DVPP online kurz – Základy počítačového zpracování fotografie a postprodukce- ČRDM

Napsal: kancelar | Dne: 24 května, 2021 | Proběhne: 11.05.2021

Kategorie: Informace z ČRDM Kronika akcí 2021 Novinky Projekt OPVV - Pod jednou střechou II.- šablony MŠMT Vzdělávací akce

DVPP online kurz - Základy počítačového zpracování fotografie a postprodukce- ČRDM

V termínu 11. – 12. 5. 2021 se zúčastnila 1 vedoucí z RADAMBUKu online kurzu Základy počítačového zpracování fotografie a postprodukce, který pořádala ČRDM. Cílem akreditovaného kurzu DVPP bylo seznámit účastníky se základními principy zpracování fotografického materiálu. Naučit je používat počítačové programy a utility pro dosažení nejen standardních výsledků pro běžnou prezentaci a tisk, ale ukázat jim i další kreativní možnosti a cesty pro vylepšení fotografie. Účastnický poplatek byl spolufinancován z projektu OPVVV Pod jednou střechou II.

————————————————————————

Česká rada dětí a mládeže pořádá online kurz vzdělávacího programu Základy počítačového zpracování fotografie a postprodukce.

Termín:
11.5.2021 v 17:00 – 20:30
12.5.2021 v 17:00 – 20:30

Přihlášení je možné do 25.4. 2021 do 12:00 na email kancelar@radambuk.cz.


Hodinová dotace akreditovaného kurzu: 8h

Lektoři: Ing. Tomáš Hurt, Milan Blšťák

Akreditace MSMT-11411/2020-6-235 jako další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Anotace
Cílem je seznámit účastníky se základními principy zpracování fotografického materiálu. Naučit je používat počítačové programy a utility pro dosažení nejen standardních výsledků pro běžnou prezentaci a tisk, ale ukázat jim i další kreativní možnosti a cesty pro vylepšení fotografie. Základní znalosti jsou postupně rozšiřovány o speciální dovednosti tak, aby se účastníci naučili nejen fotografie běžně zpracovávat dostupnými prostředky, ale ukázat jim za použití specializovaných programů nové cesty do vlastní tvorbu a kreativitu. Získané znalosti jim potom dávají dobrý základ pro vytváření kvalitních fotografických výstupů a prezentací.

Obsah kurzu
– počítačové programy pro zpracování fotografií a jejich praktické srovnání
– typy a formáty fotografií, práce s foto soubory a zpracování formátů JPG, RAW, PNG
– základy práce s fotografií: rozlišení, převzorkování, barevná hloubka, úpravy barev
– základní úpravy v praxi – tvůrčí ořezy, barevné odstíny, kontrast, ostření, práce s vrstvami
– základní a tvůrčí retuše, maskování, ladění barev
– základy kvalitní montáže a triky v Zoneru
– příprava fotografií do tisku, ICC profily a základy kalibrace monitorů a tiskáren, velikost tisku a DPI

Použitý program v kurzu: Zoner

Cena: pro členy ČRDM 1200,-Kč
pro ostatní 1300,- Kč

Kurz je možné hradit z Operačního projektu výzkum, vývoj a vzdělávání z programu Zvyšování kvality neformálního vzdělávání („Šablony“)

Použitá online platforma: Google meet
Odkaz bude účastníkům zaslán v den konání na vyplněnou e-mailovou adresu.


Naši partneři