Dotace – volnočasové aktivity České Budějovice

Napsal: kancelar | Dne: Prosinec 12, 2018

Kategorie: Novinky

Dotace - volnočasové aktivity České Budějovice

 

ROK 2019

Podporavolnočasových aktivit – Dotační program města České na podporu volnočasových aktivit(.docx)

Nazákladě  Směrnice č. 3/2018 (.doc)-Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice a její přílohy č. 1Obecných pravidel schválila Rada města České Budějovice dne 22.10.2018

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2019(.docx)

V ý z v y :

Opatření č. 1 – příspěvek na celoroční činnost(.docx)

Opatření č. 2 – příspěvek na jednorázové akce (.doc)(maximálně 2 podané žádosti)

Opatření č. 3 – příspěvek na příměstské tábory(.doc)

P ř í l o h y :

Čestné prohlášení o bezúhonnosti(.docx)

Čestné prohlášení o spolufinancování(.docx)

Vzor veřejnoprávní smlouvy(.docx)

Formulář konečného vyúčtování projektu(.docx)

V případě, že je dotace poskytována na činnost, jejíž podpora naplňuje znaky veřejné podpory je nutné pří podpisu smlouvy doložit:

 čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis(.docx)

– čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis)(.docx)

Popis postupu pro žadatele při podání žádosti o dotaci na portálu e-dotace(.docx)


Naši partneři