MŠMT – Podávání žádostí o státní dotace pro rok 2016

Napsal: kancelar | Dne: 3 září, 2015

Kategorie: Novinky

MŠMT - Podávání žádostí o státní dotace pro rok 2016

Podávání žádostí o státní dotace v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace pro rok 2016.

Podrobnosti týkající se uvedených Programů jsou k dispozici na adrese http://www.msmt.cz/file/35466/ .

Žadatelé, nestátní neziskové organizace, předkládají žádost o dotaci na rok 2016 v programech č. 1, 2, 3, 4  prostřednictvím elektronického systému ISPROM, a to na adrese isprom.nidv.cz. Systém bude otevřen pro vypisování žádostí v průběhu září 2015 (termín bude ještě upřesněn) a uzavře se 30. října 2015 ve 13 hodin.

V ISPROM organizace vypisují:

  • Profil organizace, včetně povinných příloh
  • Formulář žádosti
  • K žádosti připojí přílohy. Povinnou přílohou je podrobný rozpis rozpočtu, včetně zdůvodnění požadovaných položek s ohledem na plánované aktivity

V listinné podobě organizace předávají nebo zasílají na adresu Národního institutu pro další vzdělávání, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1 pouze:

  • vyplněný a podepsaný formulář žádosti,
  • přílohu: podrobný rozpis rozpočtu, včetně zdůvodnění požadovaných položek s ohledem na plánované aktivity

Žádosti včetně příloh zaslané na MŠMT nebudou do hodnotícího procesu zařazeny.

 

Related Images:


Naši partneři