Vedení dětských táborů č. 2- 31. 5. – 2. 6. 2024 – ČRDM

Napsal: kancelar | Dne: 30 ledna, 2024 | Proběhne: 31.05.2024

Vedení dětských táborů č. 2-  31. 5. - 2. 6. 2024 - ČRDM

12.4.2024 kapacita kurzu naplněna, zájemci kontaktujte kancelář na emailu kancelar@radambuk.cz

Pozvánka VDT 2-2024- Vzdělávačky- RADAMBUK

Místo konání: Klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice, budova Divadla U Kapličky.

Program: Cílem vzdělávacího kurzu je rozvoj kompetencí nezbytných pro pořádání a vedení dětských táborů (s využitím metod interaktivní a prožitkové pedagogiky), kdy absolvent dokáže získané poznatky a dovednosti cíleně aplikovat v praxi. Hodinová dotace akreditovaného kurzu je 24 hodin. Kurz je akreditován MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) – č. akreditace MŠMT-12924/2022-3-466. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu Vedení dětských táborů bez omezení platnosti. Věk účastníků 18 let.

Obsah kurzu:

– Aplikace metod ve výchově a vzdělávání v oblasti volného času dětí a mládeže s důrazem na neformální vzdělávání

– Výchova ke zdraví a environmentální výchova

– Diagnostika výchovných problémů

– Řízení a koordinace akce

– Vedení dokumentace a zajišťování potřebných povolení a souhlasů

– Posuzování bezpečnostních a zdravotních rizik činnosti

– Aplikace právního rámce činnosti

– Motivování dobrovolníků a pracovníků

– Krizový management a risk management

 

S sebou: zápisník, tužka, přezůvky, sportovní oblečení, strava vlastní (přestávka na oběd, večeři,  k dispozici varná konvice, mikrovlnná trouba).

 

Cena kurzu:      

Členské organizace RADAMBUKu, členové ČRDM             1 900 Kč

Ostatní účastníci                                                              2 200 Kč

Pátek:    17 – 21 hodin

Sobota: 8 – 21 hodin

Neděle: 8 – 18 hodin, ukončení závěrečným písemným testem, předání osvědčení.

 

Přihlášky zašlete elektronicky na webu: https://www.radambuk.cz/akce/vedeni-detskych-taboru-c-2-31-5-2-6-2024-crdm/

 

Přijetí přihlášky Vám potvrdíme na e-mail a zašleme podklady k platbě účastnického poplatku, který uhraďte do 14 kalendářních dnů před začátkem kurzu. Pokud budete chtít vystavit fakturu, napište požadavek do poznámek přihlášky spolu s fakturačními údaji a fakturu Vám zašleme. https://www.radambuk.cz/12-2018-rvp-ze-dne-25-9-2018-smernice-o-platbach-kurzu-akci-2/

Zasláním přihlášky udělují účastníci kurzu organizátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů – https://www.radambuk.cz/souhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju-akce-kurzy/ ,  souhlasí s tím, aby uvedená data byla vedena v evidenci organizátora. Souhlasí s tím, aby fotografie z akce byly použity k propagaci organizátora a zveřejněny na internetových stránkách a tiskovinách organizátora. Účastníci čestně prohlašují, že nebyli pravomocně odsouzeni za trestný čin a není proti nim v současné době vedeno trestní stíhání.

Related Images:

Přiložené soubory


Naši partneři