Dotace ČB na rok 2022 – upozornění!!!

Napsal: kancelar | Dne: 20 ledna, 2022

Kategorie: Novinky

Dotace ČB na rok 2022 - upozornění!!!

Předáváme informaci z Magistrátu města Č. Budějovice, že od letošního roku 2022 bude k žádostem o dotace povinná příloha výpisu skutečných majitelů.

Vzhledem k účinnosti zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, bude jako jednou z povinných příloh pro ty žadatele – právnické osoby, kterých se zákon týká, vyžadována i kopie úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji (údaje o skutečném majiteli právnické osoby) podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (netýká se právnických osob, které skutečného majitele nemají – viz § 7 uvedeného zákona).

Upozorňujeme tímto žadatele – právnické osoby, kterých se zákon týká, aby si úplný výpis včas zajistili, protože v případě nedoložení této přílohy nebudou naplněny formální náležitosti žádosti o dotaci a žádost bude z dalšího hodnocení vyřazena.

Úplný výpis z evidence skutečných majitelů si můžete vytisknout po přihlášení přes datovou schránkou https://jaas.justice.cz/Account/Login?ReturnUrl=%2Fsaml%2Fsso%2Flogin%3FrequestId%3DIThGpAoScHaCbCjfBPCKhFzjOy71e2aq-g  .

Spolek, který datovou schránku nemá – o výpis si musí spolky zažádat na příslušném Krajském soudu. Poplatek činí cca 70 Kč. Nejrychlejší postup je zajít na soud osobně.

https://www.c-budejovice.cz/dotace-volnocasove-aktivity

Dotace – volnočasové aktivity

ROK 2022

Podpora volnočasových aktivit – Dotační program města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit(.docx)

Na základě  Směrnice č. 1/2021 – Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice a její přílohy č. 1 Obecných pravidel schválila Rada města České Budějovice dne 13.12.2021

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2022(.docx)

Výzvy:

Opatření č. 1 – příspěvek na celoroční činnost(.docx)

Opatření č. 2 – příspěvek na příměstské tábory(.doc)

Harmonogram přípravy a realizace dotačního programu

 Opatření č. 1Opatření č. 2
Výzva 1Výzva 1
zveřejnění dotačního programu:01/202201/2022
vyhlášení výzev01/202201/2022
příjem žádostí o dotaci od:1.2.20221.2.2022
uzávěrka příjmu žádostí do:1.3.20221.3.2022
rozhodnutí o poskytnutí dotace:04/202204/2022
provedení a schválení rozpočtových opatření:05/202205/2022
realizace projektů od:1.1.20221.2.2022
ukončení realizace projektů do:31.12.2022dle smlouvy
vyúčtování uznatelných nákladů projektu a podání závěrečné zprávy o realizaci projektu nejpozději do:31.1.2023dle smlouvy

Žádosti o dotace na rok 2022 se budou podávat v novém elektronickém systému https://idp3.c-budejovice.cz/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e1s2 Dotační portál statutárního města České Budějovice (https://dotace.c-budejovice.cz).

Ve starém systému http://e-dotace.c-budejovice.cz/ už jen vyúčtujete dotace roku 2021.


Naši partneři