Historie a pravidla oceňování Březovými lístky

Napsal: kancelar | Dne: 15 ledna, 2013

Kategorie: Březový lístek

Historie a pravidla oceňování Březovými lístky

Březový lístek je symbolem věrného přátelství, moudrosti, tolerance a krásy ducha, je symbolem, kteý si vzalo do znaku hnutí, spojující dětské i mládežnické kolektivy v myšlence přátelství.

Odznak březového lístku (BL) se uděluje těm, kteří pracují s dětmi a mládeží. Jako ocenění aktivity a ochoty věnovat svůj čas druhým. Odznaky mají 12 barevných stupňů, jejich udělení je věkově neomezené.

Podnět k udělení BL může podat kdokoli, návrh na udělení pak zpracovávají nositelé BL. K platnému udělení BL přísluší platný udělovací dektret a odznak BL příslušné barvy. Udílení probíhá zásadně po jednotlivých stupních a barvách.

Více info na www.brezovylistek.cz.

Related Images:

Přiložené soubory


Naši partneři