Jihočeský kraj – podpora práce s dětmi a mládeží na rok 2023

Napsal: kancelar | Dne: 16 prosince, 2022

Kategorie: Kronika akcí 2023 Novinky

Jihočeský kraj - podpora práce s dětmi a mládeží na rok 2023

Milí přátelé, posílám vám informace k vyhlášeným dotačním výzvám Jihočeského  kraje na rok 2023- podpora práce s dětmi a mládeží. Došlo ke změnám, věnujte jim prosím pozornost!!!

https://www.kraj-jihocesky.cz/cs/ku_dotace/vyhlasene#datum-vyhlaseni-17-1-2023-podpora-prace-s-detmi-a-mladezi-mimo-oblast-sportu

Věnujte pozornost přílohám:

Úplný výpis z příslušného rejstříku – ke stažení https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma  

Úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji (údaje o skutečném majiteli právnické osoby) podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů – https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik

Návod na podání žádosti přes Portál občana JČK

Vzhledem k účinnosti zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, bude jako jednou z povinných příloh pro ty žadatele – právnické osoby, kterých se zákon týká, vyžadována i kopie úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji (údaje o skutečném majiteli právnické osoby) podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (netýká se právnických osob, které skutečného majitele nemají – viz § 7 uvedeného zákona).

Upozorňujeme tímto žadatele – právnické osoby, kterých se zákon týká, aby si úplný výpis včas zajistili, protože v případě nedoložení této přílohy nebudou naplněny formální náležitosti žádosti o dotaci a žádost bude z dalšího hodnocení vyřazena.

Jak získat výpis z evidence skutečných majitelů

Žádost o dotaci se podává pouze elektronicky prostřednictvím webové aplikace Jihočeského kraje Portál občana Jčk. Pro podání elektronické žádosti se musí žadatel do webové aplikace Portál občana Jčk zaregistrovat. Registrace je možná přes webové stránky Jihočeského kraje na odkazu https://pz.kraj-jihocesky.gov.cz. Po provedení registrace bude zpřístupněna žádost o dotaci, kterou žadatel vyplní (vyplnění žádosti bude možné od 16. 12. 2022), nechá ji systémem zkontrolovat a zfinalizuje její podání. Zároveň do žádosti vloží všechny potřebné přílohy. Následně ji odešle s kvalifikovaným podpisem zástupce žadatele.

Autentizace žadatele (přihlášení) na Portál občana Jihočeského kraje je možná způsoby:

1. Datové schránky – vhodné pro právnické osoby, fyzické osoby podnikající vlastnící datovou schránku,

2. Novou registrací – vhodné pro ty, kteří nemají možnost autentizace ani jednou z výše uvedených možností.

Autorizace (podpis) formuláře při odeslání žádosti:

1.Právnické osoby (PO) – odeslání s elektronickým podpisem:

obce, organizační složky státu – zaručený elektronický podpis = kvalifikovaný certifikát vydaný uznávanou certifikační autoritou na certifikovaném nosiči (kvalifikovaný prostředek pro vytváření elektronických podpisů – token, čipová karta),

ostatní právnické osoby (spolky aj.) – kvalifikovaný certifikát vydaný uznávanou certifikační autoritou na certifikovaném nosiči (kvalifikovaný prostředek pro vytváření elektronických podpisů – token, čipová karta) nebo kvalifikovaný certifikát uznávaných certifikačních autorit,

fyzické osoby podnikající (OSVČ) – kvalifikovaný certifikát vydaný uznávanou certifikační autoritou na certifikovaném nosiči (kvalifikovaný prostředek pro vytváření elektronických podpisů – token, čipová karta) nebo kvalifikovaný certifikát uznávaných certifikačních autorit.

Následná komunikace bude rovněž probíhat elektronicky, tj. uzavírání smluv, vyúčtování, apod.

Smlouvy o poskytnutí dotace budou v elektronické podobě též podepisovány elektronickým podpisem (kvalifikovaný certifikát uznávaných certifikačních autorit).

Z důvodu elektronické komunikace musí mít všechny právnické osoby a fyzické osoby podnikající zřízeny elektronické podpisy. Toto je možné přes certifikační autority poskytující služby zřízení elektronických podpisů:

Česká pošta, s.p. (PostSignum).

První certifikační autorita, a.s. (I.CA)

eIdentity a

Termín podání

Příjem žádostí je v termínu od 17. 1. 2023 – do 31. 1. 2023 do 12:00 hodin.

Related Images:


Naši partneři