Datové schránky pro NNO – aktualizace 14.11.2022

Napsal: kancelar | Dne: 6 prosince, 2022

Kategorie: Dokumenty Informace z ČRDM a Krajských rad DaM Kronika akcí 2022 Novinky

Datové schránky pro NNO - aktualizace 14.11.2022

Seminář RADAMBUK – lektor Dušan Pěchota

2.11.2022 – Vláda rozhodla o zrušení automatického zřízení datové schránky pro občany poté, co se k některé digitální službě státu přihlásí bankovní identitou nebo eObčankou. Datová schránka se fyzické osobě bude zřizovat výlučně na její žádost. Návrh novely zákona teď dostane Sněmovna. Poslanci by ji mohli schvalovat na schůzi, která začne 15. listopadu.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vlada-zruseni-povinnych-datovych-schranek-pro-cast-obcanu-zastropovani-cen-energie.A221102_053823_domaci_kop

Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy

  · ⚠🌐 Datová schránka pro spolky a další právnické osoby 🌐⚠️📣 ⏩⚠️ Důležité je vědět, že v tuto chvíli máte jako právnické osoby dvě možnosti – požádat o zřízení datové schránky samostatně, nebo počkat na její automatické zřízení ministerstvem. Pokud to je ve vašich možnostech, doporučujeme zvolit si první variantu a datovou schránku si založit již nyní. Ministerstvo bude mít po začátku roku 2023 tříměsíční lhůtu na zřízení datových schránek všem právnickým osobám, které ji ještě nemají. Vlastním založením schránky již v této chvíli se tak vyhnete případným problémům. Navíc budete mít čas si vše v klidu nastavit a naučit se schránku používat.

✌️ℹ️ Více informací o datových schránkách najdete tady: https://info.mojedatovaschranka.cz/info/cs/ nebo tady: https://chcidatovku.gov.cz/uvod.

O datové schránce najdete také článek na webu ČRDM: http://poradna.crdm.cz/…/povinne-datove-schranky-pro….ℹ️

Podrobný PDF dokument s postupem při zakládání datové schránky, jejím prostředím a funkcemi najdete na tomto odkazu: https://l.facebook.com/l.php…ℹ️

Znění zákona o elektronických úkonech, na základě kterého se rozšíří datové schránky na všechny právnické osoby, najdete zde (o datových schránkách pro právnické osoby pojednává § 5): https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-300/zneni-20230101.

Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z.s.

  · ⚠️ DATOVÁ SCHRÁNKA PRO SPOLKY II.⚠️👉 Začátkem roku 2023 nabude účinnosti novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech.👉 Ta říká, že od té doby budou muset mít všechny právnické osoby (tedy i spolky) vlastní datovou schránku. ❗️👉 Pokud si datovku nezřídíte sami, udělá to do konce března ministrestvo vnitra. ❗️👉 Pokud se chcete vyhnout případným komplikacím, založte si datovku sami již nyní. ✅👉

Na stránkách www.datoveschtanky.info si stáhnete formulář, který vyplníte a na Czech Pointu (na poště nebo úřadě) si ověříte podpis a pošlete žádost na ministrestvo vnitra. ✅👉

Můžete také požádat přímo na Czech Pointu, kde žádost vyřídíte (budete potřebovat občanský průkaz) ✅👉

Po zřízení schránky dostane přihlašovací údaje a na webu www.mojedatovaschranka.cz můžete začít datovku používat.

✅Více informací najdete na https://info.mojedatovaschranka.cz#rdmkv#DatovaSchranka#datovka

Datovka je oficiální, bezpečný a bezplatný způsob kominikace s úřady. ✅👉 Pozor na „fikci doručení“ – to znamená, že zpráva, poslaná do datové schránky, je po deseti dnech považována za doručenou.

👉doporučujeme nastavit si upozornění na novou zprávu mailem nebo SMS. ✅👉

Datovou schránku si můžete zřídit sami, nebo počkat, až to udělá ministerstvo. ✅ Každopádně se datovce nevyhnete.

Informace k chystaným změnám v oblasti datových schránek

Česká rada dětí a mládežeOd ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽEMINISTERSTVO VNITRA ČR2

Dle nové legislativy (schválené v minulém roce, Zákon. 261/2021 Sb.) dojde k automatickému zřízení datové schránky všem právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám, které budou mít povinnost komunikovat s orgány veřejné moci právě „datovkou“. Považujeme za velice důležité, aby ti, jichž se to týká, byli o této informaci včas a korektně informováni.

V roce 2021 byl schválen zákon č. 261/2021 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci (tzv. DEPO). DEPO dotváří změny, které v oblasti elektronizace ve veřejné správě přinesl zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby.

Dle této nové legislativy počátkem příštího roku, tedy roku 2023, bude podnikající fyzická či právnická osoba muset mít a využívat pro komunikaci s orgány veřejné správy datovou schránku. Tato datová schránka bude všem podnikajícím fyzickým osobám nebo všem právnickým osobám počátkem příštího roku zřízena automaticky, nebo si ji mohou zřídit samy v předstihu, což ostatně doporučujeme.

O zřízení datové schránky žádá fyzická osoba, která je k tomu oprávněna za konkrétní podnikající fyzickou osobu. Totéž platí v případě právnické osoby – zase je tu osoba, která je oprávněná jménem dané právnické osoby jednat, tedy buď statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo jiná fyzická osoba, která své oprávnění doloží např. plnou mocí, jmenovacím dekretem, zápisem z valné hromady apod. Podání žádosti je možné buď osobně na Czech POINT, či písemně, tj. v listinné podobě. U podnikající fyzické osoby navíc můžete využít možnosti online zřízení datové schránky za pomoci Identity občana (prostřednictvím např. eObčanky, Bankovní identity nebo Mobilního klíče eGovernmentu). Více informací na: www.mojedatovaschranka.cz a na helpdesku 954 200 200.

Používání datové schránky (DS) s sebou nese mnoho výhod. Je to zejména úspora peněz, neboť používání DS je pro komunikaci s úřady zdarma. Dále flexibilita, jelikož datovou schránku lze využívat odkudkoliv a kdykoliv – nejste tedy omezeni úřední dobou úřadu či otvírací dobou a vzdáleností od pošty. Rovněž tak i rychlost, protože zpráva odeslaná úřadu se považuje za doručenou již v okamžiku dodání do datové schránky orgánu veřejné správy, a v neposlední řadě též bezpečnost.

Pro více informací o datových schránkách můžete navštívit výše zmíněnou stránku www.mojedatovaschranka.cz  či zavolat na helpdesk 954 200 200.

Povinné datové schránky pro spolky od 1. 1. 2023

http://poradna.crdm.cz/spolek/povinne-datove-schranky-pro-spolky-od-1-1-2023-3156

S účinností novely zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech, tedy od 1. 1. 2023 bude datová schránka automaticky zřízena, mimo jiné, všem právnickým osobám – nejen těm zapsaným v obchodním rejstříku, ale nově také právnickým osobám zapsaným ve spolkovém či nadačním rejstříku, rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek nebo obecně prospěšných společností. Spolky proto od 1. 1. 2023 budou mít datové schránky povinně.

Po zřízení datové schránky jsou právnické osoby povinny činit podání vůči orgánům veřejné moci jen datovou schránkou. A orgány veřejné moci budou komunikovat napříště pouze prostřednictvím datové schránky.

K samotnému procesu automatického zřízení datové schránky naleznete více informací zde: https://www.datoveschranky.info/chci-datovku/zrizeni-datove-schranky/ze-zakona 

„Datovou schránku zřídí Ministerstvo vnitra bezodkladně poté, co se z příslušné evidence dozví o vzniku nového subjektu. Tyto subjekty tedy nemusí a dokonce ani nemohou o zřízení datové schránky žádat – taková žádost je v zásadě bezpředmětná. Po zřízení datové schránky jsou vygenerovány přístupové údaje a následně předány poštovní přepravě. Oprávněná osoba tedy obdrží zásilku s přístupovými údaji obvykle během tří až pěti pracovních dnů.“

Přesný popis postupu ze strany státu ve věci zřízení datových schránek subjektům, které ke dni 1. 1. 2023 již existují, ale zatím datovou schránku nemají zřízenou, není k dispozici. Zprávy o něm se vyrojí pravděpodobně až ve druhé polovině letošního roku. Textu zákona nejvíce odpovídá postup, že 2. 1. 2023 budou rozeslány zásilky s přístupovými údaji do datové schránky všem takovým subjektům, aby datovou schránku začaly používat. Do konce letošního roku pak samozřejmě nic nebrání tomu, aby jakýkoliv subjekt o zřízení datové schránky ještě sám požádal.

Důležitým nástrojem spojeným s fungováním datových stránek, který je v souvislosti s jejich povinným zřízením určitě třeba zvlášť zmínit, je zákonem upravené tzv. doručování fikcí. Ve zkratcejde o pravidlo, že zpráva dodaná do datové schránky se považuje za doručenou nejpozději desátým dnem ode dne jejího dodání, i když se v průběhu této doby do datové schránky nepřihlásí oprávněná osoba. Účelem tohoto institutu je samozřejmě předcházet situacím, kdy se adresát brání přijetí písemnosti, s cílem předejít právním důsledkům spojeným s jejím doručením. 

Kontrola datové schránky se v souvislosti s tímto pravidlem bude muset stát pravidelnou rutinou. Systém však umožňuje nastavit notifikace příchozí zprávy do datové schránky například na e-mail nebo formou sms, obsluha a kontrola datové schránky tedy není nakonec větší administrativní zátěží, než obsluha jakékoliv e-mailové schránky.

Všechny podstatné informace k datovým schránkám, jejich funkci, ovládání apod. najdete zde: https://www.datoveschranky.info/o-datovych-schrankach/zakladni-informace

 AK Mgr. Alena Hájková

Všechny podstatné informace k datovým schránkám, jejich funkci, ovládání apod. najdete zde: https://www.datoveschranky.info/o-datovych-schrankach/zakladni-informace

Zákonná povinnost zřízení datové schránky pro NNO je posunutá na 1. 3. 2023.  Datovou schránku můžeme přirovnat k běžné e-mailové schránce, a tu používá většina z nás, takže její využívání nebude nijak zvlášť obtížné. Navíc datová schránka usnadní komunikaci s úřady.

Jak na její zřízení?

Statutární orgán musí vyrazit na pracoviště Czech Point s občanským průkazem a dokladem o IČO NNO a zažádat o zřízení datové schránky pro právnickou osobu nezapsanou v obchodním rejstříku (jsme zapsáni ve Spolkovém rejstříku), jejímž je statutárním orgánem. Pracovník vyplní formulář, ověří totožnost.  Datová schránka bude zřízena během několika dnů a o jejím spuštění bude statutár vyrozuměn na dohodnutou adresu dopisem. Ten bude obsahovat potřebná přístupová data. Pak už bude možné si datovku užívat, respektive si v ní nastavit vlastní potřebné údaje.

Datová schránka má různé možnosti nastavení. Například je možné si zasílání oznámení o doručení do datové schránky nechat posílat na váš email – to je zdarma. Také je možné nastavit oznámení prostřednictvím SMS, ale to už je zpoplatněné. Pro vstup do datové schránky můžete zmocnit i další osoby. Jejich vložení a přidělení práv najdete v nastavení datové schránky. Také si můžete nastavit heslo natrvalo, protože v základním nastavení heslo vyprší po uplynutí nastavené doby.

Formulář ke stažení: Žádost o zřízení datové schránky – právnická osoba

Hledáte-li podrobnější informace, najdete je na webu datových schránek.

Pokud by měla vaše organizace zájem o seminář práce s datovou schránkou – zřízení, nastavení, používání… napište na email kancelar@radambuk.cz, na podzim by RADAMBUK seminář uspořádal.

Related Images:

Přiložené soubory


Naši partneři