MŠMT – PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O STÁTNÍ DOTACE PRO ROK 2018

Napsal: kancelar | Dne: Září 7, 2017

Kategorie: Novinky

MŠMT - PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O STÁTNÍ DOTACE PRO ROK 2018

 

Aktuální znění Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na rok 2018 naleznete zde: 

Programy_2017_2020_revize_2018

Žádosti o dotaci pro rok 2018 v programech č. 1, 2, 3 a 4 vkládají  NNO prostřednictvím elektronického informačního systému ISPROM na adrese https://isprom.msmt.cz. Ten bude otevřen pro podávání žádostí včetně předepsaných příloh v polovině září 2017. Následně žadatel o dotaci doručí žádost v listinné podobě, včetně předepsaných příloh na adresu Národního institutu pro další vzdělávání, Senovážné nám. 25, Praha 1. Bližší informace o podávání žádostí a dalších podmínkách naleznete v aktualizovaných programech (viz výše).

 

Formulář rozpočtu po aktivitách

Povinnou přílohou žádosti je rozpis rozpočtu s ohledem na plánované aktivity 
(u programů 1 a 3 je nutné dodržet předepsaný vzor, viz příloha č. 10 novelizovaných programů). Formulář je ke stažení zde: 

rozpočet dle aktivit

Detailní postup při hodnocení projektů popisuje Metodika hodnocení projektů

 

Vyúčtování poskytnutých dotací – bližší informace naleznete zde

Kontaktní osobou pro poskytování informací týkajících se těchto programů je:

RNDr. Helena Knappová

tel. 234 815 346

e-mail: helena.knappova@msmt.cz

http://www.msmt.cz/mladez/podavani-zadosti-o-statni-dotace-pro-rok-2018-1?source=rss

 

 

VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍCH DOTACÍ ZA ROK 2018

NNO odpovídají za hospodárné použití poskytnutých rozpočtových prostředků státního rozpočtu v souladu s rozhodnutím o poskytnuté dotaci.

Vyúčtování poskytnutých dotací předloží NNO písemně odboru pro mládež MŠMT nejpozději do 31. 1. následujícího rokuDále musí organizace vložit vyúčtování dotace do elektronického systému ISPROM na adrese https://isprom.msmt.cz.

Vyúčtování dotace za rok 2018 vyplní organizace podle následujících instrukcí: 

Instrukce k vyúčtování_2018

K vyúčtování použijte tyto formuláře:

Formuláře k vyúčtování dotace 2018

Finanční vypořádání za rok 2018

Závěrečná zpráva o projektu

http://www.msmt.cz/mladez/vyuctovani-neinvesticnich-dotaci-za-rok-2018


Naši partneři