Informace z ČRDM

Archa 2/2018 je částečně "statistická"

Archa 2/2018 je částečně „statistická“

http://www.adam.cz/clanek-2018030053-archa-2-2018-je-castecne-statisticka.html     „Když se třeba někde dočtete, že ČRDM sdružuje přibližně 250 000 členů ve svých členských organizacích, tak […]

27.03.2018 | kancelar


ČRDM bude v dalším období letošního roku používat slavnostní logotyp u příležitosti 20. výročí

ČRDM bude v dalším období letošního roku používat slavnostní logotyp u příležitosti 20. výročí

Slavnostní podoba loga vzešla ze soutěže, do které přispěli čeští a slovenští grafici 14 návrhy. Nejvíce hlasů získal návrh brněnské […]

19.03.2018 | kancelar


Doplňující informace k pojištění ČRDM na roky 2018–2021

Doplňující informace k pojištění ČRDM na roky 2018–2021

9.3.2018  |  crdm.cz/clanky/dokumenty/urazove-pojisteni/doplnujici-informace-k-pojisteni-crdm-na-roky-2018-2021/ Jak jsme již avizovali, od začátku roku 2018 až do konce roku 2021 platí nové pojistné smlouvy na […]

12.03.2018 | kancelar


Téma třetího čísla Archy zní „S otevřeným hledím“. Třeba do něj přispějete i Vy…?

Téma třetího čísla Archy zní „S otevřeným hledím“. Třeba do něj přispějete i Vy…?

  Transparentnost dětských spolků, jejich (ne)spolupráce s místní samosprávou, se školami, s rodiči, s MŠMT, s partnery, médii, mecenáši, sponzory… […]

12.03.2018 | kancelar


Novinky v ochraně osobních údajů (GDPR) pro spolky - ČRDM

Novinky v ochraně osobních údajů (GDPR) pro spolky – ČRDM

  Autor: Michala K. Rocmanová | http://www.adam.cz/clanek-2018030019-novinky-v-ochrane-osobnich-udaju-gdpr-pro-spolky.html   Mnohé spolky se děsí nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které má u nás vstoupit […]

08.03.2018 | kancelar


EYCA sleva pro otrlé: Strašidelné bludiště a Jihlavská šatlava

EYCA sleva pro otrlé: Strašidelné bludiště a Jihlavská šatlava

http://www.adam.cz/clanek-2018030005-eyca-sleva-pro-otrle-strasidelne-bludiste-a-jihlavska-satlava.html   Autor: A. Dvořák (Jihlavská šatlava) a M. Kráčmar – EYCA | z Strašidelné bludiště a Jihlavská šatlava jsou návštěvám […]

05.03.2018 | kancelar


Sněmovna asi umožní zřizovat stanové tábory v záplavových územích

Sněmovna asi umožní zřizovat stanové tábory v záplavových územích

  Autor: redakce |http://www.adam.cz/clanek-2018020062-snemovna-asi-umozni-zrizovat-stanove-tabory-v-zaplavovych-uzemich.html   Sněmovna pravděpodobně umožní zřizovat stanové tábory v záplavových územích. Doporučily to její výbory zemědělský i pro životní […]

28.02.2018 | kancelar


Karty EYCA - členské karty pro děti platí jako průkazy na slevu na dráze

Karty EYCA – členské karty pro děti platí jako průkazy na slevu na dráze

  Autor: Michala K. Rocmanová | http://www.adam.cz/clanek-2018020052-clenske-karty-pro-deti-plati-jako-prukazy-na-slevu-na-draze.html Více o členských kartách na www.eyca.cz/crdm,  EYCA karty si můžete objednat v kanceláři RADAMBUK!!!!   Děti […]

26.02.2018 | kancelar


Spolek a účetní závěrka - poradna ČRDM

Spolek a účetní závěrka – poradna ČRDM

Spolky a pobočné spolky jsou, jako právnické osoby, podle Zákona o účetnictví považovány za účetní jednotky. Většina spolků spadá do […]

23.02.2018 | kancelar


Archa číslo 1/2018 si všímá tvořivosti

Archa číslo 1/2018 si všímá tvořivosti

  Autor: Jiří Majer    Tajemstvími opředený život našich předků skýtá nekonečnou studnici nápadů pro kreativní náplň mimoškolních volnočasových aktivit nejmladší […]

20.02.2018 | kancelar


Občanská sdružení považovaná za spolky mají povinnost:

Občanská sdružení považovaná za spolky mají povinnost:

Občanská sdružení považovaná za spolky mají povinnost: do dvou let od účinnosti OZ – tj. do 1. 1. 2016 – […]

16.02.2018 | kancelar


Proč by měly děti vyrazit na letní tábor

Proč by měly děti vyrazit na letní tábor

  Autor: Jan Burda |  http://www.adam.cz/clanek-2018020029-proc-by-mely-deti-vyrazit-na-letni-tabor.html Letní tábor je úžasné místo, které může dětem přinést hodně užitečného. Pokud vyberete správný […]

16.02.2018 | kancelar


Dětské organizace nesouhlasí se zněním tiskové zprávy NKÚ

Dětské organizace nesouhlasí se zněním tiskové zprávy NKÚ

  Autor: ČRDM http://www.adam.cz/clanek-2018020041-detske-organizace-nesouhlasi-se-znenim-tiskove-zpravy-nku.html   Některé dětské organizace – jmenovitě Asociace TOM České republiky, Pionýr a Junák – český skaut – […]

16.02.2018 | kancelar


Spolky a ochrana osobních údajů ve světle GDPR - ČRDM

Spolky a ochrana osobních údajů ve světle GDPR – ČRDM

http://crdm.cz/clanky/aktuality/spolky-a-ochrana-osobnich-udaju-ve-svetle-gdpr/  Vážení přátelé, možná jste se již setkali se strašákem, který se jmenuje GDPR (Dží dí pí ár). Jedná se […]

16.02.2018 | kancelar


Druhá letošní Archa bude mít jako hlavní téma „Spolky v číslech“. Máte jí co nabídnout?

Druhá letošní Archa bude mít jako hlavní téma „Spolky v číslech“. Máte jí co nabídnout?

Statistické a další zajímavé číselné údaje se vztahem ke spolkové činnosti organizací pracujících pro děti a mládež. Tak by měla […]

05.02.2018 | kancelarNaši partneři