Kde a jak registrovat spolek? – Rejstříkové soudy- Podání do veřejného rejstříku

Napsal: kancelar | Dne: 13 ledna, 2014

Kategorie: Novinky

Kde a jak registrovat spolek? – Rejstříkové soudy- Podání do veřejného rejstříku

https://or.justice.cz/ias/ui/podani

V současné době probíhá předávání dat a spisů ze strany Ministerstva vnitra na jednotlivé rejstříkové soudy. Ministerstvo vnitra předá do 31. ledna 2014 v elektronické podobě údaje o spolcích v rozsahu stanoveném zákonem a do 31. března 2014 předá příslušným rejstříkovým soudům spisy (lhůty k předání jsou stanoveny zákonem č. 304/2013 Sb.). Po předání dat budou data dostupná na internetových stránkách a u rejstříkových soudů. Další informace o změně právní úpravy sdružovacího práva naleznete www.justice.cz.

V souladu s § 18 a násl. zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a § 17 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., musí být návrhy na zápis, změnu nebo výmaz zápisu ve veřejném rejstříku, které provádí soud, podány výlučně prostřednictvím elektronicky vyplněného formuláře zde na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti (dále jen „inteligentní formuláře“).

Jaký formulář chcete použít?

  • Pro podání návrhu na zápis, změnu nebo výmaz zápisu ve veřejném rejstříku je směrem k rejstříkovému soudu potřeba použít inteligentní formulář, pokud je pro danou právní formu předepsán ve výše uvedené vyhlášce.
  • Pro online podání listin do Sbírky listin (vyžaduje kvalifikovaný elektronický podpis)

Inteligentní formuláře je možné po jejich elektronickém vyplnění spolu s přílohami, zaslat soudu v elektronické či listinné podobě.

Na interaktivním formuláři na: https://or.justice.cz/ias/tangle/iform, na stránkách je i návod k vyplnění a podepsání.

Inteligentní formuláře umožňují podat návrh na zápis nebo změnu zapsaných údajů přehledným a uživatelsky přívětivým způsobem.

Inteligentní formuláře je možné po jejich elektronickém vyplnění spolu s přílohami, zaslat soudu v elektronické PDF či listinné podobě.

Krajský soud v Českých Budějovicích České Budějovice, Zátkovo nábř. 10/2, PSČ 370 84 podatelna@ksoud.cbu.justice.cz
Tel: 389 018 111

Zde uveden pouze informativní a orientační přehled listin, které se mají dokládat ohledně spolků, nadací a ústavů. Jedná se pouze o informativní seznam, který samozřejmě nemůže postihnout všechny skutečnosti a jehož cílem je poskytnout praxi obecný přehled. Tento seznam nemůže být nikterak vnímán jako závazný.

https://www.radambuk.cz/poradna-pravni-sluzby/

Related Images:


Naši partneři