Letní tábory se blíží. Kdo na ně přispívá?

Napsal: kancelar | Dne: 29 března, 2019

Kategorie: Informace z ČRDM a Krajských rad DaM Novinky Tábory členských spolků

Letní tábory se blíží. Kdo na ně přispívá?

Autor: Michala K. Rocmanová | http://www.adam.cz/clanek-2019030072-letni-tabory-se-blizi-kdo-na-ne-prispiva.html
Sezóna letních táborů se blíží. Každý rodič, který má dítko školou povinné, se snaží mu zařídit na prázdniny nějaký program. Co nejlepší, plný zážitků, dobrodružství, případně i s nějakým tím poučením pro život.

Málokterý rodič si může dovolit vzít si volno a prožít se svými dětmi dva měsíce prázdnin. A tak kromě babiček a tetiček jsou tu letní tábory.

Pokud dítka chodí do nějakého oddílu, spolku, obvykle je rodičům hej – tábory pro členy tak moc nestojí, děti jsou v kolektivu celoročně, mají tam kamarády. České děti však podle statistik obvykle vystřídají za prázdniny tábory dva nebo víc. A zařídit letní tábor pro jednoho či více potomků je už docela nákladné a znamená sáhnout hlouběji do kapes.

Pojišťoven, které přispívají na letní tábory a prázdninové pobyty dětí na zdravém vzduchu není mnoho, přesto jsou, a jejich příspěvky nejsou zanedbatelné.

A co na to rodiče, kteří už nějaký příspěvek využili?
Jiří Šustr: Od Oborové využíváme příspěvek na tábor každoročně a jsem za to opravdu rád, že zrovna tento příspěvek mají, protože tábory opravdu nejsou levná záležitost.
Lucie Mlynářová: My jsme příspěvek využili loni poprvé a jsme velmi rádi, že taková možnost je. Tábory jsou velice drahé, ale zase pro děti je to to „nej“, co můžou o prázdninách zažít. Já na to táborové období vzpomínám velmi ráda…

V roce 2019 na letní tábory přispívají tři pojišťovny: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205), Oborová zdravotní pojišťovna (207) a , Revírní bratrská pokladna (213).

Další příspěvky lze získat od obcí nebo městských částí, od odborových organizací, sociálního odboru, od zaměstnavatelů rodičů a podobně.


• Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
Letos poskytuje ČPZP příspěvky na Letní tábory dětem od 6 do 16 let včetně. Výše příspěvku je 1.000 Kč

www.cpzp.cz/programy

• Oborová zdravotní pojišťovna (207)
OZP svým klientům přispívá v rámci příspěvků ve VITAKARTĚ na dětské letní tábory i letos. Přitom průměrná výše příspěvku OZP v roce 2018 činila bezmála 1150 Kč.

www.benefityozp.cz
www.chcidoozp.cz

• Revírní bratrská pokladna (213)
Na prázdninový pobyt poskytuje RBP příspěvek do 1.000 Kč, a to na úhradu letního prázdninového pobytového tábora v přírodě organizovaného školou, sportovní nebo zájmovou organizací, pro děti do dokončení povinné školní docházky. Pobyt musí být v trvání nepřetržitě minimálně 7 dní, a to pouze na území ČR nebo SR. Pro přiznání příspěvku je nutné mít potvrzení školy nebo prázdninového pobytu.

https://www.rbp-zp.cz/pro-pojistence


Letos na letní tábory nepřispívají:

– Všeobecná zdravotní pojišťovna (111),
– Vojenská zdravotní pojišťovna (201),
– Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209),
– Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (211).

Tyto pojišťovny však vesměs nabízejí pro děti jiné benefity, například úhradu kurzů plavání, školní pobyty v přírodě a podobně.

Related Images:


Naši partneři