Důležité upozornění pojištění na rok 2023 – sbírka listi rejstříku spolků

Napsal: kancelar | Dne: 7 prosince, 2022

Kategorie: Informace z ČRDM a Krajských rad DaM Novinky

Důležité upozornění pojištění na rok 2023 - sbírka listi rejstříku spolků

Milí přátelé,

dovolujeme si připomenout důležité informace, které se týkají pojištění vašich organizací.

Jak jistě víte, snažíme se, aby organizace, které jsou přes nás sdružené nebo přes nás sjednávají pojištění, měly všechny své údaje a dokumenty ve veřejném rejstříku řádně uvedené (tak jak ukládají zákony). Průběžně procházíme zápisy organizací a kontrolujeme. Proces je to zdlouhavý, proto jsou zatím pojištěné i organizace, které to v pořádku nemají. Předpokládáme však, že do konce roku projdeme všechny organizace a pokud nebudou mít vše v pořádku, nebude jim umožněno sjednat pojištění na další rok, dokud zápis a uložení dokumentů do sbírky nedají do pořádku. 

Upozorňujeme zejména na nutnost uložení účetních závěrek, včetně příloh do sbírky listin. Je mnoho organizací, které to nemají. Povinnost zveřejňovat mají i organizace, které vedou jednoduché účetnictví, přestože to není nazvané účetní závěrka, mají povinnost zveřejnit Přehled o majetku a závazcích a přílohu. Tuto povinnost mají spolky od roku 2014, tzn. je potřeba je doložit i zpětně, pokud je tam organizace nemají.

Další věc, na kterou bychom rádi upozornili, je zápis statutárního orgánu. V rejstříku je potřeba provést změnu zápisu při volbě nového statutára a to platí i v případě volby „staronového“ statutára. Tzn. i když se na další období zvolí stejná osoba, je nutné v zápisu nejprve původní zápis vymazat a nechat znovu zapsat. Možná se to může zdát jako zbytečnost, ale už se stalo, že si po několika funkčních obdobích zvolili v organizaci jinou osobu statutára a soud jim ho nezapsal, dokud nezapsali a nedoložili volbu těch předchozích (i když to byla stále ta samá osoba). Podle stanov (či zákona, není-li to určené stanovami, pak je to 5 let) je funkční období statutárního orgánu dané a v zápise v rejstříku se promítne, je tam zapsaný vznik funkce. Pokud se tam vyskytuje např. rok 2010, je na první pohled zřejmé, že něco není v pořádku. 

Podrobnější informace o tom, co a jak má být zapsané a uložené ve veřejném rejstříku, najdete na stránkách naší Poradny, zejména v kategorii Rejstřík spolků.

Děkuji.

Eva Beránková

Česká rada dětí a mládeže

Senovážné nám. 24

110 00  Praha 1

tel. +420 211 222 860

www.crdm.cz


Naši partneři