurzu s tím, aby uvedená data byla vedena v evidenci RADAMBUK. Souhlasí s tím, aby fotografie z akce byly použity k propagaci RADAMBUK a zveřejněny na internetových stránkách a tiskovinách RADAMBUK.


Naši partneři