Kde se všude skrývá matematika – online soutěž od 21.11.2021- projekt Mládež kraji – kraj Jihočeský

Napsal: kancelar | Dne: 14 prosince, 2021 | Proběhne: 05.12.2021

Kategorie: Kalendář akcí Kronika akcí 2021 Novinky Projekty

Kde se všude skrývá matematika - online soutěž od 21.11.2021- projekt Mládež kraji - kraj Jihočeský

Ve dnech 21.11. až 5. 12. 2021 jsme uspořádali v rámci projektu Mládež kraji vzdělávací soutěž Kde se všude skrývá matematika.  Hlavní myšlenkou projektu bylo představit  žákům zajímavé oblasti aplikované matematiky, které jsou využitelné pro praxi a vzbudit tím jejich zájem o tento obor. Soutěž probíhala díky epidemiologické situaci v ČR v souvislosti s Covid-19 online a mohl se do ní kdokoliv zapojit,  obsahovala čtyři témata, doprovodná videa a návodná řešení či prezentace, Určena byla pro druhý stupeň základních škol a příslušných víceletých gymnázií. V letošním roce byla pro žáky připravena praktická úloha s generováním rodných čísel. Málokdo totiž ví, že poslední číslice rodného čísla je kontrolní číslicí, ve které se právě ukáže pravidlo dělitelnosti a tudíž vložení rodného čísla do zadávacích protokolů má své pravidlo, které si žáci vyzkoušeli. Umět pracovat podle návodu je technická dovednost, kterou žáci předvedli složením rombického dodekaedru dle návodu. Logiku studenti předvedli při skládání magických čtverců či při Einsteinově hádance. Úspěšní řešitelé byli odměněni, ti nejlepší obdrželi únikové hry či hlavolamy. Soutěže se zúčastnilo 69 soutěžících a organizovalo ji 6 dobrovolníků. 

——————————————————————————

Matematika zábavnou formou pro žáky základných škol

http://kdejemat.ef.jcu.cz/

Formou soutěže se přiblížíme přírodovědeckým disciplínám (matematice, statistice, ekonometrii, ad.).

Soutěže se mohou zúčastnit všichni žáci základních škol z Jihočeského kraje.

Odměny budou rozděleny dle pořadí kritérií: správnost řešení, čas odevzdání řešení.

Všichni účastníci na soutěžním portále jsou povinni zadat skutečné jméno a příjmení, email, název a adresu (město) školy, třídu, do které žák chodí.

Soutěž se koná od 21. 11. 2021 do 5. 12. 2021 23:59 h.Dne 8. 12. 2021 budou vyhlášeny výsledky.

https://jihocesky.mladezkraji.cz/…/kde-se-vsude-skryva…

Related Images:


Naši partneři