Jihočeský kraj – dotační programy na rok 2019

Napsal: kancelar | Dne: Listopad 30, 2018

Kategorie: Novinky

Jihočeský kraj - dotační programy na rok 2019

Dne 30. 11. 2018 vyhlašuje Jihočeský kraj 1. vlnu dotačních programů pro rok 2019. Vyhlášení dotačních programů naleznete na webové stránce www.kraj-jihocesky.cz, menu Dotace a Fondy EU, rubrika Programové dotace – Aktuální výzvy).

Dotační programy určené na podporu zájmové činnosti dětí a mládeže:

Podpora práce s dětmi a mládeží

opatření pro rok 2019:

Opatření č. 1: Rekonstrukce, opravy a obnova vybavení kluboven a základen (investiční nebo neinvestiční charakter)

Opatření č. 2: Pravidelná zájmová činnost a zájmové vzdělávání (investiční nebo neinvestiční charakter)

Opatření č. 3: Aktivity talentované mládeže a podpora soutěží (neinvestiční charakter)

Opatření č. 4: Aktivity pro děti a mládež se zdravotním postižením (neinvestiční charakter)

Opatření č. 5: Mezinárodní spolupráce (neinvestiční charakter)

 

Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu (1. výzva)

opatření pro rok 2019:

Opatření č. 1: Pořadatelství významných aktivit na území Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu

Opatření č. 2: Reprezentace Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu na mezinárodní úrovni v ČR a zahraničí

 

Pravidla pro žadatele včetně formuláře žádostí o dotaci naleznete na http://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraje.htm

Uzávěrka příjmu žádostí je 18. 1. 2019 do 12:00 hodin. Nově byl aktualizován Postup pro vyplnění a odeslání elektronické žádosti o dotaci, který je rovněž zveřejněn.

 

V únoru 2019 v případě schválení dotace MŠMT vyhlásí Jihočeský kraj dotační program „Podpora mládeže v Jihočeském kraji v rámci Koncepce MŠMT“.

V rámci výzvy budou moci nestátní neziskové organizace a právnické osoby vykonávající činnost střediska volného času na území Jihočeského kraje žádat o dotaci na pravidelnou celoroční činnost s dětmi a mládeží i na jednorázové akce a projekty, které budou zaměřeny na některé z níže uvedených priorit:

  1. a) podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže – podpora aktivit, které budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy apod.;
  2. b) podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit;
  3. c) podpora participace – podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí
    a mládeže o veřejné dění a zároveň budou děti a mládež motivovat k aktivnímu zapojení do veřejného prostoru;
  4. d) podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit;
  5. e) podpora činnosti informačních center pro mládež.

 

  Bc. Eva Lachoutová
Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Krajský úřad Jihočeského kraje

 


Naši partneři