Hlasování VS per rollam 10.12. – 16.12.2020

Napsal: kancelar | Dne: 17 prosince, 2020

Kategorie: Kronika akcí 2020 Novinky

Usnesení VS RADAMBUK z hlasování per rollam 10. – 16. 12. 2020.

  • Výše členského příspěvku na rok 2021 stanovuje Valné shromáždění ve výši 500 Kč za členskou organizaci:
  • Valné shromáždění schvaluje Plán činnosti RADAMBUKu na rok 2021.
  • Valné shromáždění schvaluje Výroční zprávu RADAMBUKu za rok 2019.
  • Valné shromáždění schvaluje účetní závěrku RADAMBUKu za rok 2019.
  • Valné shromáždění schvaluje Zprávu Kontrolní komise RADAMBUKu za rok 2019.

——————————————————————————————————————–

Vážení delegáti,

na základě usnesení předsednictva RADAMBUKu ze dne 20.10.2020 jsem rozhodl dle článku stanov IV/13 a dle Směrnice o hlasování procedurou per rollam č.2/2016 vyhlásit elektronické hlasování delegátů Valného shromáždění. Elektronické hlasování je vyhlášeno z důvodu epidemiologické situace v ČR, kdy není možné svolávat řádné jednání VS.


Upozorňujeme delegáty členských spolků RADAMBUK Valného shromáždění, že dne 10.12.2020 vyhlásil předseda RADAMBUK hlasování per rollam, které bylo rozesláno e-mailem na delegáty VS, kteří jsou uvedeni v Prohlášení o prodloužení členství na rok 2020 jako zástupce č.1. Lhůta hlasování končí 16.12.2020. Prosíme o zaslání odpovědí na hlasování. 


Naši partneři