Jihočeský kraj dotační programy pro rok 2020

Napsal: kancelar | Dne: Listopad 29, 2019

Kategorie: Novinky

Jihočeský kraj dotační programy pro rok 2020

Dne 28. 11. 2019 vyhlásil Jihočeský kraj 1. vlnu dotačních programů pro rok 2020. Vyhlášení dotačních programů naleznete na webové stránce www.kraj-jihocesky.cz, menu Dotace a Fondy EU, rubrika Programové dotace – Aktuální výzvy).

Dotační programy určené na podporu zájmové činnosti dětí a mládeže:

Podpora práce s dětmi a mládeží

opatření pro rok 2020:

Opatření č. 1: Rekonstrukce, opravy a obnova vybavení kluboven a základen (investiční nebo neinvestiční charakter)

Opatření č. 2: Pravidelná zájmová činnost a zájmové vzdělávání (investiční nebo neinvestiční charakter)

Opatření č. 3: Aktivity talentované mládeže a podpora soutěží (neinvestiční charakter)

Opatření č. 4: Aktivity pro děti a mládež se zdravotním postižením (neinvestiční charakter)

Opatření č. 5: Mezinárodní spolupráce (neinvestiční charakter)

Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu (1. výzva)

opatření pro rok 2020:

Opatření č. 1: Pořadatelství významných aktivit na území Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu

Opatření č. 2: Reprezentace Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu na mezinárodní úrovni v ČR a zahraničí

Pravidla pro žadatele včetně formuláře žádostí o dotaci naleznete na https://www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/vyhlasene

Uzávěrka příjmu žádostí je 17. 1. 2020 do 12:00 hodin. Nově byl aktualizován Postup pro vyplnění a odeslání elektronické žádosti o dotaci, který je rovněž zveřejněn.

Upozorňujeme, že pro rok 2020 NEBUDE vyhlášen dotační program „Podpora mládeže v Jihočeském kraji v rámci Koncepce MŠMT“, který byl vyhlašován v předchozích letech na základě výzvy a následné dotace MŠMT pro kraje. MŠMT pro rok 2020 výzvu pro kraje nevyhlašuje.

Dle dostupných informací z MŠMT nebudou z jeho dotačních programů podporována pro rok 2020 informační centra pro mládež a zaniká Národní informační centrum pro mládež bez následovníka.

Bc. Eva Lachoutová
Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Krajský úřad Jihočeského kraje

Naši partneři