ČRDM – výsledky šetření Tábory 2018–2019

Napsal: kancelar | Dne: Červen 28, 2019

Kategorie: Informace z ČRDM Novinky Tábory členských spolků

ČRDM – výsledky šetření Tábory 2018–2019

27.6.2019  | 
http://crdm.cz/clanky/aktuality/crdm-vysledky-setreni-tabory-2018-2019/

Titulní strana šetření Rodiče a letní tábory 2019

Ve spolupráci se společností KANTAR jsme šetřili vnímání a spokojenost s letními tábory ze strany českých rodičů současných dětí do 18 let. Věříme, že nebude zajímavé jen pro média, ale i pro naše organizace.

Základní zjištění z šetření „Rodiče a letní tábory 2019“:

– Mezi rodiči převládá silná spokojenost s tábory, na které jejich děti jezdí. Více než 90 % rodičů je spokojeno s poskytnutými informacemi o táboře a jeho organizaci, stejně tak podle rodičů i děti vnímaly tábor kladně.

– Více než 80 % rodičů již v minulosti své dítě na tábor poslalo nebo tak plánuje učinit do budoucna. Podobné procento rodičů se zároveň v dětství letních táborů samo účastnilo. Z výzkumu však vyplývá, že se výjezdy dětí na tábory v rodině ne vždy generačně přenáší – i někteří rodiče, kteří za mlada na tábory nejezdili, na ně nyní děti posílají a naopak.

– Nejčastějším důvodem, proč dítě na tábor nejezdí, je jeho nezájem. Výzkum potvrzuje, že se dítě z velké části samo podílí na výběru tábora podle svých preferencí a není jen pasivním příjemcem rozhodnutí rodičů.

– Z šetření vyplývá, že nejčastějším typem tábora jsou pobytové tábory v chatkách a budovách na jeden až dva týdny. Pokud dítě jede za rok na více táborů, druhý bývá často příměstský.

– Tábory jsou navštěvovány v podobné míře ve všech ekonomických skupinách obyvatel – rodinný příjem nehraje zásadní roli. Pokud však rodiče na tábor dítě neposílají, častým uváděným důvodem jsou právě finance. To může poukazovat na nízkou informovanost rodičů ohledně možnosti získání příspěvků na tábory nebo jejich nedostupnost ve specifických případech.

– Nejčastěji si rodiče pamatují, že tábor, který jejich dítě/děti navštívily, pořádaly domy dětí a mládeže, dále skautské, turistické a pionýrské oddíly, případně školy. Na ostatní pořadatele si rodiče již po několika měsících konkrétně vzpomínají jen ve velmi omezené míře.

– Rodiče považují tábory za místo, kde by si měly děti od moderních technologií odpočinout. Paradoxně však často sami vyžadují kontakt s dětmi během pobytu právě i pomocí moderních technologií.

– Podle rodičů by také měly tábory sloužit k dalšímu osobnímu rozvoji jejich dětí, osamostatňování se apod.

Celé šetření zde


Naši partneři