Mimoškolní činnost s dětmi je dle usnesení vlády č. 995 a 996 ze čtvrtka 8. října zakázaná od 9. října 0:00 hod. do 25. října 23:59 hod.

Napsal: kancelar | Dne: Říjen 13, 2020

Kategorie: Kronika akcí 2020 Novinky

Mimoškolní činnost s dětmi je dle usnesení vlády č. 995 a 996 ze čtvrtka 8. října zakázaná od 9. října 0:00 hod. do 25. října 23:59 hod.

Po několikahodinové úvaze, zda se nás to týká či ne, jsme došli k tomu, že ANO. Informaci zveřejňují již některé organizace na svých stránkách. Doufáme, že se situace zlepší a budeme moci činnost obnovit. Online moc nefunguje, to už jsme si vyzkoušeli na jaře.

Usnesení Vlády ČR (č. 995 a 996) zakazuje „provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost.“

Podstatné je slovo „obdobné“ ve spojení „činnosti obdobné zájmovým vzděláváním.“ Naše spolky sice neposkytují služby dle dané vyhlášky, ale svojí povahou jsou naše aktivity obdobné aktivitám podle dané vyhlášky (např. střediska volného času). Obdobné (nebo totožné) jsou naše aktivity jistě i úrovní epidemického rizika.

Zákaz je platný od půlnoci z 8. na 9. října 2020 (tedy okamžitě), prozatím do 25. října. Zákaz nerozlišuje aktivity uvnitř nebo venku, vztahuje se na všechny.

https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/1–hromadne-akce-1021.pdf


Naši partneři