ČRDM- Projekt Darujeme kroužky dětem umožní rodičům získat podporu až ve výši 2000 Kč na pololetí!- registracew do 31.12.2022

Napsal: kancelar | Dne: 7 prosince, 2022 | Proběhne: 31.12.2022

Kategorie: Informace z ČRDM a Krajských rad DaM Kalendář akcí Novinky

ČRDM- Projekt Darujeme kroužky dětem umožní rodičům získat podporu až ve výši 2000 Kč na pololetí!- registracew do 31.12.2022
Vážení přátelé z organizací,   Česká rada dětí a mládeže spouští projekt, jehož cílem je pomáhat rodinám ve finanční tísni s úhradou nákladů na volnočasové aktivity.
ProjektDarujeme kroužky dětem umožní rodičům získat podporu až ve výši 2000 Kč na pololetí! Zaregistrujte svou organizaci a umožněte dětem a rodičům využít příspěvek právě u vás!   Projekt organizuje Česká rada dětí a mládeže ve spolupráci s Nadačním fondem Eduzměna. Projekt finančně podporuje řada nadací a dalších institucí, např. Karel Komárek Family Foundation, Nadace České spořitelny. O Další podpoře jednáme s Nadací Albatros, SAZKA, a.s., UNICEF a MŠMT. Nadace doposud přispěly částku 6 mil. Kč, která bude využita během školního roku 2022/2023.   V pilotní fázi si rodiče mohou vybírat mezi organizacemi ČRDM, krajských rad mládeže, DDM, ZUŠ a Sokolem. Nabídka organizací se bude rozšiřovat v dalším pololetí.   Finanční podpora 2000 Kč/dítě/pololetí bude putovat od ČRDM přímo do vašich organizací. Abychom podpořili motivaci k účasti na aktivitách, podílejí se na financování aktivit také rodiče, minimálně ve výši 20 % celkové částky.   Výzvu spouštíme na 1. pololetí školního roku 2022/2023. O podporu je tedy možné zažádat i zpětně za první půlrok, který již v září započal. Pokud již rodiče příspěvek uhradili, je možné přijmout podporu a příspěvek jim následně vrátit. O příspěvek bude možné zažádat až do 31.12.2022 nebo do vyčerpání peněz.
Kdo může žádat o příspěvek na volnočasové aktivity? Rodiny s dětmi ve věku 3–18 let z celé ČR, které se nacházejí v tíživé finanční situaci a pobírají dávku „Přídavek na dítě“.Rodiny ukrajinských uprchlíků s dětmi ve věku 3–18 let, které pobývají v ČR na základě “Víza za účelem strpění” či “Víza za účelem dočasné ochrany” a jejich příjem nepřevyšuje 3,4násobek životního minima.
Jak probíhá proces žádosti? Rodič se zaregistruje na stránce www.aktivnimesto.cz, prokáže se potřebnými dokumenty (potvrzení o přiznání dávky „Přídavek na dítě“, příp. doložení „Víza za účelem strpění“ či „Víza za účelem dočasné ochrany“).Rodič získá 2 vouchery po 1000 Kč a ty následně uplatní u poskytovatelů aktivit (volnočasové organizace, DDM apod.), kteří jsou v systému registrováni. Může uplatnit každý voucher u jiné organizace, nebo oba u jedné.Organizátor potvrdí, že dítě do aktivity přijalo, že přijímá příspěvek ve výši 1000 Kč nebo 2000 Kč, a že rodič dítěte uhradil min. 20% částky aktivity z vlastních prostředků.Peníze putují od ČRDM přímo k organizátorovi aktivity.
Jak se zaregistrovat? Zaregistrujte svou organizaci (základní údaje, sídlo, IČ, bankovní účet, web) v portálu Aktivní město (https://moje.aktivnimesto.cz/registrace/poskytovatel).Vytvoříte aktivitu (např. Turistický oddíl v 1. pololetí, Oddílové schůzky + výpravy…).Aktivitu přiřadíte pod tzv. příspěvek s názvem „Darujeme kroužky dětem (ČR)“ pro přihlášení českých dětí a „Darujeme kroužky dětem (UA)“ pro přihlášení ukrajinských dětí.Počkáte na potvrzení od ČRDM resp. Aktivního města, že byla aktivita schválena.Vaši aktivitu bude možné vyhledat v systému a rodiče u vás budou moci uplatnit příspěvky.
Příspěvek je možné využít na celu řadu aktivit, které se v organizacích konají. Můžete ho použít na úhradu členského příspěvku, úhradu účastnického poplatku za některou z výprav, nákup vybavení pro dané dítě apod. Platí pouze pravidlo, že si rodič musí min. 20% ceny aktivity zaplatit z vlastních zdrojů. U příspěvku 1000 Kč se jedná o 250 Kč, u příspěvku 2000 Kč pak o částku 500 Kč. Příspěvek bude organizaci následně poskytnut ve formě daru a nebude se vyúčtovávat.   Informační rozcestník projektu naleznete na stránce www.darujemekrouzky.cz K registračnímu systému připravujeme i návodná videa. V příloze zasíláme informační leták. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailu info@darujemekrouzky.cz, nebo telefonu 773 772 202.   Hezký den přeje   Ondřej Šejtka, ředitel Kanceláře ČRDM

Naši partneři