Granty Jihočeského kraje na rok 2014

Napsal: kancelar | Dne: 6 prosince, 2013

Kategorie: Novinky

Granty Jihočeského kraje na rok 2014

http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1110&par[lang]=CS

Grantový program Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží.
1.2 Opatření programu
Opatření č. 1: Rekonstrukce, opravy a obnova vybavení kluboven a základen
Opatření č. 2: Pravidelná zájmová činnost a zájmové vzdělávání
Opatření č. 3: Informační systémy mládeţe a otevřené kluby
Opatření č. 4: Aktivity talentované mládeţe a podpora soutěţí
Opatření č. 5: Aktivity handicapované mládeţe
Opatření č. 6: Mezinárodní spolupráce

Harmonogram přípravy a realizace grantového programu na rok 2014
První kolo příjmu ţádostí ke Grantovému programu Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeţí:
Příprava, projednání, schválení dokumentace pro ţadatele do 30. 11. 2013
Vyhlášení programu – výzva k předloţení ţádostí o grant 6. 12. 2013 – 8. 1. 2014 (do 14:00 hod.)
Konzultace na oddělení administrace AP PRK (konzultační hodiny) průběţně
Hodnocení a výběr projektů, rozhodnutí o přidělení grantu 9. 1. 2014 – 27. 2. 2014
Uzavření smluv o poskytnutí do 1,5 měsíce od schválení v ZK

Related Images:


Naši partneři