Aktuální nabídka publikačního prostoru v časopisu Archa – do dubnového čísla

Napsal: kancelar | Dne: 15 února, 2014

Kategorie: Informace z ČRDM a Krajských rad DaM Novinky

Aktuální nabídka publikačního prostoru v časopisu Archa – do dubnového čísla

Tištěný zpravodaj ČRDM Archa má jakožto hlavní námět druhého čísla letošního ročníku téma „Z nevýhody výhoda?“. Možná právě Váš spolek může k obsahové náplni této Archy svou příslovečnou trochou do mlýna přispět – a sebe prezentovat…

Jak daný námět „uchopíte“ záleží pochopitelně na Vás. Mohla by s ním docela dobře korespondovat kupříkladu zprávička o tom, jak jste si poradili v době (ekonomické či jiné existenční) krize; můžete tedy posílat do Archy krátké příběhy s „návody na přežití“ družiny, oddílu, klubu, spolku… Lze také vyzdvihnout jako impuls k dalšímu rozvoji vaší činnosti nějakou „osudovou“ okolnost, která sice zprvu vypadala špatně, ale pak se ukázala být vlastně ku prospěchu věci… Téma lze pojmout mj. také z hlediska integrace zdravotně či sociálně handicapovaných dětí – způsobů, jak v takto tematicky zaměřené Arše „zviditelnit“ Vás spolek, najdete jistě více.

Máte-li tedy zájem sdělit čtenářům Archy své zkušenosti (nebo prostě svůj úhel pohledu na věc), zašlete prosím svůj příspěvek na e-mailovou adresu redakce: archa@crdm.cz, a to do uzávěrky příspěvků 7. března. Rozsah textu přitom není nijak pevně stanoven – může být klidně i docela krátký. V případě potřeby může být pochopitelně redakčně krácen a upraven. Je vhodné připojit k němu několik ilustračních fotografií z činnosti Vašeho sdružení (o velkém rozlišení vhodném pro tisk – tedy „CO NEJVĚTŠÍ“). Prosíme o jméno a příjmení autora fotografie/fotografií, pokud má být takto uveden).

Related Images:


Naši partneři