Archa číslo 4/2022 nahlíží do „osnov“ mimoškolní klimatické výchovy

Napsal: kancelar | Dne: 15 června, 2022

Kategorie: Informace z ČRDM a Krajských rad DaM Novinky

Archa číslo 4/2022 nahlíží do „osnov“ mimoškolní klimatické výchovy


https://www.adam.cz/archa-cislo-4-2022-nahlizi-do-osnov-mimoskolni-klimaticke-vychovy/

„Zelené“ – totiž klimatické – téma, je neziskovému sektoru, přesněji jeho výseči organizací pracujících s dětmi a mládeží blízké. Jak jinak si vysvětlit takovou „úrodu“ tematických příspěvků, které našly své uplatnění ve čtvrtém letošním sešitu časopisu České rady dětí a mládeže (ČRDM) Archa? Blok článků vztahujících se k námětu „Před klimatem, za klimatem…“ končí na sedmnácté z dvaceti čtyř stran. Do Archy přispěly Česká tábornická unie, Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE), Český svaz ochránců přírody, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Junák – český skaut, Asociace debatních klubů, Hnutí Brontosaurus, Pionýr, Asociace turistických oddílů mládeže, Chaloupky, o. p. s., Recyklohraní a Strukturovaný dialog s mládeží.

„Mantrou školy je příprava na přijímačky na další stupeň vzdělávání. A tak, zatímco za hranicemi Unie zuří válka, čtvrtina žáků během covidu vypadla ze vzdělávání a trpí psychickými poruchami a sociální nůžky se rozevřely dokořán, pořád jsou pro vzdělávací systém důležitější Lumírovci, věta doplňková a Pythagorova věta.
A blíží se, vlastně už probíhá krize nejdůležitější – klimatická. Najednou jsou zásadní témata, jako je krajina a její schopnost adaptovat se na změny, spotřebitelství a odklon od konzumu, energetika a její zelenání, ale zároveň s tím i sociální rovnost (protože krize prohloubí rozdíly mezi lidmi).“
 Citace pochází z úvodníku o klimatické výchově od ekopedagoga Martina Kříže, programového ředitele výchovně-vzdělávacího střediska Chaloupky.

Myslím, že výstižně předznamenává to, co mohou čtenáři a čtenářky asi tak čekat od poslední předprázdninové Archy. Na jejích stránkách totiž dobrovolníci čistí řeky, vysazují stromy, starají se o udržení vody v krajině, recyklují odpad atd., atp., a tím se věnují environmentální výchově svých svěřenců, často v nejrůznějších dětských oddílech. Jinak řečeno, Archa vlastně tak nějak nahlíží do pomyslných osnov mimoškolní klimatické výchovy…

Reportážní příspěvek Vlastimila Jury ml. ze spolku Mladých chovatelů zvířat, nazvaný Od e-mailu až do krytu, pro změnu přibližuje z méně obvyklého úhlu pohledu jednu z mnoha forem pomoci Ukrajině, statečně vzdorující ruské válečné agresi… Reportáži sekundují dva další, kratší texty s obdobným námětem (Pionýr stojí za Ukrajinou a Tábory s YMCA s podtitulem Darujte ukrajinským dětem letní zážitek s YMCA).

Česká rada dětí a mládeže udělila 26. května 2022 devět svých tradičních, výročních ocenění lidem, kteří významně podporují mimoškolní práci s dětmi a mládeží. Cena Přístav 2022 Laureáty Ceny Přístav 2022 jsou: vedoucí redaktor a dramaturg pořadu Zprávičky České televize Petr Kopecký, senátor, lékař a pedagog Lumír Kantor, poslanec PS PČR Marek Výborný, senátor a místostarosta města Krásná Lípa Zbyněk Linhart, ředitel ZŠ a MŠ Mladá Boleslav a člen zastupitelstva Mladé Boleslavi Tomáš Suchý, hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich, starosta města Úštěk Jan Mazíni, starosta městyse Jince Josef Hála a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Také o zahradní slavnosti, na níž byla ocenění za přínos k mimoškolní výchově oficiálně předána, se lze v nové Arše dočíst…
…Stejně jako o tom, jak to vypadalo na akci Navigamus 2022. Oč se jedná? Jednou za tři roky se u nás koná celostátní setkání vodních skautů. Letos se jich ve dnech 2.–5. června sjelo více než 1500 k jezeru Matylda u severočeského Mostu.


Naši partneři