Koronavirová pravidla pro spolkovou činnost – ČRDM – od 30.9.2021

Napsal: kancelar | Dne: 5 října, 2021

Kategorie: Činnost členských spolků Informace z ČRDM a Krajských rad DaM Kronika akcí 2021 Novinky

Koronavirová pravidla pro spolkovou činnost - ČRDM - od 30.9.2021

29.9.2021

Česká rada dětí a mládeže

 • Od čtvrtka 30. září se změní podmínky pro testování dětí – ve volnočasových aktivitách nebudou nutné testy na covid-19 u neměnných kolektivů
 • Základním kritériem pro rozvolnění bude stálý kolektiv. „Pokud jde o neměnné kolektivy, nebude nutné, aby děti měly test. Týká se to také volnočasových aktivit jedné školy,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
 • Povinností bude vedení docházky účastníků. „Je to pro případ, kdy by se objevila nákaza, aby vše bylo snadnější ke zpracování ze strany hygieny,“ dodal ministr.

„Vítáme avizovanou změnu v přístupu, kdy se srovnaly podmínky pro vstup dětí do škol a do pravidelných volnočasových aktivit. Jsme přesvědčení, že homogenita skupin je ve školách i pravidelných volnočasových aktivitách totožná. Proto v situaci, kdy bylo testování ve školách ukončeno, vítáme zrušení povinnosti testování dětí před dalšími aktivitami. Rodičům i dětem to výrazně zjednoduší trávení volného času. Neznamená to však, že by organizátoři rezignovali na bezpečnost. Stále velmi zodpovědně posuzují, koho k volnočasovým aktivitám připustí,“ komentuje rozhodnutí předseda Česká rada dětí a mládeže Aleš Sedláček.

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-maloobchodn%C3%ADho-prodeje-a-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-30.-9.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

24.9.2021

Česká rada dětí a mládeže

Dosáhli jsme konečně posunu – ani na kroužky a další volnočasové aktivity pro skupiny nad 20 dětí by nemuselo být nutné osvědčení o bezinfekčnosti. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch to navrhne v pondělí na vládě.

https://www.seznamzpravy.cz/…/testovani-deti-na…

Koronavirová pravidla pro spolkovou činnost od 1. září 2021

20.8.2021  |  

S nástupem nového školního roku aktualizujeme koronavirová opatření pro běžnou spolkovou činnost (schůzky, výpravy, vzdělávací akce).

Hlavní novinky ve zkratce

 • Prokazování bezinfekčnosti není třeba pro akce do 20 osob.
 • Platnost antigenního testu se pro potřeby volnočasových a spolkových aktivit prodlužuje ze 72 hodin na 7 dnů.

Základní pravidla

 • Střediska, oddíly, skupiny musí vést evidenci účasti na setkáních (musíme být schopni uvést, kdo a kdy byl přítomen, a jak jej kontaktovat) a uchovávat ji nejméně 30 dnů.
 • Bez prokázání bezinfekčnosti se mohou scházet skupiny nejvýše 20 osob (bez ohledu na věk), a to uvnitř i venku.
 • Je možné pořádat akce do počtu 1000 osob (uvnitř) nebo 2000 osob (venku).
 • Každá přítomná osoba bez rozdílu věku musí být bez příznaků onemocnění covid-19. Každá osoba, s výjimkou dětí do 6 let, musí pro účast na akci pro 20 a více osob doložit svoji bezinfekčnost (viz níže). Osobě, která nesplní uvedené podmínky, jednotka neumožní účast na setkání.

Způsoby prokázání bezinfekčnosti

Každá osoba účastnící se setkání více než 20 osob musí, s výjimkou dětí do 6 let, doložit svoji bezinfekčnost. Tato podmínka se vztahuje na děti, mládež i dospělé, účastníky i vedoucí. Možnosti prokázání jsou následující:

 1. předložení potvrzení o dokončeném očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dnů;
 2. předložení potvrzení o prodělaném laboratorně potvrzeném onemocnění covid-19, přičemž od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dnů;
 3. předložení potvrzení o absolvování PCR testu s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny;
 4. předložení potvrzení ze školy nebo od zaměstnavatele o absolvovaném antigenním nebo PCR testu s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny (pozn.: 7 dnů platí i u antigenu, ale pouze pro spolkovou a volnočasovou činnost, jinde (např. v restauraci) platí u antigenu nadále pouze 72 hodin);
 5. předložení potvrzení z veřejného testovacího místa o absolvovaném antigenním testu s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny (pozn. viz o bod výše);
 6. čestné prohlášení od zákonného zástupce (nebo vlastní u osoby starší 18 let) o absolvovaném antigenním nebo PCR testu ve škole nebo školském zařízení s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny;
 7. absolvuje před zraky vedoucí/ho na začátku setkání před kontaktem s ostatními účastníky antigenní test zakoupený v lékárně, s negativním výsledkem (i zde platnost 7 dnů pro činnost v dané jednotce).

Pozn.: Ve veřejných testovacích místech jsou od 1. září testy zdarma pro osoby do 18 let, pro osoby, které se ze zdravotních důvodů nemohou nechat očkovat a pro osoby se zahájeným, ale nedokončeným, očkováním.

Ochrana dýchacích cest

 • Povinnost ochrany dýchacích cest se nevztahuje na akce do 10 osob (uvnitř) nebo 30 osob (venku).
 • Povinnost ochrany dýchacích cest se v žádné situaci nevztahuje na děti, které ještě nezahájily povinnou školní docházku.
 • Povinnost ochrany dýchacích cest platí ve vnitřních prostorách pro skupinu více než 10 osob vždy s výjimkou pohybových aktivit, konzumace potravy a pobytu v ubytovacím pokoji.
 • Povinnost ochrany dýchacích cest platí ve vnějších prostorách pro skupinu více než 30 osob, pokud mezi sebou osoby dodržují rozestupy menší než 1,5 metru, a to s výjimkou pohybových aktivit.
 • Výjimka z povinnosti ochrany dýchacích cest platí navíc pro účastníky pobytových i nepobytových akcí pro osoby do 18 let, podobné zotavovacím akcím, pakliže je akce v místě konání sama.

(Pouze pro zájemce: Výše uvedené podmínky vyplývají z mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení maloobchodního prodeje zboží a služeba k ochraně dýchacích cest).

Za přípravu pravidel děkujeme Petrovi Vaňkovi, místostarostovi organizace Junák – český skaut.

Related Images:


Naši partneři