Jihočeský kraj

 

Aktuální výzvy – granty a příspěvky Jihočeského kraje - listopad 2012

Projekty realizované za podpory Jihočeského kraje.  Děkujeme za podporu.

Rok 2024

Střecha na jihu Čech 2024 – Jihočeské krajské programy podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2023 –  pravidelná zájmová činnosti a zájmové vzdělávání

Turnaje RADAMBUKu 2024– Jihočeské krajské programy podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2024 – Aktivity talentované mládeže a podpora soutěží

Vybavení klubovny RADAMBUKu – Jihočeské krajské programy podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2024 – Rekonstrukce, oparvy a obnova vybavení kluboven a základen

Kamarádi z Fénixu – Jihočeské krajské programy podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2024 – Mezinárodní spolupráce

Individuální dotace – záštita náměstka hejtmana kraje Mgr. Pavla Klímy – BAMBIFEST 2024

 

Rok 2023

RADAMBUK pro děti a mládež v roce 2023 – Jihočeské krajské programy podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2023 – podpora pravidelné zájmové činnosti a vzdělávání

 Individuální dotace – BAMBIFEST 2023

Turnaj RADAMBUKu ve vybíjené  a Kin-ballu – Jihočeské krajské programy podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2023 – Aktivity talentované mládeže a podpora soutěží

Rok 2022

Pod čapími křídly v roce 2022 – Jihočeské krajské programy podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2022 – podpora pravidelné zájmové činnosti a vzdělávání

Turnaj ve vybíjené RADAMBUK 2022– Jihočeské krajské programy podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2022 – podpora aktivit talentované mládeže a podpora soutěží

BAMBIFEST 2022

Rok 2021

Společně pro děti v Jihočeském kraji v roce 2021 – Jihočeské krajské programy podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2021 – podpora pravidelné zájmové činnosti a vzdělávání

6. ročník Medvědího turnaje ve vybíjené o Putovní pohár RADAMBUKu– ihočeské krajské programy podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2021 – podpora aktivit talentované mládeže a podpora soutěží

Rok 2020

Kamarádi v Jihočeském kraji – Jihočeské krajské programy podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2020 – podpora pravidelné zájmové činnosti a vzdělávání

Koncert kapely Koníček – Jihočeské krajské programy podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2020- podpora kultury

Rok 2019

5. ročník Medvědího turnaje ve vybíjené o Putovní pohár RADAMBUKu – – Jihočeské krajské programy podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2019- Aktivity talentované mládeže a podpora soutěží

Střecha spolků 2019 – Jihočeské krajské programy podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2019 – podpora pravidelné zájmové činnosti a vzdělávání

Přátelé za hranicemi – Jihočeské krajské programy podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2019 – mezinárodní spolupráce.

Koncert Vojty Drahokoupila – Jihočeské krajské programy podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2019- podpora kultury

BAMBIFEST 2019– záštita náměstka hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Z. Dvořáka

Rok 2018

Střecha jižních Čech 2018 – Jihočeské krajské programy podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2018 – podpora pravidelné zájmové činnosti a vzdělávání

Íčko lidem napříč krajem – Jihočeské krajské programy podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2018 – inf. systémy mládeže

Kamarádi bez hranic – Jihočeské krajské programy podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2018 – mezinárodní spolupráce.

4. ročník Medvědího turnaje ve vybíjené o Putovní pohár RADAMBUKu – Jihočeské krajské programy podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2018- Aktivity talentované mládeže a podpora soutěží

Vybavení kuchyňky v klubovně RADAMBUK –  Jihočeské krajské programy podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2018- rekonstrukce, opravy a obnova vybavení kluboven a základen

Koncert Milana Peroutky a kapely Perutě –  Jihočeské krajské programy podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2018- podpora kultury

Rok 2017

Kamarádi sousedé – Jihočeské krajské programy podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2017 – mezinárodní spolupráce.

Pod jednou střechou v Jihočeském kraji v roce 2017 – Jihočeské krajské programy podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2017 – podpora pravidelné zájmové činnosti a vzdělávání

Íčko České Budějovice  2017 – Jihočeské krajské programy podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2017 – inf. systémy mládeže

BAMBIFEST 2017

Táborová akademie – Dotační program Jihočeského kraje – Podpora práce s mládeží v Jihočeském kraji v rámci naplňování koncepce MŠMT

Informace, které osloví – Dotační program Jihočeského kraje- Podpora cestovního ruchu – Vybavení infocenter IT technologiemi

Rok 2016

– Projekt Pod čapími křídly v Jihočeském kraji 2016 – grant v rámci Jihočeských krajských programů podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2016 – zajištění činnosti a rozvoj střešní organizace, zkvalitňování poskytovaných služeb.

– Projekt  Sousedé 2016 – grant v rámci Jihočeských krajských programů podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2016 – mezinárodní spolupráce.

– Projekt Íčko Č.B. 2016 – grant v rámci Jihočeských krajských programů podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2016 – ICM Č.B.

Projekt Informační centrum pro mládež České Budějovice – grant v rámci Jihočeských krajských programů podpora cestovního ruchu- vybavení infocenter IT technologiemi

–  Bamboška 2016 – vybrané akce grantové politiky Jihočeského kraje.

Rok 2015

– Projekt DOHROMADY – grant v rámci Jihočeských krajských programů podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2015 – zajištění činnosti a rozvoj střešní organizace, zkvalitňování poskytovaných služeb.

– Projekt  Spolupracujeme – grant v rámci Jihočeských krajských programů podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2015 – mezinárodní spolupráce 2015.

– Projekt Sdílíme informace – grant v rámci Jihočeských krajských programů podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2015 – ICM Č.B.

 –  Bamboška 2015 – vybrané akce grantové politiky Jihočeského kraje.

Rok 2014

– Projekt Jsme spolu – grant v rámci Jihočeských krajských programů podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2014 – zajištění činnosti a rozvoj střešní organizace, zkvalitňování poskytovaných služeb.

– Projekt  Poznáváme se – grant v rámci Jihočeských krajských programů podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2014 – mezinárodní spolupráce 2014.

– Projekt Informace pro všechny – grant v rámci Jihočeských krajských programů podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2014 – ICM Č.B.

 –  Bambiriáda 2014 – vybrané akce grantové politiky Jihočeského kraje.

Rok 2013

– Projekt Pod jednou střechou – grant v rámci Jihočeských krajských programů podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2013 – zajištění činnosti a rozvoj střešní organizace, zkvalitňování poskytovaných služeb.

– Projekt RADAMBUK – Zemská výstava – grant v rámci Jihočeských krajských programů podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2013 – účast na Zemské výstavě 2013.

– Projekt Informační centrum pro mládež České Budějovice – grant v rámci Jihočeských krajských programů podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2013 – zřízení a otevření ICM Č.B.

 –  Bambiriáda 2013 – vybrané akce grantové politiky Jihočeského kraje.

Rok 2012

Projekt RADAMBUK 2012 – grant v rámci Jihočeských krajských programů podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2012 –   zajištění činnosti a rozvoj střešní organizace, zkvalitňování poskytovaných služeb.

Projekt ZAHRANIČÍ RADAMBUK 2012 – grant v rámci Jihočeských krajských programů podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2012 –   zahraniční spolupráce.

 –  Bambiriáda 2012 – vybrané akce grantové politiky Jihočeského kraje.

Rok 2011

Projekt RADAMBUK 2011 – grant v rámci Jihočeských krajských programů podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2011 – zajištění činnosti a rozvoj střešní organizace, zkvalitňování poskytovaných služeb.

–  Projekt ZAHRANIČÍ – grant v rámci Jihočeských krajských programů podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2011- spolupráce s partnery z Dolního Bavorska.

 –  Bambiriáda 2011 – vybrané akce grantové politiky Jihočeského kraje.

Rok 2010

–  Projekt Víme co s volným časem Vašich dětí – grant v rámci Jihočeských krajských programů podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2010 – propagace činnosti členských sdružení , akce Najdi si svého koníčka.

–  Projekt RADAMBUK 2010 – grant v rámci Jihočeských krajských programů podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2010 – zajištění činnosti a rozvoj střešní organizace, zkvalitňování poskytovaných služeb .

 –  Bambiriáda 2010 – vybrané akce grantové politiky Jihočeského kraje.

 

Related Images:


Naši partneři