METODIKY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ – Krajských rad dětí a mládeže

Napsal: kancelar | Dne: 21 dubna, 2022

Kategorie: Databáze her, náměty na činnost on-line Informace z ČRDM a Krajských rad DaM Kronika akcí 2022 Novinky

METODIKY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ - Krajských rad dětí a mládeže

http://krajskeradymladeze.cz/metodiky-vzdelavacich-programu/?fbclid=IwAR28xRIkFaRed6s0Sd0USs3mGgthfcnPbd_RwmGQkDi9XSsHwW0V_TyW7fc

Jednotlivé metodiky vznikly napříč krajskými radami, jsou odpilotovány v dětských organizacích a jsou zde dostupně ke stažení a dalšímu využití.

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Reklama – seznámení se základními principy tvorby a působení reklamymv_01_reklamaStáhnout

Tvoříme definici a poster – praktické propojení ekologie a mediální výchovymv_02_tvorime_definici_a_posterStáhnout

Noc v supermarketu – praktické propojení ekologie a mediální výchovymv_03_noc_v_supermarketuStáhnout


PŘÍRODOVĚDA

Zvířecí parlament – pochopení dopadů zemědělské činnosti člověka na krajinupr_01_zvireci_parlament-1Stáhnout

Živočichové v lese – význam živého světa, nebát se hmyzu, získat pozitivní vztah k přírodě, umět určovat hmyz a další živočichy lesapr_02_zivocichove_v_leseStáhnout

Živočichové ve vodě – význam živého světa, nebát se hmyzu, získat pozitivní vztah k přírodě, umět určovat hmyz a další živočichy lesapr_03_zivocichove_ve_vodeStáhnout

Pestrost světa rostlin – pochopení pestrosti a jedinečnosti rostlin, nebát se zkoumat rostlinypr_04_pestrost_sveta_rostlinStáhnout

Malý botanik – pochopení pestrosti a jedinečnosti rostlin, nebát se zkoumat rostlinypr_05_maly_botanikStáhnout

Vyfoť, ukaž a poznej – poznávání živočichů a rostlin kolem nás, pozitivní vztah v přírodě a životu, komunikace ve skupině, online vztahypr-06-vyfot-ukaz-poznejStáhnout


TĚLOVÝCHOVA

Barevná koulovaná – nácvik hodu, postřehu, rozvoj rychlostitv_01_barevna_koulovanaStáhnout

Gymbolovaná – rozvoj přesnosti hodu, hod na cíltv_02_gymbolovanaStáhnout

Člobrdovaná – všestranný rozvojtv_03_clobrdovanaStáhnout

Kámen, nůžky, papír – bež! – rozvoj pohybu, postřehutv_04_kamen_nuky_papir_bezStáhnout

Indiánský orienťák – rozvoj rychlosti, kooperacetv_05_indiansky_orientakStáhnout


FINANČNÍ GRAMOTNOST

Ceny a hodnoty – uvědomit si hodnotu peněz, potravin, zabraňovat plýtvání, dovednost nakupování v supermarketu, komunikace v týmufg-01-ceny-a-hodnotyStáhnout


TECHNIKA

Hokusy pokusy – s vodou – vysvětlení základní fyzikální a chemické jevy v souvislosti s vodou, index lomu, lámání světla, povrchové napětí, hustotat-01-hokusy-pokusy-s-vodouStáhnout

Hokusy pokusy – magnetismus – vysvětlení základní fyzikální a chemické jevy v souvislosti s magnetismemt-02-hokusy-pokusy-magnetismusStáhnout

Hokusy pokusy – s vodou 2 – vysvětlení základní fyzikální a chemické jevy v souvislosti s magnetismemt-03-hokusy-pokusy-s-vodou-2Stáhnout

Hokusy pokusy – sopka a ohřívač – vysvětlení základní fyzikální a chemické jevy v souvislosti s oxidem uhličitým, elektrickým odporem a vodivostít-04-hokusy-sopka-a-ohřívačStáhnout

Hokusy pokusy – setrvačnost, přitažlivost – vysvětlení základní fyzikální a chemické jevy v souvislosti se setrvačností a přitažlivostít-05-hokusy-setrvačnost-přitažlivostStáhnout

Hokusy pokusy – Pascalův zákon, tlak – vysvětlení základní fyzikální a chemické jevy v souvislosti s Pacsalovým zákonem a tlakemt-06-hokusy-Pascalův-zákon-tlakStáhnout

VŠEOBECNÉ ZAMĚŘENÍ

Kůň má větší hlavu – procvičování znalostí, komunikace ve skupině, spolupráce a vztahy ve skupině, pohyb, radost, zážitekvr-01-kun-ma-vetsi-hlavuStáhnout


Vznik metodik podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


Naši partneři